Oslopakken gir dårligere tilbud

Selv med satsingen på kollektivtransport i Oslopakke 3, vil transporttilbudet i Oslo bli dårligere enn i dag målt pr. innbygger, ifølge TØI.

En pris på over 100 mrd. og flere avganger med trikk og t-bane til tross, den planlagte Oslopakken vil gjøre kampen om setene i kollektivtrafikken hardere, ikke lettere, konkluderer Transportøkonomisk institutt.

Oslopakke 3 er en viktig del av Nasjonal transportplan, som Regjeringen legger frem i dag. Pakken er den største satsingen på samferdsel noen gang i Norge. Den hadde først en pris på 53,6 milliarder kroner for perioden 2008 til 2027. Sluttregningen kan bli dobbelt så høy, ifølge en rapport fra Dovre International.

Spørsmålet er om pakken likevel er stor nok. Ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) vil kollektivtilbudet bli dårligere enn det er i dag, samtidig som bilkøene blir større.

Årsaken er befolkningsveksten i Oslo-området. Selv om antall avganger i kollektivtrafikken øker, vil tilbudet til hver enkelt innbygger bli dårligere.

– Ja, det blir flere avganger, men samtidig blir det flere personer som må kjempe om hvert enkelt sete på buss, bane, trikk og tog, sier avdelingsleder Kjell Werner Johansen i TØI.

Forskrekket.

Resultatet forskrekker Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon, som er oppdragsgiver for rapporten.

– Dette viser at Oslopakke 3 helt klart er underdimensjonert. Den er tilpasset dagens befolkning, ikke morgendagens, og det hører intet sted hjemme, sier administrerende direktør Vibeke Madsen. Hun mener dette ikke er noe bare Oslo-politikere kan løse, men at samferdselsminister Liv Signe Navarsete må ta ansvar.

– Hun er samferdselsminister for hele landet, ikke bare for distriktene, sier Madsen. Hun mener en underdimensjonering har store konsekvenser for næringslivet fordi transportkostnadene vil øke.

Vei mot bane.

Det finnes i realiteten to forslag til Oslopakke 3. Ett som politikere i Oslo og Akershus har stilt seg bak, et annet som er utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket. Den siste har mer trafikantbetaling, og mer til kollektivtransport. Men uansett hvilket forslag som velges, vil kollektivkapasiteten bli redusert, ifølge TØI.

I tillegg har forslag nummer to politisk sprengkraft i seg. Ettersom 78 prosent av pakken skal betales med bompenger, må det ligge et politisk initiativ bak planen.

Men hvis Regjeringen overstyrer lokalpolitikerne, og velger den alternative planen, hevder flere at hele planen samtidig legges død.

– Hvis det skjer, så er det lokale initiativet skrinlagt, og da finnes det ikke lenger en Oslopakke 3, sier nylig avgått byråd for samferdsel og miljø i Oslo, Peter N. Myhre (Frp). Han sier han har flere partiet i bystyret bak seg i den konklusjonen.

Myhre mener at TØI tar feil i sin konklusjon om at kollektivtilbudet inn til Oslo vil bli dårligere med Oslopakke 3.

- Kjempepotensial

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet erkjenner imidlertid at TØI har et poeng.

– Allerede den første innfasingen av tiltakene i Oslopakken, med et utvidet og billigere kollektivtilbud, samtidig som det er blitt dyrere å kjøre bil til Oslo, har gitt en formidabel overgang fra bil til kollektivtransport. Vi ser at kollektiv har et kjempepotensial. Det er god grunn til å spørre om satsingen i Oslopakken er stor nok, sier Lahnstein.

Han sier at Nasjonal transportplan ikke vil torpedere noen av forslagene.

– Vi vil legge det lokale forslaget på bordet, ha det som et utgangspunkt og så sette opp mål som man må styre etter. Stortinget har vedtatt å legge vekt på klimahensyn, og stilt krav om at kollektivandelen i hvert fall ikke blir mindre enn det som ligger i det politiske forslaget, sier han.