Politikk

Professor etter Aftenposten-avsløringer: Kan være tegn på at Riksrevisjonen bør revidere Stortingets pengebruk

Stortingsbygningen fotografert i oktober. Her holder 169 folkevalgte til, og virksomheten deres finansieres over statsbudsjettet. Men hverken Ap, Høyre, Frp eller Sp vil gi fullt innsyn i hvordan dere stortingsgrupper bruker offentlige penger.

Per Lægreid mener det kan være aktuelt at Stortingets vaktbikkje rettes mot seg selv.

 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

– Dette er ikke akkurat noe som bidrar til å styrke folks tillit til politikere.

Det er professor Per Lægreids oppsummering av Aftenpostens funn de siste ukene. Vi har omtalt hvordan Stortinget har overført 862 millioner kroner til egne partigrupper de siste fem årene, og hvordan enkelte partigrupper bruker millionbeløp på fest og sosiale arrangementer.

Samtidig nekter fem av ni partier å gi detaljert innsyn i hvordan de bruker offentlige penger.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp forklarte i forrige uke dette til dels med at en revisor «sjekker at alt vi foretar oss er i henhold til det regelverket som er vedtatt».

Men revisor Ole Gunnar Foss i Revisjonsselskapet AS har forklart at det ligger «utenfor revisors mandat å undersøke om pengene brukes på stortingsrelevant arbeid».

Lægreid, som er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener statlige organisasjoner ville «fått Riksrevisjonen på nakken» om tilsvarende forhold hadde blitt avslørt der.

Professor: Bør vurderes om Riksrevisjonen skal undersøke pengebruken

Riksrevisjonen er en offentlig myndighet som har som oppgave å «bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt».

Organisasjonen rapporterer til Stortinget, men undersøker kun pengebruken i departementer og statlige organisasjoner, ikke i nasjonalforsamlingen.

– Riksrevisjonen undersøker ikke Stortinget, men dette kan jo være et tegn på at det bør vurderes om Riksrevisjonen bør begynne å revidere Stortingets pengebruk, sier Lægreid.

Stortinget kan bestille gransking av seg selv

Professor Åge Johnsen ved Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) mener at kontrollen bør ligge utenfor partigruppene, men likevel hos Stortinget.

– Det er naturlig at Stortingets administrasjon har kontrollrutiner og undersøker hvordan pengene blir brukt på vegne av presidentskapet, sier han.

Johnsen advarer samtidig mot å sette i gang et overdrevent kontrollapparat.

– Selv om det har fremkommet ting som tyder på at det kan være nødvendig med bedre oppfølgning av pengebruken, så skal man være forsiktig med å innføre for omfattende kontrollopplegg rundt et system som i utgangspunktet er tillitsbasert. Men da har også de som har fått tilliten et ansvar for å sørge for at denne ikke blir misbrukt, sier han.

Riksrevisjonens kommunikasjonsrådgiver Stein Morch opplyser at Riksrevisjonen i utgangspunktet ikke har mandat til å undersøke hvordan partigruppene bruker de offentlige pengene de bevilger til seg selv, men at loven åpner for at Stortinget i plenum kan be Riksrevisjonen om å gjøre en slik undersøkelse.

Danskene ber politikerne være forsiktige med fellesskapets bankkort

Det danske folketinget har i likhet med Norge en ordning der partigruppene får støtte. Men der heter det at bruken av pengene skal «ske under hensyn til god offentlig forvaltning og således, at en given aktivitet skal gennemføres med de minst mulige omkostninger».

De offentlige pengene som Stortinget bevilger til seg selv er ikke omfattet av tilsvarende krav.

«Regnskapsloven og bokføringsloven setter noen rammer, blant annet at bruken skal være rimelig i forhold til hva som kan forventes av tilsvarende type virksomheter, men det er her behov for betydelig grad av skjønn. Ansvaret for denne skjønnsutøvelsen ligger hos gruppene», skriver Stortingets kommunikasjonsrådgiver Isabell Pettersen Vikan i en e-post.

Hun understreker også det overordnede ansvaret for å undersøke hvordan pengene brukes ligger hos gruppene selv, men at revisor skal kontrollere at utgiftene er «innenfor regnskapsloven, skatteloven, bokføringsloven og Stortingets regelverk. Revisjonen tar ikke stilling til skjønnsutøvelsen i bruken av midlene, men Stortingets regelverket har likevel en rekke bestemmelser om bruken av tilskuddsmidlene som revisjonen aktivt må ta stilling til».

 • Har du tips om denne eller lignende saker? Ta kontakt med Aftenpostens journalister på e-post eller send en kryptert melding i Signal-appen til 970 42 342.

Les mer om

 1. Stortingsregnskapene
 2. Stortinget
 3. Riksrevisjonen
 4. Offentlig innsyn