Politikk

Sps-nestleder Ola Borten Moes oljepolitikk ble uspiselig for mange i Sp

Sp-nestleder og oljegründer Ola Borten Moes oljepolitikk ble for oljevennlig for mange i Sp. Nå blir de mest oljevennlige sitatene hans strøket ut av et landsmøtedokument.

Det er en feilslutning å hevde at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet, mener Sp-nestleder Ola Borten Moe.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Det hevdes med jevne mellomrom at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet. Dette er en feilslutning.....

Dette er en av formuleringene et firemannsutvalg ledet av Ola Borten Moe, hadde foreslått i dokumentet «Norsk verdiskapning på norske ressurser». Det skal behandles på Sps landsmøte til helgen.

Etter at flere har protestert på at forslaget ble for oljevennlig og for lite klimaorientert, har sentralstyret lagt frem et nytt avsnitt.

Der er bl.a. setningen over strøket. I stedet er det foreslått et nytt avsnitt der det spås at etterspørselen etter fossile energikilder vil synke og at Sp vil «jobbe for at bruken av fossile energikilder etter hvert fases ut nasjonalt og globalt.»

Ønsket ikke gi noen signaler om nedtrapping

Ifølge Borten Moe-utvalget er det en feilslutning å slutte å produsere olje og gass av klimahensyn fordi «det er lite som tyder på at en slik ensidig norsk endring på tilbudssiden, vil påvirke etterspørselen i verdensmarkedet i særlig grad.»

Sp-nestlederen, som var olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen, er en av tre som startet det uavhengige oljeselskapet OKEA.

Firemannsgruppen Borten har ledet, kommer ikke med signaler om noen form for nedtrapping på norsk sokkel.

En klimafordel å hente ut olje og gass i Norge

Det sies derimot at norsk olje- og gassproduksjon bidrar til klimaomstilling bl.a. fordi «en betydelig andel av energiomleggingen i Europa skyldes at man har erstattet kull med norsk gass ...»

Det argumenteres også med at det er en «stor klimafordel hvis olje og gass hentes opp der hvor det er minst utslipp fra produksjonen» og at Norge her er verdensledende. Samtidig gjøre det et poeng av at «vi må sikre oss at ikke norske bedrifter på grunn av for stramme rammevilkår knyttet til klimautslipp blir flyttet til områder med mindre strenge rammevilkår.»

Lundteigen: For oljevennlig

Ola Borten Moes formuleringer står svært langt fra de tankene en annen av Sps tidligere olje- og energiminister, Åslaug Haga, nylig presenterte i et Aftenposten-intervju.

Hun mente det burde settes enn sluttdato for norsk- og oljegassproduksjon. Få i Sp har gitt uttrykk for støtte til denne linjen fullt ut, men flere av dem som har protestert på Borten Moes linje, tar til orde for noe som går mer i retning av Hagas enn Borten Moes. Blant dem er Oslo Sp, Senterkvinnene og Buskerud Sp, stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigens hjemfylke.

På spørsmål om han synes Borten Moes formuleringer ble for oljevennlige, svarer Lundteigen slik:

– Ja.

Har stiller seg fullt og helt bak et forslaget om utfasing, men presiserer overfor Aftenposten at det ikke står noe om når det skal skje. Han presiserer også at det er utfasing av fossil energi, han tar til orde for.

– Det er viktig å skille mellom energi og byggematerialer, påpeker han og sier det er «helt opplagt» at man må fase ut bruk av olje, kull og gas som energikilder og ta i bruk energi fra sol, vannkraft, vind og jordvarme.

Sp-nestleder Ola Borten Moe gikk lenger enn sentralstyret ønsket i oljevennlig retning. Her sammen med nestlederkollega Anne Beathe K. Tvinnereim og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han understreker at det er viktig med en debatt om lønnsomhet:

– Alle som driver med olje og gass i dag tjener store penger, mens alle som driver med fornybar energi tjener små penger, sier han og etterlyser bedre rammebetingelser for fornybar produksjon.

Behov for et kompromiss

Sp nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim sier det kom inn mange forslag til endringer.

– Vi ble enige om at det burde være mulig å finne et godt kompromiss som ivaretok den oljepolitikken som allerede er varetatt i partiprogrammet, samtidig som den gjorde klimakonteksten tydeligere, sier hun.

Hun tolker det som nå foreslås av sentralstyret om utfasing som en utvikling som uansett vil komme, og omtaler formuleringen som «helt ukontroversiell».

– Mener Sp at man bør foreta seg noe aktivt for å fase ut olje og gass?

– Jeg mener det ligger i dokumentet at vi må ha en aktiv næringspolitikk for å gjøre fornybare løsninger mer attraktive på bekostning av oljebaserte løsninger.

Borten Moe: Det varsles ingen ny kurs

Lundteigen sier han ikke har fått finlest sentralstyrets kompromiss, men sier han forstår at alle endringene som foreslås medfører en klar dreining i retning av grønne karboner.

Om endringene foreslått at sentralstyret sier Borten Moe selv i en SMS at «det ikke er mye å kommentere.» Han forteller at han la frem et arbeidsdokument som har vært på høring, «akkurat som vanlig programbehandling» og at det endte med en enstemmig innstilling fra sentralstyret med innhold som er i tråd med partiprogrammet. Han tolker ikke de signalene sentralstyret gir om utfasing, som noen endring av politikken på området.

Interessert i temaet? Fikk du med deg denne debatten?

  • Tyskland har satt en dato for når de skal slutte med kull. – Norge bør sette et tilsvarende mål for norsk petroleumsproduksjon, mener tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).
  • Tidligere Sp-ministre vender tommelen ned for sluttdato for norsk olje- og gassproduksjonsminister Åslaug Haga (Sp).
  • Tidligere oljeminister Åslaug Haga (Sp) vil at politikerne skal sette en sluttdato for norsk olje og gass. – Galskap, svarer Frp-leder Siv Jensen.