Retusjert reklame skal merkes, men regjeringen åpner for flere unntak.

Fra 1. juli skal reklame som inneholder retusjerte mennesker, merkes. Men regjeringen foreslår en rekke unntak fra merkeplikten.

Hvilke endringer av dette bildet krever merking med et retusjeringssymbol? Se illustrasjoner lenger ned i saken.

I juni 2021 vedtok Stortinget at retusjert reklame skal merkes. Lovendringen trer i kraft 1. juli. Det heter det at «reklamen der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes».

Formålet med lovendringen er å motvirke kroppspress og urealistiske skjønnhetsidealer hos barn og unge.

I høringsforslaget som Barne- og familiedepartementet har sendt ut, foreslås det at reklame som inneholder retusjerte personer, skal merkes med et standardisert merke øverst i venstre hjørne. Merket skal utgjøre 7 prosent av bildeflaten.

Barne- og familiedepartementet legger frem tre ulike forslag til hvordan retusjeringsmerket kan se ut.

Les hele saken med abonnement