Politikk

DN: Stortingspresidenten vil beklage to punkter, men avvise ett.

I ettermiddag er det ventet at Stortingets presidentskap vil svare på brevet fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Stortingspresident Olemic Thommessen Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Ifølge Dagens Næringsliv vil stortingspresident Olemic Thommessen avvise den alvorligste anklagen, nemlig at presidentskapet prøvde å skjule konflikten med EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene.

Men kilder avisen har snakket med peker på at presidentskapet erkjenner at det ikke burde tatt syv uker før særmeldingen fra EOS-utvalget nådde Stortinget og beklager at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av et brev fra Solbakken-utvalget, som handlet om mandatet.

Brevet, som er et svar til kontroll- og konstitusjonskomitéen, er ventet å bli klart i løpet av ettermiddag.

I et intervju med Aftenposten forrige fredag avviste Thommessen kritikken.

Sendte brev

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte 11. januar et oppsiktsvekkende kritisk brev til Stortingets presidentskap. Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget).

Bakgrunnen for saken var at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget. Ifølge komiteen har presidentskapet gjort endringer i mandatet til Solbakken-utvalget, slik at et punkt Stortinget ønsket å ha med – å se på fremmede staters overvåking i Norge – falt ut.

  • Harald Stanghelle kommenterer: Kontrollkomiteens brev er sprengstoff.

Kampen om taushetsplikten

En annen strid var at presidentskapet mente det hadde rett til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen. Dette førte også til at både justisdepartementet og Forsvarsdepartementet reagerte og sa seg enig med EOS-utvalget at en slik oppheving av taushetsplikten krevde en egen lovhjemmel. Denne striden varte i ni måneder før presidentskapet kapitulerte og foreslo en slik lovhjemmel. Det at de to fagdepartementene for de hemmelige tjenestene reagerte var ikke komiteen kjent med da den skrev sitt brev.

Nye opplysninger

– Denne nyheten er egnet til å vekke oppmerksomhet. Ikke minst fordi departementenes uttalelser hittil har vært ukjent for Stortingets fagkomité for EOS-saker, som er kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa komiteens nestleder, Michael Tetzschner til Aftenposten onsdag.

Underslo melding?

EOS-utvalget så se nødt til å sende en særmelding til Stortinget fordi det ikke nådde frem overfor presidentskapet. Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre dere særmeldingen fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen. Dette mener komiteen er meget kritikkverdig. l Da meldingen ble lagt frem for Stortinget, var det i en form som gjorde at innholdet vanskelig ville bli kjent, ifølge komiteen.

Les mer om

  1. Stortinget
  2. Overvåking
  3. Michael Tetzschner
  4. Aftenposten