Politikk

KrF og Venstre vil ha med Ap på skattereform

Sentrumspartiene håper statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen kan klare å bli enige også med Ap og Jonas Gahr Støre om et nytt skattesystem.

V og KrF vil helst ikke endre skattesystemet uten et bredt forlik der også Ap er med. - Det er i hvert fall vårt klare utgangspunkt, sier lederen i finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Frp har aldri før deltatt i brede kompromisser om skattesystemet. Når finansminister Siv Jensen 7. oktober legger frem statsbudsjettet for neste år, vil hun samtidig presentere et omfattende forslag til endringer i dagens skattesystem. Da går startskuddet for tautrekking om tosifrede milliardbeløp.

Finanspolitikere i både Venstre og KrF mener det er en stor fordel at de endringene som blir vedtatt, kan samle støtte fra så bredt flertall som mulig – og et flertall som inkluderer Ap.

Ønsker minimum forlik om hovedtrekkene

— Ja, jeg mener det er i alles interesse at et bredest mulig flertall i Stortinget står bak en slik reform, sier Venstres Terje Breivik.

- Kan dere være med på et forlik der bare KrF, Venstre, Høyre og Frp inngår?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Målsettingen må være bredest mulig forlik, sier han.

Det samme gir Hans Olav Syversen (KrF) uttrykk for.

— Vi mener det er viktig, sier han og omtaler et «så bredt og omfattende kompromiss som mulig» som KrFs «klare utgangspunkt».

Ifølge Syversen må det «i alle fall dreie seg om de store linjene» i et nytt skattesystem.

Begge understreker at det gir forutsigbarhet for både næringsliv og enkeltpersoner.

Frp har alltid stått utenfor

Så store endringer som Regjeringen nå trolig presenterer, er ikke blitt foreslått siden daværende finansminister Sigbjørn Johnsen la frem forslag til skattereform i 1992.

Den gang ble det inngått et bredt forlik – men uten at Frp ble med. Siv Jensens parti var heller ikke med på noe forlik i 2004 da daværende finansminister Per-Kristian Foss la frem forslag til en litt mindre reform hvor Ap og Høyre sammen ble enige om bl.a. å innføre skatt på aksjeutbytte.

Men nå er det altså lederen i Frp som legger frem et forslag, som Siv Jensen utad har uttalt at hun ønsker bredest mulig støtte til.

Kilder i Ap sier Regjeringen ikke har gjort noen forsøk på å berede grunnen for et bredt forlik.

Ap har protestert på en systemendring som har lettelser i skatter og avgifter som premiss. Men i Frp – et parti som er grunnlagt for å jobbe for en sterk «nedsettelse av skatter og avgifter» legges det ikke skjul på at totale skatte- og avgiftslettelser er et utgangspunkt for reformen.

To prosentpoeng kan bety milliarder

Jensen vil trolig fremme forslag om konkrete endringer allerede fra neste år. Kilder i Frp går langt i retning av å bekrefte lekkasjer om at selskapsskatten skal settes ned med to prosentpoeng og signaliserer ønske om tilsvarende reduksjon i inntektsskatt. Det er vanlig i Norge at nivået på selskapsskatten og personskatten følger hverandre. Men dette – og forslag om ytterligere lettelser i formuesskatten – er Frp forberedt på tautrekking om. Det dreier seg om store summer:

 • Det koster staten ca. 2,5 milliarder kroner for hvert prosentpoeng man reduserer selskapsskatten
 • Samtidig koster det staten rundt 10,5 milliarder kroner for hvert prosentpoeng man reduserer skatt på alminnelig lønnsinntekt.
  Sier man ja takk begge deler, slik kilder i Frp sier de ønsker, er man oppe i 13 milliarder kroner ved bare å redusere selskapsskatten med ett prosentpoeng. I dag er selskapsskatten i Norge på 27 prosent. I våre naboland er den på vi mot 20-tallet.

Les mer om utvalget som fremmet forslag stikk i strid med det Regjeringen har tatt til orde for:

Les også

Rapport: Kutt i formuesskatt virker nesten ikke

Hvordan skal man dekke det inn igjen?

Finanspolitikerne i KrF og Venstre spår at de blir enige med Regjeringen om å senke selskapsskatten.

— Det spennende er hvordan man dekker det inn igjen, sier Breivik.

— Utfordringen blir å finne motposter. Jo mer skattelette, desto mer krevende kan det bli å bli enige, sier Syversen.

Scheel-utvalget, som har utredet det nye systemet, har foreslått to nye trinn i toppskatten (altså økt skatt på høye inntekter), økt moms og fjerning av flere fradrag som mulige tiltak for å dekke inn igjen statens inntektstap.

Noen lekkasjer kan tyde på at Regjeringen foreslår bl.a. økt toppskatt.

Interessert i mer skattestoff om Frp:

Les også

 1. Husker du hva Jensen og Frp lovte om dokumentavgiften?

 2. Her blir det kamp om Scheel-forslagene

 3. Sigbjørn Johnsen: Skattereform er det umuliges kunst

 4. Jensen åpner for å beholde formuesskatten

 5. Rådene gjør ikke Siv Jensen glad

Les mer om

 1. Politikk
 2. Statsbudsjettet