Politikk

Professor Eivind Smith: Riksrevisjonen burde ikke stanset revisjonen av Stortinget

Etter fire års pause vil riksrevisor Per-Kristian Foss igjen kontrollere at Stortingets administrasjon følger norsk lov. Eivind Smith, ekspert på offentlig rett, mener pausen var helt unødvendig.

  • Robert Gjerde
    Journalist
  • Vegard Venli
    Journalist

Torsdag kveld kunngjorde Riksrevisjonen at de igjen skal granske stortingsadministrasjonen.

Dette skjer kjølvannet av en opphetet debatt mellom Riksrevisjonen og Stortinget.

Det viste seg at riksrevisor Per-Kristian Foss har opplevd at Stortingets presidentskap hele denne perioden har hindret Riksrevisjonen i å gjøre såkalte etterlevelsesrevisjoner.

En slik type revisjon kunne avdekket den type uregelmessigheter som Aftenposten har omtalt rundt Stortingets pendlerboliger.

Dagens stortingspresident er helt uenig. Tone W. Trøen (H) rykket onsdag ut med en klar beskjed om at Stortinget aldri har ment å stikke kjepper i hjulene på sin egen vaktbikkje. Stortingets presidentskap mener Riksrevisjonen har hatt full mulighet til å drive etterlevelsesrevisjoner i denne perioden.

Nå får Foss kritikk fra en av landets tyngste eksperter i offentlig rett, professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.

Han mener Riksrevisjonen etter dagens lovverk ikke er avhengig av Stortingets velsignelse for å granske administrasjonen.

Eivind Smith understreker at det er Stortingets administrasjon og drift som skal være gjenstand for revisjon, ikke hva stortingsrepresentantene gjør som folkevalgte.

– Burde ikke stoppet

– Det er klart at Riksrevisjonen kunne ha gjennomført etterlevelsesrevisjon. Etter mitt syn burde de også ha gjort det, sier Smith.

Han sier at ifølge helt klare lovbestemmelser er det bare Stortinget som kan instruere Riksrevisjonen.

– Men dette har ikke skjedd. Og hverken stortingspresidenten eller administrasjonen har myndighet til å stanse undersøkelser som Riksrevisjonen selv finner grunn til å sette i verk, sier Smith.

– Derfor kan jeg heller ikke se at det er noe i veien for at Riksrevisjonen nå går inn i pendlerbolig-saken, dersom den ønsker det.

Slik ser en av stortingsleilighetene ut innvendig.

Han påpeker:

– Riksrevisjonen kan utøve de oppgavene loven pålegger den, helt uavhengig av presidentskapet eller Stortingets administrasjon.

Foss sa til Aftenposten at Riksrevisjonen normalt ville ha gått inn pendlerbolig-saken som følge av Aftenpostens avsløringer de siste ukene, men at de har vært forhindret fra det.

Smith viser til riksrevisjonslovens paragraf 2:

«Riksrevisjonen skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres.»

Smith sier at hvor uavhengig Riksrevisjonen faktisk opptrer, avhenger av hvordan den definere sin egen rolle.

– Hvor uavhengig de opptrer, er ikke bare et spørsmål om de rettslige rammene, men også om hvordan de sentrale personene er «skrudd sammen» i hodet og hvor høy bevissthet da har om sin egen rolle.

Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Foss: – Ingen stilte spørsmål

Riksrevisor Per-Kristian Foss er langt på vei enig med professor Eivind Smith.

– Vi jobber uavhengig og selvstendig og bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes, sier Foss.

Grunnen til at han likevel stanset, var at han opplevde at han fikk en tydelig beskjed fra Stortinget.

– Det er presidentskapet som er vårt formelle kontaktpunkt på Stortinget. Da de ga oss en tydelig stoppordre og reiste tvil om lovgrunnlaget, forutsatte vi at de opptrådte på Stortingets vegne.

– Hvorfor har du ikke tidligere gått offentlig ut med saken, slik at spørsmålet om revisjon av stortingsadministrasjonen kunne bli gjenstand for offentlig debatt?

Brevene mellom oss og Stortinget har ligget åpne i vår postjournal siden 2017, men vi har ikke fått innsynsbegjæringer i eller spørsmål om disse før nå. Da Aftenposten spurte om vi planla å granske pendlerbolig-saken og ba om en begrunnelse for hvorfor ikke, var vi åpne om begrunnelsen.

Foss tar heller ikke selvkritikk for at han lot Stortinget få en fire år lang pause uten etterlevelsesrevisjon.

– Burde du ha opplyst Stortinget i plenum om situasjonen på et tidligere tidspunkt?

– Vi er politisk uavhengige og skal ikke opptre politisk. Derfor kommuniserer vi ikke direkte med partiene eller enkeltrepresentanter, men med Stortingets presidentskap og administrasjon.

Stortingspresident Tone W. Trøen etter en pressekonferanse i Vandrehallen.

Legger ansvaret på riksrevisoren

Uavhengig av hvem som har ansvaret for situasjonen, er konsekvensen at Riksrevisjonen aldri har gjort en etterlevelsesrevisjon med Stortingets administrasjon så lenge Tone W. Trøen har vært stortingspresident.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor hun har akseptert det, svarer hun:

– Riksrevisjonen gjennomfører sin revisjon på uavhengig grunnlag og beslutter selv hvilke revisjoner den vil iverksette.

– Hva mener du er årsaken til at denne situasjonen har oppstått?

– Jeg forholder meg til den skriftlige dokumentasjonen som foreligger. Her går det tydelig frem at Riksrevisjonen selv mener at de kan gjennomføre revisjoner slik de har gjort tidligere.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger