Vedum: Tre potensielle kandidater ble intervjuet til sentralbanksjefstillingen

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum svarte tirsdag på de 21 spørsmålene fra kontrollkomiteen om sentralbanksjefutnevningen. Der skriver de at en tredje kandidat ble intervjuet.

Jens Stoltenberg (t.v.) og Jonas Gahr Støre har i mange år vært venner. Her er de to under en markering på Utøya i 2017.

– Jens Stoltenberg og jeg har et langvarig personlig vennskap. Jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om at jeg ville være inhabil etter forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sitt svar.

– Det var derfor ikke noe behov for å be om en habilitetsvurdering av Lovavdelingen eller andre knyttet til ansettelsessaken, skriver han.

Tidligere har Støre opplyst at han meldte seg inhabil i saken 22. oktober i fjor.

I svaret skriver han også at han kun under den mye omtalte turen 24. oktober i fjor har snakket med Stoltenberg om noe som kan ha sammenheng med sentralbanksjefstillingen.

Det var tirsdag i forrige uke kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ble enige om å sende 21 spørsmål til Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter at Jens Stoltenberg fredagen før ble utnevnt til ny sentralbanksjef.

Frølich: - Mye vi ikke blir særlig klokere av

En time etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk svarene, sier leder Peter Frølich (H) at det fortsatt er mye lesing som gjenstår.

- Vi får endel svar, men det er mye vi ikke blir særlig klokere av, sier han til Aftenposten.

– For eksempel spørsmålet om når Stoltenbergs navn kommer opp. Det henger fortsatt i luften, sier Frølich.

Han mener habilitetsvurderingen rundt Støre er «usedvanlig tynn.»

- Men vi i Høyre skal ta kvelden og natten i bruk for å jobbe med dette, sier han.

– Visste du at en tredje kandidat ble intervjuet?

– Nei, på stående fot vil jeg si at dette er nytt. Såvidt meg bekjent var det bare to som var kjent tidligere, sier Frølich.

Det er innkalt til ekstraordinært møte i komiteen på fredag for å bestemme neste steg i saken, sier han.

Venstres Sofie Høgestøl vil ikke kommentere innholdet, men skriver til Aftenposten at hun vil lese grundig gjennom svarene før de gjør en nærmere vurdering på møtet fredag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at tre kandidater ble intervjuet til sentralbanksjefstillingen.

En tredje kandidat intervjuet

I sitt svar på Stortingets spørsmål skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at en tredje kandidat ble intervjuet.

– Uken etter at stillingen ble lyst ut, gjennomførte innstillingsgruppen sammen med BackerSkeie samtaler med tre potensielle kandidater, skriver Vedum (Sp) i svaret.

BackerSkeie er rekrutteringsbyrået Finansdepartementet i september i fjor hyret inn for å bistå med å finne den nye sentralbanksjefen.

På bakgrunn av disse samtalene vurderte innstillingsgruppen at alle de tre var aktuelle å vurdere til stillingen, og Vedum ble orientert om dette.

Det er fra tidligere kjent at Finansdepartementet hadde samtaler med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sentralbanksjefstillingen.

Det har likevel ikke vært kjent at de har snakket med en tredje kandidat, selv om Finansdepartementet har bekreftet at andre kandidater enn Wolden Bache og Stoltenberg har vært aktuelle.

Vedum skriver ikke hvem den tredje kandidaten var.

Kun to av tre søkte

Vedum skriver i sitt svar at formålet med samtalene var å kartlegge interesse for stillingen, gi informasjon og svare på spørsmål, herunder om videre prosess.

– På bakgrunn av disse samtalene vurderte innstillingsgruppen at alle de tre var aktuelle å vurdere til stillingen, og jeg ble orientert om dette. Interesseavklaringssamtalene ble fulgt opp med at alle tre ble oppfordret til å søke, skriver Vedum.

Da søknadsfristen hadde gått ut, hadde kun to av dem som ble oppfordre til å søke, søkt.

Det er fra tidligere kjent at Jens Stoltenberg og Ina Wolden Bache ble oppfordret til å søke.

Svarer ikke på hvem som nevnte Stoltenberg først

Vedum har også fått spørsmål om når Jens Stoltenbergs navn kom opp i departementets arbeid med ansettelse av ny sentralbanksjef for første gang, og hvem som spilte det inn.

Vedum svarer ikke på hvem som spilte det inn, men bemerker at det bare dager etter at nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen varslet sin fratreden, ble offentlig spekulert om hvem som kunne være egnet for stillingen.

– Departementets oppgave med å forberede beskikkelser og utnevnelser til lederstillinger i departementet, etater og tilknyttede virksomheter, tilsier at departementet løpende har kunnskap om at det finnes personer som på kort eller lengre sikt kan være aktuelle kandidater til å bekle ulike stillinger, skriver Vedum.

Må være aktsom - også på fritiden

Komiteen har spurt om hvordan kontakten mellom Stoltenberg som sentralbanksjef og statsminister Støre kan skje for fremtiden når statsministeren var inhabil ved utnevnelsen.

Vedum svarer at det normalt er få anledninger der statsminister og sentralbanksjef møtes eller opptrer
sammen i profesjonell sammenheng.

– Jeg legger uansett til grunn at Støre og Stoltenberg i slike situasjoner vil opptre profesjonelt, skriver Vedum.

Han viser til etiske regler om interessekonflikter:

«Ansatte skal i sitt arbeid unngå avhengighet eller nærhet til personer, foretak eller institusjoner utenfor Norges Bank, dersom forholdet er av en slik karakter at det kan svekke tilliten til Norges Banks uavhengighet og autoritet.»

Vedum legger til:

– Enhver sentralbanksjef må være bevisst og aktsom for å etterleve dette, også på fritiden.