Politikk

Ikke bare idyll i sentrum

Liv Signe Navarsete (Sp) tror på samling i sentrum. Det gjør ikke Trine Skei Grande (V). Knut Arild Hareide (KrF) «vil ikke utelukke det.»

Både Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande og Liv Signe Navarsete håper på tettere samarbeid i sentrum, men de tre tror ikke like mye på det.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

For første gang på 12 år er ingen av de tre sentrumspartiene bundet opp til store partier i regjering.

Men om det gamle slagordet «samling i sentrum» blir noen realitet i løpet av de fire neste årene, er usikkert.

Utelukker det ikke

— Jeg vil ikke utelukke det. Sentrum hadde stått seg aller best når partiene har samarbeidet godt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

- Hva kan være snublesteiner som eventuelt kan gjøre at det ikke skjer?

— Jeg vil ikke spekulere for mye i det. Vi har akkurat hatt et valg der partiene gikk inn for ulike regjeringsalternativer. Det var veldig tydelig at Sp ønsket en fortsatt rødgrønn regjering, mens KrF og Venstre ønsket forandring. Men jeg tror veldig mye kan legge til rette for tettere og bredere samarbeid enn vi har hatt de siste 12 årene, sier han.

Vi har akkurat hatt et valg der partiene gikk inn for ulike regjeringsalternativer

Ulike veivalg

I 1997 dannet KrF, Sp og Venstre regjering sammen, og sentrumssamarbeidet var høyt prioritert. Men i 2001 valgte KrF og Venstre å regjere med Høyre, og i 2005 valgte Sp en historisk ny allianse med SV og Ap.

Les også

Høyre og Frp frir til konservativt Sp

KrF og Venstre omtaler seg selv om opposisjonspartier, men har i høst inngått inn en samarbeidsavtale Høyre og Frp. Og i Sp er det flere som snuser på ideen om å bli med i den rødgrønne tenketanken Agenda.

Delt i troen

Selv om også Venstreleder Trine Skei Grande og Sp-leder Liv Signe Navarsete sier de håper at partiene igjen skal finne sammen, er premissene ulike, og Venstre-lederen har liten tro på at det vil skje.

— Jeg håper jo det at den ene fløyen i Sp skal vinne frem, men det gjenstår virkelig å se, sier Skei Grande og viser til at det er ulike meninger i Sp bl.a. i synet på hva slags forhold partiet skal ha til en rødgrønn tenketank.

Skei Grande sier rett ut at hun er skuffet over saker Sp har trukket frem som eksempler på saker den kan samarbeide med den nye regjeringen om.

— Når partiet er ute av den rødgrønne klypa, fronter det ønsket om å skyte flere rovdyr, ønsket om å kjøre mer snøskuter og er ikke så opptatt av det biologiske mangfoldet

Les også

Frykter å bli overkjørt i regjering med Høyre

lenger, påpeker hun og fortsetter:

— Det er kanskje en god invitasjon til samarbeid med Frp, men en dårlig til Venstre og KrF.

Håper på løsrivelse

Navarsetes på sin side håper at KrF og Venstre vil bevege seg vekk fra Høyre og Frp. Hun tror på tettere sentrumssamarbeid når – som hun sier – konsekvensene av Høyre og Frps politikk slår ut for fullt.

— Da vil det bli vanskelig for KrF og Venstre å være en del av det samarbeidet frem mot neste valg, spår hun.

Det er mange områder som ikke blir ivaretatt av "de store" partieneNavarsete mener årets budsjettforslag viser «hvor Høyre og Frp legger seg» og peker på kutt i bevilgninger til distrikter- og regioner, til kultur, bistand og næringer.

— Det er klart at KrF og Venstre har fløyer som definitivt ønsker å regjere med Høyre og Frp, det tror jeg definitivt at de har – men mye avhenger av hva slags politikk den blåblå regjeringen vil føre, sier hun.

Sentrumsverdier

Navarsete understreker at det fortsatt gir mening å snakke om sentrum som et tredje alternativ i norsk politikk – et alternativ til både høyre og venstresiden. Når hun skal definere typisk sentrumspolitikk nevner hun stikkord som desentralisering, lokalt folkestyre, utjevning, åpenhet, frivillig sektor, en næringspolitikk for hele landet og bistandspolitikken.

— Det er mange områder som ikke blir ivaretatt av «de store» partiene, sier hun.

Gjensidig mistro

I Sp og Venstre er det fløyer med sterk mistro til hverandre. Liberale krefter i Venstre er uenig i Sps syn på bl.a.

— Venstre i dag er veldig likt Håkon Five, som var landbruksminister i 1935 og ble felt da Bondepartiet og Ap inngikk kriseforliketnæringspolitikken og statlig styring. Og i Sp er det politikere med sterk skepsis til den mest liberale fløyen i Venstre. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) som på visse definerte vilkår ønsker at Sp skal engasjere seg i den ny rødgrønne tenketanken, gir åpent uttrykk for sin Venstre-skepsis. Han stiller spørsmål om hva som nå er sentrum i norsk politikk.

— Vi hadde en rødgrønn regjering. Å definere det politiske landskapet som en trekant med en rød, grønn og en blå pol, er mer givende enn en linje fra høyre til venstre med et sentrum, sier han.

Lundteigen karakteriserer KrF som et parti som består av «flittige småkårsfolk». Men om Venstre sider han følgende:

— Venstre i dag er veldig likt Håkon Five, som var landbruksminister i 1935, og ble felt da Bondepartiet og Ap inngikk kriseforliket.

Han forklarer at Five var en økonomisk liberalist som stor for en politikk som forente «klassefiendene» Ap og Bondepartiet.

Les mer om

  1. Politikk