Akershus Ap har flest på viktig Viken-møte, kan likevel tape

Akershus Ap stiller med flest delegater på møtet der det avgjørende slaget om Viken står. Men grasrota i Akershus Ap kan vippe flertallet i retning av oppløsning av Viken.

Anniken Huitfeldt leder Akershus Ap. Overraskende for mange gikk styret her i starten av januar inn for å beholde Viken.

Neste helg skal representantskapet i Viken Ap stemme over hvorvidt Viken skal oppløses eller bestå. Avgjørelsen kan få stor betydning for samarbeidsklimaet mellom Ap og Sp både i regjeringen og i fylkesrådet i Viken.

Ap i de tre fylkene som ble slått sammen til Viken, er splittet. Akershus Ap ønsker at Viken skal bestå. Det gjør ikke Østfold og Buskerud Ap.

Derfor har det vært knyttet spenning til hvor mange delegater hvert av fylkespartiene får på det avgjørende representantskapsmøtet 5. februar.

Akershus får to mer

Torsdag ettermiddag kom tallene, som er basert på hvor mange medlemmer hvert av dem har.

Delegatfordelingen blir som følger:

  • Østfold: 28
  • Buskerud: 21
  • Akershus: 51

Østfold og Buskerud har altså 49 utsendinger, mens Akershus har 51. Dersom fylkesdelegasjonen hadde blitt sendt til møtet med bundet mandat, ville Ap i Viken gått inn for å beholde det nye storfylket.

Bundet mandat betyr at man må stemme i tråd med flertallet.

Akershus Ap har i det siste hatt en medlemsvekst som bidrar til dette flertallet. På forrige representantskapsmøte hadde dette fylkeslaget bare 48 utsendinger, mens de to andre hadde 52 til sammen.

Bekrefter at delegatene ikke bindes

Men ledende politikere i både Akershus, Buskerud og Østfold Ap har opplyst Aftenposten at de ikke vil binde sine delegasjoner.

Det bekreftes nå av fylkessekretær Akershus Ap, Elisabeth Fanghol, i en e-post til Aftenposten.

Og på grasrota i Akershus er det svært mange som er uenig med Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna, som begge sitter i styret i Akershus Ap.

Flertall i Akershus Ap mot eget fylkesstyre

Både NRK og Klassekampen har foretatt en opptelling på grasrota i Akershus Ap.

– Flertallet i Viken Arbeiderparti nekter å følge statsrådene Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt, skrev NRK onsdag.

Ifølge NRK vil nærmere halvparten av lokalpartiene i Akershus Ap heller stemme for oppløsning av Viken og trosse ledelsen i fylkespartiet.

– Kommunepartier i Akershus hvor det er sterkt ønske om å avvikle storfylket er Nesodden, Nittedal, Eidsvoll, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Nannestad, Vestby og Aurskog-Høland, opplyser NRK.

Når fylkesdelegasjonene stilles fritt, er sannsynligheten dermed stor for at flertallet av delegatene til Akerhus Ap vil stemme for oppløsning.

Det er også mindretall i Østfold og Buskerud som går mot flertallet der – og altså vil beholde Viken – men det er tallmessig langt færre enn de som trosser flertallet i Akershus.

Det man imidlertid ikke vet, er hvilke lokallag delegatene i Akershus Ap kommer fra. Derfor kan man ikke med 100 prosents sikkerhet slå fast at Viken vil bli oppløst. Men sannsynligheten er større enn den var før det ble kjent at ingen binder sine delegasjoner.