Politikk

Støre og Mjøs Persen takket nei til å møte interesseorganisasjon for Nav-ofrene

Hverken statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eller arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har foreløpig hatt tid til å møte organisasjonen for ofrene for trygdeskandalen. – Veldig spesielt, mener Høyres Henrik Asheim.

Ofrene for trygdeskandalen er oppbrakt over behandlingen. Statsminister Jonas Gahr Støre og arbeidsminister Marte Mjøs Persen takket nei til å møte organisasjonen Nav-oppryddingen.
  • Thomas Spence

Oppryddingen etter Nav-skandalen pågår fremdeles.

Aftenposten skrev denne uken om Marianne Evensen, som feilaktig ble dømt for trygdebedrageri og sonet 61 døgn i fengsel.

Statens sivilrettsforvaltning har gitt henne 70.000 kroner i erstatning for å ha blitt «urettmessig strafforfulgt». De viser til at det er på nivå med praksis i lignende saker.

Fikk ikke møte statsministeren

3. mars ba organisasjonen Nav-oppryddingen om et møte med statsminister Jonas Gahr Støre:

«Nav-oppryddingen ønsker møte med Statsministeren. Vi representerer samtlige mennesker som blir urettmessig og lovstridig behandlet av den norske velferdsstaten ved Nav. Vi ønsker et samarbeid mellom staten og Nav oppryddingen», heter det.

To uker etter fikk de imidlertid tommelen ned:

«På vegne av statsminister Jonas Gahr Støre takker jeg for henvendelse datert 3. mars. Jeg beklager at det ikke passer inn i statsministerens tette program å avholde møte med dere. Hvis ønskelig kan dere kontakte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen som riktig fagstatsråd og høre om hun har anledning.», svarte Statsministerens kontor.

Nav-statsråden: – Ikke anledning

Nav-oppryddingen fulgte oppfordringen og ba om et møte med Mjøs Persen. Hun er ansvarlig statsråd for Nav. Men 8. april kom svaret. Også det negativt:

«Statsråden har dessverre ikke anledning til å møte Nav-oppryddingen nå», heter det.

– Vi synes det er veldig betenkelig at de ikke vil møte oss. Særlig på bakgrunn av hva de sa da de satt i opposisjon. Det virker som om de ikke er interessert i å rydde opp.

Det sier Rune Halseth, leder i Nav-oppryddingen, en interesseorganisasjon for trygdeskandalens ofre.

Fikk møte statsråden i november

Statsråd Mjøs Persen skriver i en e-post at regjeringen hadde møte med Nav-oppryddingen like før jul.

– I tillegg har Ap-politikere i Stortinget hatt flere møter både med foreningen og enkeltpersoner. I etterkant av møtet før jul har departementet fått et brev fra Elden Advokatfirma på vegne av foreningen NAV-oppryddingen. Det jobber vi med å svare på, skriver hun.

På spørsmål om hun synes erstatningsbeløpet er rimelig, svarer hun at «Justisdepartementet forvalter dette regelverket og svarer på vegne av regjeringen.»

Høyre: Veldig spesielt

Henrik Asheim, tidligere arbeidsminister og nå Høyres arbeidslivstalsperson, synes det er «veldig spesielt» at Ap-statsrådene ikke vil møte ofrene.

– Jeg synes at man kan ta seg tid i en travel statsrådskalender til å møte noen av de som er blitt utsatt for dette, høre deres historie og hvordan Stortinget og regjering kan rydde opp, sier han.

Rune Halseth og Marianne Evensen, som begge feilaktig har sonet for trygdesvindel, går til sak mot staten.

– Må lytte interessert

Ifølge Asheim betyr ikke et møte at «man må akseptere alt de sier».

– Men man må lytte interessert i hvordan det oppleves å stå på den andre siden i oppryddingen. Og hvordan det oppleves å møte det offentlige nå etter feilene som ble begått, sier han.

Asheim vil ikke uttale seg om erstatningen på 70.000 kroner.

– Det er den første av sannsynligvis flere saker om kompensasjon for de som ble fengslet. Det blir spennende å følge saken. Men stortingsrepresentanter kan ikke mene noe om erstatningsbeløp som skal behandles for domstolene, sier han.

SVs Kirsti Bergstø, leder i arbeids- og sosialkomiteen, sier at mange NAV-ofre har i tillegg til økonomiske tap opplevd tung belastning som følge av NAVs feilhåndtering.

– Jeg mener derfor det burde vært mulig å få en erstatning for “tort og svie”, og har stilt spørsmål til arbeidsministeren om dette. Dessverre virker det ikke som at regjeringen er villig til å vurdere det, sier Bergstø.

Hun anbefaler både statsministeren og arbeidsministeren å høre på erfaringene direkte fra de som har vært ofre for skandalen.

– Staten skal gjøre opp for seg

– Hvor er viljen til å innrømme at man selv har gjort feil? Og hvor er tidligere rettspraksis i en sak som denne? Vi har aldri hatt en sak som denne i Norge. Politikerne lovet at alle steiner skal snus, alle skal få oppreisning og erstatning. Hvor blir det av den? spør Rune Halseth.

Regjeringen nekter å betale ofrene for trygdeskandalen kompensasjon for såkalt ikke-økonomisk tap. De mener at Navs ansatte hverken forsto eller burde ha forstått at EUs trygdeforordning ble feiltolket i Norge. De har derfor ifølge Nav ikke opptrådt «forsettlig eller grovt uaktsomt».

Daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sa i Stortinget i november 2019 at «Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp.» Så la hun til:

«På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder – og deres familier – om unnskyldning for det de har vært utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg».

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Jonas Gahr Støre
  2. Trygdeskandalen
  3. NAV
  4. Henrik Asheim