Ap i regjering vurderte kutt i barnetillegget til uføre

Regjeringsmedlemmer fra Ap la i forrige periode et forslag på bordet om kutt i barnetillegget, slik de nå kritiserer Høyre/Frp for å ha gjort, ifølge SV.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) presenterte i slutten av mai 2011 de rødgrønnes endringer av uføreordningen, etter langvarig dragkamp om blant annet barnetillegget.

Før den rødgrønne regjeringen la frem sin uførereform i mai 2011, tok SVs fremste sosialpolitiker, Karin Andersen, flere ganger turen fra kontoret på Stortinget og opp til toppen av Høyblokken i Regjeringskvartalet.

På møterom seks, som er kjent for å ha huset noen av de rødgrønnes tøffeste debatter, diskuterte hun kutt i barnetillegget – også med daværende statsminister Jens Stoltenberg.

— Arbeiderpartiet i regjering mente dagens barnetillegg var for generøst, og la frem flere ulike modeller for kutt. Et av dem gikk ut på et standardisert beløp på 7020 kroner i året pr. barn, det samme forslaget som Høyre-/Frp-regjeringen nå har lagt frem, sier Andersen til Aftenposten.

Drøftet flere muligheter

Hun var sentral i de opphetede uføreforhandlingene mellom Ap, Sp og SV som toppet seg i 2010/2011.

Dagens blå regjering har fått krass kritikk – også fra Ap-hold – etter at den i statsbudsjettet for neste år foreslo et omfattende kutt for uføretrygdede med barn.

Men da den rødgrønne Regjeringen diskuterte omlegging av uføretrygden, inviterte Ap ifølge Andersen til drøfting av både dagens regjerings modell og en rekke andre mulige kutt i barnetillegget.

SV forhandlet med Stoltenberg

Et av dem skal ha blitt presentert for samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i november 2010. Her foreslo Aps folk i Arbeidsdepartementet å sette en grense for hvor mye man tilsammen kunne få i barnetillegg og uførepensjon.

Grensen ble foreslått satt til 90 prosent av tidligere inntekt. Forslaget ble den gang omtalt i Aftenposten.

- Å forandre uføretrygden var en svær sak, sier Karin Andersen, som opplyser at hun også drøftet kutt i barnetillegg med statsministeren selv.

— SV sto fast på å beholde dagens behovsprøvde barnetillegg, mens han argumenterte for en annen løsning, sier Andersen.

Hun vil ikke gå inn på hvilke kutt i barnetillegget han var med på å drøfte i sluttspurten.

— Vi gjorde det klart at det ikke var aktuelt for oss å gå for noe annet enn å beholde dagens ordning, sier SV-politikeren.

Hun trekker fra at det også var mange på grasrota i Ap og i stortingsgruppen som engasjerte seg mot kutt i barnetillegget.

Ap: Uredelig hvis SV mener Ap ville ha kutt

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg vil ikke kommentere saken, og Ap-leder Jonas Gahr Støre overlater saken til sosialpolitiker Anette Trettebergstuen.

Hun sier det fortoner seg som «uredelig» om noen i SV nå forsøker å fremstille det som om Ap ønsket kutt i barnetillegget, selv om hun innrømmer at kutt ble drøftet.

Hun fremstiller det som en konsekvens av forslag fra et regjeringsoppnevnt uføreutvalg.

— Ap var opptatt av arbeidslinjen, som vi alltid har vært, samtidig som vi var – og er – opptatt av å verne om dem som har aller minst. Vi var svært opptatt av at en eventuell omlegging ikke måtte ramme dem, og at en omlegging ikke skulle være innsparingsforslag, slik dagens regjering legger opp til. Vi så på en løsning med "tak" der innsparingene skulle brukes på målrettede velferdstjenester mot disse familiene. De skulle få noe tilbake, sier Trettebergstuen.

Ap konkluderte med at en omlegging ville ramme for mange for hardt og at barnetillegget skulle beholdes som i dag.

- Dette er ikke en sak der det bare er svart/hvitt. Vi står midt mellom Høyre og SV i denne saken, sier hun.

Forslaget ble lagt på is - i påvente av nye runder

Utfallet av forhandlingene ble i slutten av mai 2011 at forslagene kutt i barnetillegget da ble lagt på is. Kort tid før hadde det regjeringsoppnevnte Brochmanutvalget, som vurderte velferdsordningen i lys av innvandringen, fremmet forslag om å kutte i barnetillegget.

I Regjeringens endelige forslag, som også SV sto bak, ble det imidlertid åpnet for endringer i barnetillegget på et senere tidspunkt.

Les også: