Njåstad lekket sensitiv #metoo-info. Tok beslutningen om å tre ut av verv i fjor høst.

Helge André Njåstad trekker seg fra vervet som parlamentarisk nestleder, finanspolitisk talsmann og sentralstyremedlem i Frp. En av årsakene er at han har delt sensitiv #metoo-informasjon.

Helge André Njåstad trekker seg fra vervet som finanspolitisk talsmann, nestleder i stortingsgruppen og som medlem av Frps sentralstyre.
  • Solveig Ruud

Njåstad har ikke møtt på møter i Frps sentralstyre siden i fjor høst, og han sier til Aftenposten at han etter budsjettforhandlingene i slutten av november informerte partiets parlamentariske leder om at han også ville trekke seg fra fremtredende verv på Stortinget.

Årsaken er todelt:

  • Han har lekket sensitiv #metoo-informasjon han har fått som leder av Frps organisasjonsutvalg, til en partifelle.
  • Han er oppe i en vanskelig familiesituasjon og ønsker mer tid sammen med sin 10 år gamle sønn.

Sier han ventet til rokade i stortingsgruppen

Han forklarer til Aftenposten at praktiske årsaker førte til at han først i dag gikk ut av de nevnte vervene på Stortinget. Det var i dag stortingsgruppen ble reorganisert i kjølvannet av regjeringsforhandlingene og rokaden i Erna Solbergs regjering.

Ellers viser Njåstad til uttalelser han har gitt til NRK tidligere i dag.

Han avviser kategorisk at skriverier om reiseregninger har noe med saken å gjøre. Han har den siste tiden blitt kritisert for hvordan han har brukt Stortingets regelverk om reisegodtgjørelse. Det er blitt stilt spørsmål om reisevirksomheten, som skattebetalerne har dekket, har vært motivert mer av private hensyn enn av et behovet for å snakke med velgere.

Redegjorde på møte i gruppen

Njåstad orienterte partifellene i stortingsgruppen på et møte tirsdag ettermiddag.

Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, bekrefter Njåstads versjon om avgangen.

– Han er oppe i en veldig vanskelig familiesituasjon privat. Dessuten har han, tilbake til den tiden han var leder av Frps organisasjonsutvalg, delt sensitiv informasjon om saker til behandling i utvalget, sier Limi.

Han forklarer at informasjonen er delt med en «tillitsvalgt på utsiden av utvalget».

– Det er jo høyst beklagelig. Det har han nå tatt konsekvensen av ved at han nå trekker seg fra alle tillitsverv både i partiet og i stortingsgruppen, sier Limi.

Høyst beklagelig, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi om at Helge André Njåstad har lekket sensitiv informasjon fra Frps organisasjonsutvalg.

Utvalgsleder for Frps interne «trøbbelsaker»

Njåstad har i en årrekke ledet Frps organisasjonsutvalg. Dette utvalget håndterer interne «trøbbelsaker» i Frp: saker som omhandler mistanke om brudd på Frps etiske regelverk.

Utvalget har også håndtert Frps #metoo-saker. Det var for eksempel Njåstad som i januar i fjor hadde hovedansvaret for håndtering av saken som involverte Ulf Leirstein, og som handlet om at han blant annet skulle ha sendt hardporno til yngre partifeller.

Limi sier at så langt han kjenner til, er ikke Leirstein berørt av den sensitive informasjonen Njåstad skal ha delt med en partifelle. Og det skal kun være én partifelle informasjonen er delt med.

– De som er berørt, er informert om det, slik at de skal være klar over det, sier Limi.

Innrømmer å ha lekket #metoo-informasjon

Medlemmene i organisasjonsutvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor utvalget. Njåstad innrømmer likevel at han har gjort det gjentatte ganger. Informasjonen skal ha blitt delt med en kvinne han sier han «hadde en vennskapelig relasjon til» – og han innrømmer at det dreier seg om #metoo-informasjon.

– Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det er blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet. Jeg synes det er rett å beklage overfor alle involverte om det som har skjedd, sier Njåstad til NRK.

Han oppgir han at han hadde behov for å få andres syn på vanskelige saker.

– Når man har dilemmaer å ta stilling til, kan det være greit å drøfte med noen man er fortrolig med. Jeg skulle ikke ha gjort det, og jeg skulle heller ikke ha delt dokumenter. Det var dårlig dømmekraft, sier han.

Siv Jensen: Uakseptabelt og et klart tillitsbrudd

Siv Jensen opplyser til NRK at hun ville ha bedt ham om å trekke seg fra vervene om han ikke hadde gjort det selv.

«Jeg har understreket at dette er svært alvorlig og at dette måtte få konsekvenser, og mener det er klokt av Njåstad å trekke seg,» skriver hun i en melding til NRK. Hun omtaler det som et tillitsbrudd og beklager dette overfor de involverte.

Trakk seg før desember-møte

Alf Erik Andersen, som overtok vervet som leder av organisasjonsutvalget etter Njåstad, opplyser i en SMS at han fikk informasjon om «en lekkasje som gjaldt Njåstad» i høst og informerte sentralstyret om den første gang 19. oktober.

– Vi var på det tidspunktet midt i jobben med å skaffe oss oversikt over sakens omgang og eventuell alvorlighetsgrad. Endelig utfall informerte vi sentralstyret om 17/12. På det tidspunktet hadde allerede Njåstad valgt å trekke seg fra sitt verv i sentralstyret, sier han til Aftenposten.

Hoksrud og Bjørnstad overtar viktige verv

Bård Hoksrud, som inntil i forrige uke var landsbruks- og matminister, overtar nå nestledervervet i Frps stortingsgruppe, mens trønderen Sivert Bjørnstad blir ny finanspolitisk talsmann.

Det har vært et turbulent år i Frps stortingsgruppe. Njåstad overtok vervet som parlamentarisk nestleder etter Leirstein i januar i fjor.

Leirstein trakk seg da på grunn av den nevnte utsendelsen av porno og fordi han hadde foreslått trekant-sex i en SMS-utveksling med en 15-åring. Leirstein, som inntil den tid også var Frps justispolitiske talsmann, gikk etter en kort permisjon inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Partiets andre medlem av denne komiteen, Mazyar Keshvari, ble i fjor høst politianmeldt for å for mulig misbruk av Stortingets regelverk om reisegodtgjørelse.

Keshvari og Leirstein fikk også nye roller på tirsdagens gruppemøte. Keshvari forlater nå kontroll- og konstitusjonskomiteen, der han har vært fraksjonsleder, og går over i utdannings- og forskningskomiteen. Leirstein overtar Keshvaris verv og blir Frps talsmann i kontroll- og konstitusjonskomiteen.