Politikk

Slik blir statsbudsjettet for neste år etter KrFs endringer

Økt barnetrygd, mer til uføre med barn, høyere toppskatt og økt engangsstønad til fødende er blant resultatene av den borgerlige budsjettavtalen som ble klar tirsdag kveld.

Høyre, KrF, Venstre og Frp presenterte det nye forslaget om statsbudsjettet for 2019 i Stortinget klokken 2200.
 • Thomas Spence
 • Solveig Ruud
  Journalist

– Vi har fått tilslutning fra alle partiene. Dette legger grunnlaget for sonderingene de fire partiene skal i gang med med sikte på en utvidelse av Solberg-regjeringen, åpnet finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) pressekonferansen sterkt forsinket like etter klokken 2200 tirsdag kveld.

Partienes finanspolitikere skulle presentere pakken i Stortinget klokken 21.00, men ble forsinket som følge av at Frps stortingsgruppe med blant andre vararepresentant Carl I. Hagen brukte svært lang tid på behandlingen.

Da de endelig kom, lovpriste KrF utfallet:

– Dette er en historisk økning i barnetrygden. Jeg er spesielt glad på vegne av barnefamiliene, sier KrFs finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstad, som også nevnte økt minstepensjon og mer penger til kommunene som partiets seire.

– KrF er veldig godt fornøyd med gjennomslagene vi har fått, legger han til.

Her er noen av de viktigste endringene:

 • Barnetrygden økes med 83 kroner pr. måned eller kroner 1000 pr. år for alle. Barnetrygden på 970 kroner er ikke prisjustert siden 1996. KrF krevde opprinnelig en økning på 3200 kroner for hvert barn hvert år, til en kostnad av 3,3 milliarder kroner i 2019.
 • Den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel blir fjernet, men først fra 1. januar 2020. Ifølge KrF vil det gi staten en merinntekt på 750 millioner kroner. I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottageren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet. Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina. De aller fleste med en verdi under 100 kroner.
 • Bortimot 450 millioner kroner mer til kommunene for å finansiere bemanningsnorm i barnehage og grunnskole.

 • Minstepensjonistene får en økning på 4 000 kroner med virkning fra 1. september neste år.
 • En del uføre med barn får beholde noe mer av barnetillegget: Ifølge vedtatte regler skal barnetillegget reduseres dersom summen av uføretrygd og barnetillegg utgjør mer enn 95 prosent av den inntekten man hadde før uførhet. Nå heves taket på 95 prosent til 99 med virkning fra 2020.
 • Bistandsbudsjettet skal ifølge NRK være på mer enn en prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Økningen er på 2,5 milliarder kroner. KrF krevde 1000 flere kvoteflyktninger, men får ikke gjennomslag for å øke antall kvoteflyktninger.
 • Engangsstønaden til fødende økes fra 63 000 til 83 000 kroner i budsjettforliket. Dette sammen med en del andre tiltak skal styrke familen og bidra til redusert antall aborter.
 • Etablering av en mentorordning for nye lærere.
 • Utflaggingen av Color Line stanses.
 • Det skal etableres et uavhengig nasjonalt eldreombud.
 • Kuttet i glutenfri-støtte reduseres.

Les også Aftenpostens avsløring: De borgerlige partiene har bedt resten av staten kutte, men skjermet seg selv.

KrF har fått gjennom påplussinger på 4,3 milliarder. For å få finansiert endringene må flere betale den høyeste skattesatsen i trinnskatten. Dette gjelder for dem som tjener over ca. 950.000 kroner.

Ellers finansieres KrFs politiske seire gjennom i en kombinasjon av reduserte utgifter og økte inntekter. Det kommer ingen nye avgifter hverken på bil, bensin eller andre statlige melkekuer.

Det er isolert sett ingen stor nyhet i og med at disse partiene er blitt enige om statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett hvert år siden 2013.

Men i den aktuelle situasjonen med nært forestående forhandlinger om KrFs inntreden i Solberg-regjeringen, er budsjettavtalen en viktig seier og vitamininnsprøytning for alle som støtter regjeringsutvidelsen.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Jakten på ungdomskilden

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5