Støre går til valg på økte skatter. Men Sp kan bremse Aps skatteplaner.

Arbeiderpartiet vil øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner de neste fire årene. Sp vil ta inn langt mindre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker langt mindre skatteskjerpelser enn Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Sp vil i diskusjoner med andre partier ta utgangspunkt i våre egne forslag og vårt alternative budsjett. Der legger vi opp til en god del lavere skatteøkninger enn det Ap foreslår, sier Sp-nestleder Marit Arnstad.

Arbeiderpartiet går til valg på å øke skattene og avgiftene med 15 milliarder kroner sammenlignet med dagens skattenivå.

Aftenposten skrev sist uke at Jonas Gahr Støre lover at skattene og avgiftene ikke skal øke mer enn de 15 milliardene i denne perioden, og at folk som tjener under 600.000 kroner skal få lavere eller omtrent samme inntektsskatt som de betaler nå.

Heller mindre, enn mer

Men en skatte- og avgiftsøkning på 15 milliarder kroner kan bli vanskelig å svelge for Senterpartiet, som er Arbeiderpartiets mest sannsynlige regjeringspartner etter valget.

Partiet går i sitt alternative budsjett inn for skatte- og avgiftsøkninger på 7,9 milliarder kroner. Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett skatteskjerpelser på 12,3 milliarder kroner. I tillegg kommer fremtidige skatteskjerpelser på 4 milliarder kroner som følge av skatteforliket, som begge partiene er med på.

– Det er heller snakk om at vi kommer til å legge oss under nivået vi foreslo i alternativt budsjett fremover, enn over. Men i motsetning til Ap har vi ikke tatt noen endelig stilling til skattenivået fremover, sier Arnstad.

Vil øke formuesskatten

Arbeiderpartiet ønsker å hente nesten 5 milliarder kroner ved å øke formuesskatten. Senterpartiet går i sitt alternative budsjett også inn for å øke formuesskatten, men bare med 2,2 milliarder kroner.

I partiprogrammet for de neste fire årene står det at Sp vil gjøre skattesystemet mer progressivt, og at partiet vil øke bunnfradraget for formuesskatten.

– Vi vil gjøre skatteendringer som gjør at systemet oppfattes som rettferdig i store deler av befolkningen. De som tjener best må bidra mest, sier Arnstad.

– Er Aps forslag på formuesskatten i tråd med det Sp mener er et «rettferdig system»?

– I prinisppet er vi opptatt av det samme, at de som har mest skal bidra mest. Men vi må komme tilbake til konkret utforming i eventuelle forhandlinger, sier Arnstad.

Et forhandlingsspørsmål

En stor del av Arbeiderpartiets 15 milliarder hentes også fra økte avgifter på biler, oljeproduksjon og netthandel. Sp foreslår også i sitt alternative budsjett å hente penger ved å øke avgiftene på netthandel.

– Vi ønsker også å øke pendlerfradraget, og det må inngå i forhandlingene om et samlet skatte- og avgiftsopplegg, sier Arnstad.

– Arbeiderpartiet ønsker dobbelt så kraftige skatte- og avgiftsskjerpelser som det dere går inn for. Er en innstramming av denne størrelsen spiselig for Sp?

– Det blir en del av de samlede forhandlingene. Vi kan ikke nå begynne nå å si eksakt hvilke grep vi kan komme til å ta i forhandlinger med de ulike partiene. Vi må bare ta utgangspunkt i vårt program og alternative budsjett, sier Arnstad.