Mehl vil ikke beklage politiets menneskerettighetsbrudd. Det bekymrer opposisjonen på Stortinget.

Politiet har gjort ulovlige ransakelser av rusmisbrukere i stort omfang. Men justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil ikke beklage. Nå gir opposisjonen henne én sjanse til.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under Stortingets spørretime onsdag. Hun overrasket opposisjonen ved ikke å ville beklage politiets omfattende lovbrudd overfor rusmisbrukere.

– Mange ble helt tatt på sengen. Det ble mye snakk og hoderysting i gangene på Stortinget etterpå.

Det forteller SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Han snakker om justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) opptreden under Stortingets spørretime onsdag.

Der overrasket hun salen ved ikke å ville beklage at politiet ser ut til å ha gjort tusenvis av ulovlige rusransakelser. Selv om både politiet selv og hennes egen statssekretær allerede har beklaget.

Saken ble først omtalt av Rett24.

«Flaut», «oppsiktsvekkende» og «politisk selvskading» er blant reaksjonen fra opposisjonspolitikere fra ulike partier.

– Det er spesielt at én i politisk ledelse sier noe, og så vil ikke sjefen si det samme. Det vitner om en viss uenighet i toppen av departementet, mener Høyres representant Sveinung Stensland.

SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland synes det er oppsiktsvekkende at justisministeren ikke vil beklage i saken.

– Forstår ikke alvoret

Men opposisjonen er også bekymret. Mehl er øverste ansvarlig for å rydde opp i det som omtales som den største politiskandalen på mange år. Nå spør de seg om hun forstår alvoret i saken.

– Hennes reaksjon tyder på at hun ikke har tatt tilstrekkelig på alvor at staten har brutt menneskerettighetene overfor enkeltpersoner, sier Venstres representant Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Det var Thorsvik som stilte spørsmålet om beklagelse i spørretimen.

Thorsvik og Unneland mener Mehls svar undergraver den beklagelsen som allerede er gitt fra Justisdepartementet.

Venstres representant Ingvild Wetrhus Thorsvik mener det ville betydd mye for mange å få en beklagelse også fra justisministeren.

Spør en gang til

Unneland i SV har nå bedt Mehl komme tilbake i spørretimen neste onsdag for å kunne spørre henne nok en gang om hun vil beklage.

– Jeg vil gi henne en ny sjanse, sier han.

Og hvis hun ikke vil gjøre det denne gangen heller, vil han kreve at hun forteller hvorfor.

Han mener det vil være oppsiktsvekkende hvis Mehl ikke vil beklage saken.

– Det vil være svært alvorlig. Jeg forventer at hun tar innover seg at den norske stat har begått brudd på grunnleggende rettigheter overfor norske borgere, sier Unneland.

Høyres Sveinung Stensland er enig:

– Det ville være spesielt. Politiet har et maktmonopol i Norge. Hvordan det forvaltes, er helt grunnleggende for rettsstaten, sier han.

Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland mener justisministeren bedriver nærmest «politisk selvskading» i saken.

Politiet har systematisk brutt loven

Bakgrunnen for saken er en rapport fra Riksadvokaten, den kom i februar.

Riksadvokaten har undersøkt politiets ransakingspraksis i mindre narkotikasaker. Rapporten viser at det ukentlig var rundt 40 tilfeller av tvangsbruk i saker der det kun forelå mistanke om ruspåvirkning.

Politiet har som hovedregel ikke lov til å ransake en person som bare er mistenkt for bruk av narkotika.

Rapporten dokumenterer at rusmisbrukere har fått sine menneskerettigheter krenket ved å urettmessig bli utsatt for ransakinger og urin- og blodprøver. Riksadvokaten har slått fast at det ikke er snakk om enkelthendelser, men om systematiske feil. Det kan være snakk om flere tusen ulovlig ransakelser årlig.

I spørretimen sa Thorsvik at det ville bety mye for mange å få en beklagelse direkte fra justisministeren.

Mehl valgte å ikke beklage. Hun henviste til politiets egen beklagelse, men ikke til sin egen statssekretærs beklagelse. Les Mehls fulle svar under:

Aftenposten har stilt Mehl spørsmål om hun står bak uttalelsen som statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) ga til Dagbladet, der han «beklager overfor de som har vært utsatt for feil». Eller om det er en uttalelse hun ikke kan stille seg bak.

Mehl vil ikke svare på det konkrete spørsmålet. I en e-post fra departementets kommunikasjonsavdeling vises det til hva justisministeren uttalte i Stortinget under spørretimen.

Et opprop signert av en rekke politikere og samfunnsdebattanter ber politidirektør Benedicte Bjørnland trekke seg som følge av saken.

Fortsatt tillit til Bjørnland

Andreas Sjalg Unneland kaller saken en skandale på linje med Nav-skandalen.

– Her har det vært svikt hos både politiet og i domstolene. Det er en skandale at dette ikke er blitt oppdaget tidligere. Og vi ser en klar klassedimensjon i saken, sier SV-politikeren.

I et opprop i Aftenposten onsdag ber 55 samfunnsdebattanter, blant dem flere politikere, om at politidirektør Benedicte Bjørnland trekker seg som følge av saken. Det samme tar Bergens Tidende til orde for på lederplass.

Unneland og Thorsvik sier det er Mehl som må vurdere om hun fortsatt har tillit til Bjørnland.

Mehl skriver i en e-post til Aftenposten at hun har «tillit til politidirektøren» og til at Bjørnland i samarbeid med Riksadvokaten rydder opp.

Thorsvik mener norsk politi, med justisministeren i spissen, står overfor en stor oppryddingsjobb på narkotikafeltet.

– Det som skjedde i spørretimen, var ikke en god start, sier Thorsvik.