Politikk

Høie beskylder Ap for å være virkelighetsfjernt

– Eldre opplever ikke å bli tvangsflyttet til sykehjem, men at de i mange kommuner må vente altfor lenge på helt nødvendig hjelp, sier helseministeren.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie parerer kritikken fra Ap ved å slå kraftig tilbake på forrige regjerings innsats. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

– Det er helt riktig at vi har dårlig tid i møte med økningen i antall eldre. Den viktigste årsaken er at Ap sløste bort åtte år da de selv satt i regjering, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som slår hardt tilbake mot Ap.

– Vi gjør vår jobben på vår vakt i motsetning til det Støre gjorde på sin, sier han og sikter til at Ap-lederen tidligere var helse- og omsorgsminister.

Kommentaren kommer etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut i Aftenposten og kritiserte Regjeringen for å være på et blindspor i eldreomsorgen.

Støre mener det haster å ta riktige grep fordi antall eldre snart øker, men karakteriserer Regjeringens forsøk om statlig finansiering av eldreomsorgen - og ny lovfesting av retten til et helgdøgnstilbud - som bortkastet arbeid. Ap viser til at det allerede eksisterer en lovfestet rett til heldøgnstilbud.

Ap og Regjeringen krangler om hvorvidt Regjeringens lovforslag om rett til heldøgns omsorgstilbud innebærer juridisk sterkere rettigheter for eldre. Foto: Frank May / picture alliance

Bedre til å kritisere enn å komme med løsninger

– Ap er bedre til å komme med kritikk enn ny politikk, sier Høie.

– Både pårørende og eldre opplever at retten er en rett på papiret og i realiteten ikke en rettighet, fordi systemet rundt rettigheten ikke er sterkt nok regulert, sier Høie, som poengterer at det er hovedforskjellen på de lovendringene Regjeringen har fremmet og de eksisterende.

Han legger til at Ap utmerket godt vet at det i neste runde skal lages en nasjonal forskrift med kriterier som sier hvem som har rett til heldøgns pleie og omsorg.

– Da blir det enda sterkere trygghet for likebehandling i hele landet, sier han.

Les også

Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

Les også

Slik forsvarer Siv Jensen seg mot faginstansers kraftige kritikk av sykehjemsforslag

Høie: Virkelighetsfjernt fra Ap

Helseministeren reagerer sterkt på Aps forslag om heller å lovfeste retten til å bo hjemme lengst mulig.

– Det viser hvor virkelighetsfjernt Ap er, sier han og påpeker at eldre ikke opplever å bli tvangsflyttet til sykehjem. Han legger til at mange ser «Aps sanne ansikt» i eldreomsorgen i både Oslo og Haugesund. I Oslo mister mange eldre ifølge Høie valgmuligheten til et kvalitativt godt privat sykehjemstilbud, mens eldre i Haugesund tvinges til å bo på dobbeltrom mot sin vilje.

– Farlig å være tilbakelent

Høie sier han er helt overbevist om at det er behov for flere institusjonsplasser fordi det både blir flere eldre og flere som lever lenge.

– Det vil være veldig farlig å ha en tilbakelent holdning til dette, slik Ap gir uttrykk for, sier han, samtidig som også han mener folk skal få bo hjemme så lenge de ønsker og kan.

– Derfor satser vi på hverdagsrehabilitering, som over 100 kommuner har satt i gang med, omsorgsteknologi og en ny organisering av primærhelsetjenesten rundt den enkelte bruker, sier han.

Les også

Les også: Antall nye institusjonsplasser ble ikke som planlagt da de rødgrønne styrte: Bare en økning på 567 plasser på åtte år.

Ønsker erfaring fra forsøk

– Men dere bruker mye tid på et forsøk om statlig finansiering av eldreomsorgen, noe ikke engang Høyre er for?

– Nei, det er ikke Høyres politikk, innrømmer Høie om Frps hjertesak. Han sier forsøket likevel kan gi alle partier verdifull erfaring.

– Og det store paradokset er at den ene modellen i forsøket ligner veldig på Aps forslag. Ap sier altså nei til kunnskap om en modell de selv sier vil være deres løsning. Det er overraskende at Ap ikke ønsker kunnskap, sier han.

Les også

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

Høie: Vi økte investeringstilskuddet

Høie minner også om at Høyre og Frp økte investeringstilskuddet til bygging av heldøgnsplasser da de to partiene kom inn i regjeringskontorene.

– Det førte til dobbelt aktivitet sammenlignet med da Ap styrte, sier han.

Aftenposten har innhentet tall fra Husbanken som viser at den de to første årene etter regjeringsskiftet, ga flere tilsagn om slikt tilskudd enn årene før. Men dersom antall tilsagn de fire første månedene i år er relevante for utviklingen resten av året, blir det gitt bare halvparten så mange i år som i 2014 og 2015.

Vanskelig å tolke tallene

Men mer relevant enn «tilsagn om støtte», er antall plasser som faktisk bygges ut - og hvem som kan ta æren for hva her, er komplisert.

– Når det gjelder «faktisk utbygging», som kan måles i utbetalte tilskudd, er det vanskelig å sammenlikne resultatene i ulike
tidsperioder på en enkel og god måte. Årsaken er at det tar lang tid fra et prosjekt utredes i en kommune til det utbetales tilskudd når prosjektet er ferdigstilt. Fasiten får vi ikke før alle tilskudd er utbetalt, sier avdelingsdirektør Are Martin Sauren i Husbanken.

Også Frp slår tilbake mot Støre og Ap

Også Frps eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, slår tilbake mot kritikken Støre og Ap kommer med.

– Ap har 203 ordførere og kan sørge for en skikkelig god omsorg i disse kommunene. Men vi tror ikke de vil prioritere eldreomsorgen nok. Derfor må staten sterkere inn, sier han og påpeker at det er bakgrunnen for forsøket om statlig finansiering.

Han synes også det er rart at partiet ikke er mer positive til forsøket siden øremerking av midler er en del av det, slik også Høie påpeker.

– Kun kritikk, men ingen ny politikk - det er Støres nye mantra, sier Hoksrud, som også kritiserer Ap for å gå imot økt valgfrihet i eldreomsorgen.

Les mer om

  1. Bent Høie
  2. Eldreomsorg
  3. Eldrebølge
  4. Høyre (H)