Politikk

Høyre vil ha forsøk med færre fag i videregående

Forsøk med færre fag og mer fordypning foreslås i nytt stortingsprogram. Men nynorsk skal ingen kunne velge helt vekk, selv om Høyre vil fjerne egen eksamen og karakter i sidemål.

Høyres programkomité legger frem siste utkast til nytt program torsdag. Komiteen ledes av Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Jeg tror mange elever vil ønske å bruke mer tid på færre emner, sier Høyres Nikolai Astrup, som selv fordypet seg i bare seks fag på videregående.

Torsdag legger Høyes programkomité, med nestleder og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, frem siste utkast til partiets nye stortingsprogram. En samlet komité foreslår der forsøk med færre fag og mer fordypning de to siste årene i videregående skole.

– Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.

Han sikter til at elevene da har gjennomgått ti år i grunnskolen og ett år i videregående skole.

– Da kan man bruke de to siste årene til fordypning og bli bedre rustet til høyere utdanning, sier Astrup, og presiserer at forsøket kun er tenkt utført for elever som velger studiespesialisering.

Nikolai Astrup, nestleder i Høyres programkomité, tror færre fag vil passe noen og derfor er verdt å teste ut.

I dag: Åtte fag annet år, syv fag tredje år

De to siste årene i videregående er fagene norsk, matematikk, fremmedspråk, historie, kroppsøving og faget religion og etikk såkalte fellesfag (obligatoriske) for alle elever som velger studiespesialisering.

Elevene må i tillegg til de nevnte fagene velge tre programfag hvert år.

Disse elevene har i dag tilsammen åtte fag det nest siste året (Vg2) og syv fag det siste året (Vg3).

Ser for seg 5–6 fag

– Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag, kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning.

– Dette passer ikke for alle og må selvsagt være valgfritt, men det kan passe for noen og derfor er det verdt å teste det ut, sier han.

Astrup legger til at det kanskje kan trigge interessen hos flere til å velge høyere utdanning innen f.eks. realfag eller gi ekstra motivasjon til elever med spesielle interesse i enkelte fag.

 • Høyre vil endre syn på karakterer i grunnskolen og dropper innføring fra 5. klasse. Det uttalte statsråd og Høyre-nestleder Torbjørn Røe Isaksen da han la frem første utkast til nytt Høyre-program.

Færre fag i enkelte andre land

Astrup viser til at elever i en del andre land har færre fag og mer spesialisering enn norske elever.

– Storbritannia har kanskje tatt dette et skritt for langt, ved at man kun har tre fag de to siste årene i mange tilfeller, sier han, men trekker frem International Baccalaureate-linjen (IB) som har seks fag: Tre av dem er fordypningsfag over to år.

– Jeg er jo litt inspirert av min egen erfaring siden jeg selv tok IB-linjen på Berg skole i Oslo, sier han.

Ikke et forsøk på å bli kvitt nynorsk

International Baccalaureate (IB) kan tas på flere videregående skoler, men undervisningen foregår på engelsk. Det er forklaringen på hvorfor Høyre ikke vil nøye seg med å legge til rette for flere IB-linjer, men i tillegg iverksette forsøk med færre fag innenfor ordinær videregående skole i Norge.

Han ser for seg forsøk i de største byene i første omgang. Hvilke fag som skal kunne velges bort, har han ennå ikke noe svar på.

På spørsmål om dette er et Høyre-forslag for å kunne bli kvitt nynorsk og kroppsøving med tellende karakter til høyere utdanning, avviser han dette.

.- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.

– Så kan man velge fordypning i f.eks. 3–4 real- og teknologifag, 3–4 humanistiske fag, i språk eller en kombinasjon av disse, sier han.

Høyre vil avvikle egen karakter og eksamen i sidemål

Samtidig opplyser han at Høyre i utkast til nytt program legger opp til én eksamen og én karakter i norsk uavhengig av forslaget om forsøk med færre fag.

– Vi foreslår også å gjøre endringer i måten man gjennomfører norskfaget på. Vi ønsker å bruke tekster i nynorsk og bokmål i hele skoleløpet og erstatte ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring med én felles norskkarakter, sier han.

Les mer om

 1. Nikolai Astrup
 2. Høyre (H)
 3. Videregående skole
 4. Skole og utdanning
 5. Skolepolitikk