Bent Høie: Kjersti Stenseng setter Aps interesser foran landets interesser

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier Ap vil gå mot venstre og inngå færre forlik med Regjeringen. Høyre ber Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare om dette er riktig.

Høyre-nestleder Bent Høie utfordrer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Kjersti Stenseng sier i realiteten at hun vil sette partiets interesser foran nasjonens interesser, sier Høyres nestleder, Bent Høie.

Bakgrunnen for utsagnet er uttalelser Kjersti Stenseng kom med på nye Trøndelag Aps årsmøte i helgen.

Stenseng uttalte fra talerstolen at hun vil dreie Arbeiderpartiet mot venstre og markere større avstand til dagens regjering.

– Det betyr i praksis færre forlik med en regjering som har en politikk som vi kjemper tydelig imot. Det er SV og Senterpartiet som er våre nærmeste allierte, sa Stenseng ifølge Trønder-Avisa.

– Arbeiderpartiet tilhører venstresiden i norsk politikk. Det skal ikke være noen tvil om hvor Ap hører hjemme, slo hun fast.

– Likevel er våre velgere usikre på det. Til og med våre egne medlemmer er usikre på det, sa hun.

– Vil gi økt polarisering

Høie mener at hvis Stensengs linje vinner frem, vil det rokke ved stabiliteten i det norske samfunnet.

– Det vil føre til økt politisk polarisering. Evnen til brede forlik har vært et adelsmerke ved norsk politikk, sier Høie, som utfordrer Jonas Gahr Støre.

– Stenseng er partisekretær. Forlik inngås på Stortinget, ikke på Youngstorget. Derfor må Støre avklare om Stenseng snakker for partiet eller om vi kan stole på Ap i viktige spørsmål for landet fremover, sier Høie.

– Bekymringsfullt

Høie trekker frem den ferske avgjørelsen i Stortinget om Acer, EUs energimarkedspakke, som et eksempel at Høyre og Ap kan stå sammen i «viktige saker for landet».

– I den saken var Ap tydelig på EØS-avtalens betydning og inngikk et forlik. Hvis Ap nå skal bli mindre ansvarlig og bevege seg bort fra slikt i fremtiden, så vil det være veldig uheldig.

Høie sier det er bekymringsfullt i en situasjon med større internasjonal uro med Brexit og en ny handelspolitikk fra USAs side.

– I Danmark f.eks. har vi partier som har uttalt politikk på at de av hensyn til partiet ikke vil gå inn i regjering. En sånn utvikling ønsker vi ikke i Norge, sier Høie.

– Jeg håper Støre heller ikke ønsker det. Det har heller aldri vært mitt inntrykk. Tvert imot. Jeg tror heller ikke mange av Aps velger ønsker en slik polarisering av norsk politikk der Ap setter partiets hensyn foran landets interesser.

Aps sekretær Kjersti Stenseng.

– Vi er ikke uansvarlige

– Det burde ikke overraske Høyre og Høie at Ap jobber for mindre høyrepolitikk og mer Ap-politikk, sier Partisekretær Kjersti Stenseng

Hun reagerer på at partiet stemples som uansvarlig.

-Det kjennetegner ikke Ap. Vi skal ivareta landets interesser, og vi er opptatt av ansvarligheten og oljepengeforbruket, i utenriks- og sikkerhetspolitikken. men det er viktig å tydeliggjøre at Ap er et parti på venstresiden og være tydeligere på verdigrunnlaget og forankringen av det i vår politikk., sier Ap-sekretæren.

Hun viser også til at Regjeringen ha forvaltet kompromissene på en dårlig måte og at det har vært nødt til å ta omkamper. Hun nevner forsvarsforliket, der det var omkamp om helikopter i Troms. Politireformen er underfinansiert. Stenseng fremholder dette som eksempler på at det er vanskelig å inngå forlik med Regjeringen.