Politikk

Flertall i Viken mot jobbing med Viken

Aps folk i Viken legger det politiske arbeidet med den nye storregionen på vent, melder NRK.

Galleri Oslo, november 2016: Fylkesordførerne Ole Haabeth (Østfold), Anette Solli (Akershus) og Roger Ryberg (Buskerud) orienterte om sammenslåingsavtalen mellom de tre fylkene. Nå kan prosessen tukle seg til.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Kommentator

Et politisk flertall i Akershus, Østfold og Buskerud ønsker inntil videre å stoppe det praktiske arbeidet med sammenslåingen av de tre fylkene.

– Vi har i dag hatt møte mellom de tre fylkespartiene i Viken og bestemt oss for å støtte forslaget fra SV, Senterpartiet og Frp om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget har behandlet saken på nytt, sier Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap, til NRK søndag.

Det betyr at partiene er i flertall før det kommende møtet i Fellesnemnda for Viken neste tirsdag.

Finnmark-støyen sprer seg

Stortinget vedtok i juni i fjor en regionreform der tallet på fylkeskommuner skulle reduseres fra 19 til 11. Det sammenslåtte Viken er tenkt som landets klart største fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Mest støy har det hittil vært rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark, der fylkespolitikere fra Finnmark har nektet å ta del i nemdsmøter for den planlagte fusjonen.

20. august la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland arbeidet med denne fusjonen på vent i påvente av at Stortinget enda en gang vil drøfte denne saken senere i høst.

Etter dette kom Akershus Frp på banen og sa at også Viken måtte vurderes på nytt, dersom det skulle komme til ny realitetsbehandling i Stortinget av sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Skuffet over Ap

Venstres gruppeleder i Akershus fylkesting, Solveig Schytz, sier hun er fryktelig skuffet over det Ap i Viken-fylkene nå har gjort.

- Det er direkte uansvarlig, også overfor de mange arbeidstagerne som blir berørt, å sette dette arbeidet på vent. Regionreformen bestemmes av Stortinget, ikke av fellesnemnda for Viken, sier Schytz.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Finnmark
  3. Monica Mæland
  4. Regionreform