Politikk

Ingen avklaring om Hagen i Nobelkomiteen

Striden om Frps kandidat Carl I. Hagen kan velges til Nobelkomiteen er fortsatt uløst. De parlamentariske lederne var innkalt til stortingspresident Olemic Thommessen i ettermiddag, men lyktes ikke i å løse konflikten.

  • Thomas Spence

Alle partier, inkludert Høyre, oppfordrer og henstiller nå Frp om å vurdere nominasjonen av Carl I. Hagen på nytt.

De politiske lederne er enig om å møtes igjen når Frp har vurdert og gitt sitt svar.

Striden står om hvorvidt Hagen, som vararepresentant til Stortinget, kan velges til komiteen som skal opptre helt uavhengig av norske myndigheter. Det er lang praksis for at statsråder og stortingsrepresentanter ikke kan velges.

Les også

Ap og Venstre klar med forslag for å stanse Hagens Nobel-drøm

Stortingets egen konstitusjonelle avdeling har konkludert med at det ikke er «naturlig» å skille mellom faste og vararepresentanter.

Ber Frp ta en ny runde

Etter en drøy times møte kom politikerne ut av presidentens kontor rundt klokken 1445, men uten en løsning:

På forhånd hadde Ap, SV og Venstre gitt klar beskjed om at de mener Hagen ikke bør velges.

– Flertallet har ønsket at vi skal ta en ny vurdering. Hvis det er fare for at Carl I. Hagen kan bli utfordret, må vi ha en diskusjon om dette i forkant, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Partiene ga en klar henstilling om å revurdere nominasjonen. Nå er det opp til Frp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Høyre uttaler seg noe mer forsiktig mot Frp enn de andre partiene:

– Det fint hvis Frp gjør en ny vurdering, men vi vil ikke pålegge dem å gjøre det, sier Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland.

Samtidig bekrefter han at det er uenighet i spørsmålet om eventuelle nye vedtak i Stortinget om valg til Nobelkomiteen skal gjelde fra dette valget.

– Høyre mener nye regler bør gjelde fra kommende, neste valg, sier han.

Stortingspresident Olemic Thommessen bekrefter at partiene har bedt Frp å ta «en ny runde», og at det vil bli innkalt til nytt møte når svaret foreligger.

Det er to prinsipper står mot hverandre i striden: Partienes rett til selv å utpeke sine representanter, og hensynet til å bevare komiteens uavhengighet.

Thommessen reagerte først med å si at han var «betenkt» over nominasjonen av Hagen. Og Stortingets konstitusjonelle avdeling har utredet spørsmålet om vararepresentanters valgbarhet, og konkluderte slik:

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen
dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et
tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter.»

Dette synet har nå gjennomslag i alle partier utenom Frp.

Samtidig begynner galgenhumoren å spre seg i korridorene, og flere uroer seg over at bråket rundt Carl I. Hagen kan komme til å overskygge prisutdelingen 10. desember hvis ikke Stortinget klarer å bilegge striden innen den tid.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Carl I. Hagen