Frp vil ha språkkrav i alle kommunale jobber

Drammen stiller krav til norskferdigheter ved alle ansettelser i kommunen. Frp krever at alle landets kommuner følger etter.

– Dårlig språk er farlig for liv og helse, sier Frps Jon Helgheim, som foreslår nasjonalt krav til norsk språk for å få jobb i kommunene.

– Ved ansettelse i helse, omsorg, skole og barnehage bør vi ha konkrete, nasjonale krav til språkferdigheter, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Han var varaordfører i Drammen før han ble valgt inn på Stortinget i høst. Drammen bystyre vedtok i desember, etter forslag fra Frp, å innføre språkkrav i alle kommunale stillinger, differensiert ut fra stillingenes innhold.

– Bakgrunnen var at språkkompetansen ute i kommunens virksomheter var dårligere enn vi trodde. Fra helse- og omsorgssektoren fikk vi tilbakemeldinger om at det var fare for liv og helse som følge av dårlig språk blant ansatte, sier han.

Må unngå feil mat og medisin

Regjeringen sendte tidligere i år ut et forslag om strenge krav til norskkunnskaper for ansatte i barnehagesektoren.

Helgheim mener det er nødvendig med nasjonale krav på flere områder, og at dette er avgjørende for å unngå feil og misforståelser i forbindelse med stell, mat og tildeling av medisiner.

Frp mener søkere med utdanning fra læresteder utenfor Norge må gjennomgå språktest tilpasset den stillingen de søker.

– Jeg mener det vi har innført i Drammen, bør bli nasjonal norm. Om Drammen har truffet akkurat riktig nivå, eller om det er nødvendig med strengere krav, må en evaluering vise, sier Helgheim.

KS: Skeptisk til statlig styring

Direktør for interessepolitikk Helge Eide i KS sier at organisasjonen ikke har tatt stilling til Helgheims konkrete forslag, men at de på generelt grunnlag mener det er kommunene som bør ha ansvaret for å stille språkkrav ved sine egne ansettelser.

– Det er kommunene som arbeidsgiver og ansvarlig for de kommunale tjenestene som er de nærmeste til å vurdere hvilke kompetansekrav som er nødvendige i ulike stillinger. Uavhengig av hvilke typer krav det er snakk om, er vi skeptiske til statlig styring, sier Eide.

Han understreker at de har respekt for Drammens innføring av språkkrav ved alle ansettelser i kommunen.

– De har vurdert det på eget grunnlag og funnet ut hva som er deres behov. Drammen er også en av kommunene som har utmerket seg positivt i arbeidet med integrering.

Minimumskrav

Drammen kommune har satt tre nivåer for språkdifferensiering, A2, B1 og B2. Nivåene er hentet fra Det felles europeiske rammeverket for språk. Det er satt forskjellige språknivåer skriftlig og muntlig til ulike stillinger i kommunen, og dette er minimumskrav.

Kravet til muntlige ferdigheter i laveste kategori, A2, beskrives slik:

 • Har enkelt ordforråd
 • Snakker med nøling og pauser
 • Kan stort sett gjøre seg forstått
 • Påvirkning fra morsmålet er tydelig i uttalen
 • Samtalepartner må være støttende

Kravet i B2 beskrives slik:

 • Har et bredt ordforråd
 • Snakker lett og uanstrengt om de fleste emner
 • Kan argumentere for og imot
 • Tydelig uttale
 • Kommunikasjonen med morsmålsbrukere blir ikke anstrengende for noen av partene
 • Feil forekommer, men dette forstyrrer ikke kommunikasjonen

– Kravene til nivå A2 er de samme for norsk i Norge som for nederlandsk i Nederland, sier rådgiver Dag Amundsen i personalseksjonen i Drammen kommune. Ordningen skal evalueres om et år.

– Så langt har det gått veldig greit. Vi har fått noen få henvendelser om hvordan reglene skal tolkes. Men vi har fått de folkene vi skal ha, og har ingen indikasjoner på at språkkravene har stått i veien for at noen har søkt en stilling, sier Amundsen.

Tromsø, Oslo og Bergen har innført norskkrav for spesielle stillinger innen helse, barnehager og skole.