Frp: Boligskatt unødvendig med milliardoverskudd i Oslo

Oslo kommune hadde et overskudd på 2,1 milliarder kroner utenom eiendomsskatten i fjor. – Byrådet stjeler penger fra Oslos befolkning, mener Frps Helge André Njåstad.

– Eiendomsskatten rammer dem som ikke stemte rødgrønt, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

– Og det rammer særlig dem som ikke stemte rødgrønt. Det er helt unødvendig med eiendomsskatt med så store overskudd, sier Njåstad.

Han er Frp’s finanspolitiske talsmann på Stortinget.

I tillegg til de 2,1 milliardene kommer 450 millioner kroner i inntekter fra boligskatten.

– Dette er et skrekkens eksempel på manglende respekt for folk. Pengene blir ikke brukt. I stedet for å bruke dem på økt velferd, har det rødgrønne byrådet systematisk satt pengene inn på fond og i banken, sier Njåstad, vandrende blant ene- og firemannsboliger på Holtet i Oslo.

Ap gikk til valg i 2015 på å innføre eiendomsskatt (bolig og næring) for å finansiere økt satsing på barnehager og eldre.

I 2016 ga boligskatten 240 millioner i kommunekassen. Året etter økte beløpet seg til 450 millioner kroner.

- Mange trodde at pengene fra eiendomskatten skulle gå til å styrke velferden. Slik ble det ikke, sier Frps Helge André Njåstad.

Skatteendring ga økte inntekter

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) sier at hele Kommune-Norge har hatt gode resultater de siste to årene, først og fremst takket være endringer i utbytteskatten.

– Oslo har vært heldig disse årene. Men ekstra skatteinngang i to år betaler ikke for barnehageplasser og ansatte i eldreomsorg i evig tid, sier Steen.

Han mener dette er «populistisk og useriøs» Frp-politikk:

– Selv Høyre budsjetterer med boligskatt i årene fremover.

Fjerning av eiendomsskatten blir en av de viktigste sakene på Frps landsmøte i helgen, og i kommunevalgkampen i 2019.

Det tekniske beregningsutvalget for kommuneøkonomien (TBU) anbefaler kommunene et overskudd på 1,75 prosent.

I Oslo var overskuddet i 2017 mer enn dobbelt så stort: Henholdsvis 4,3 og 3,5 prosent, med og uten eiendomsskatt.

Frp vil fjerne adgangen til å kreve boligskatt

Frp har programfestet at de vil fjerne loven som gir kommunene adgang til å kreve inn eiendomsskatt. I Jeløya-plattformen går ikke Regjeringen så langt:

Folks hjem og fritidsbolig skal ikke være skatteobjekter. Regjeringen vil derfor redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget.

Ifølge Frp kan eiendomsskatten fjernes uten at det går utover velferdstilbudet.

– Pengene kunne gått til kebab og pizza

– Er det mulig å kutte mange hundre millioner kroner uten at det går ut over skole, barnehage, idrett etc?

– Ja, den kjøpekraften kunne folk brukt til å kjøpe en ekstra kebab eller pizza, fått pengene i sirkulasjon og tvert imot bidratt til å øke verdiskapingen, svarer Njåstad.

– Men ikke alle kommuner har så god råd som Oslo?

– Regjeringen har prioritert kommuneøkonomien, og både i 2016 og 2017 har Kommune-Norge gått med rekordstore overskudd. For de rødgrønne politikerne er eiendomsskatten som narkotika. De gjør seg avhengig av den. Da er det fryktelig vanskelig å avvenne seg.

– Det finnes også Frp-ordførere som i Hvaler, som går på «dop»?

– I all hovedsak er de kommunene som er styrt av Frp over tid blant de best drevne i landet: Os, Ullensaker og min egen kommune Austevoll, som avviklet eiendomsskatten i 2013.

Ap: Leverer på bedre eldreomsorg og barnehager

– Når skal Regjeringen foreslå lavere skattesats?

– Det er naturlig at slike forslag fremmes i statsbudsjettet i løpet av perioden. Men vi gjennomfører ikke alle løfter for fireårsperioden allerede første året, sier Njåstad.

Robert Steen sier at Ap gikk til valg høsten 2015 med løfte om å øke velferdstjenestene særlig på barnehager og for de eldre.

– Vi lovet 500 årsverk i hjemmebasert eldreomsorg og å bygge 3000 nye barnehageplasser. Dette kommer vi til å levere på. Det er det eiendomsskatten er gått til, sier Steen.

Han understreker at TBU anbefaler 1,75 prosent overskudd for kommuner, og 4 prosent for fylker.

– Oslo er både en kommune og et fylke, sier Steen.