Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen.

Det vil være lurt, tror dansk-norsk valgforsker.

Valgplakater preget gatene i København foran folketingsvalget i 2019.

Om bare noen dager går våre danske naboer til valgurnene i kommunal- og regionalvalget.

I flere år har det vært få unge representanter i by- og regionsrådene i landet.

I 24 av landets 98 kommuner ble det ikke valgt inn en eneste politiker under 30 år ved siste kommunevalg i 2017.

Det bekymrer mange.

Valgforsker og professor ved Universitetet i København, Kasper Møller Hansen, foreslår en mulig løsning.

– Vi skriker jo etter unge i byrådene rundt omkring. Så nettopp å fortelle velgerne hvilken alder kandidatene har, kan hjelpe dem å prioritere de unge representantene, sier han til danske DR.

På dagens danske stemmesedler står det nemlig ikke når de som stiller til valg er født. Det er det på tide å endre, mener Møller:

– Jeg tror det vil være en stor hjelp for de yngre kandidatene hvis de får mulighet til å flashe alderen sin på stemmeseddelen, så det blir lettere å se hvor de gjemmer seg, sier han.

Tror alder kan ha stor betydning

I Norge har kandidatenes fødselsår stått på stemmeseddelen siden 2003.

– Det er en lang tradisjon for dette i Norge, og det er ingen som setter spørsmålstegn ved det. Det er utbredt enighet om at representasjonen skal være bred, og at alder er viktig i den forbindelse.

Det sier Signe Bock Segaard, som er statsviter og valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er selv oppvokst i Danmark, men har bodd i Norge i over 20 år.

Hun understreker at det ikke er forsket konkret på om det har noen betydning at alderen til kandidatene står på stemmeseddelen. Men noe har vi likevel erfart:

– I Norge gjorde vi forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i 2011 og 2015 i utvalgte kommuner. Da ble det innvalgt flere yngre kandidater i disse kommunene enn i resten av landet.

Det er vanskelig å si sikkert hva dette skyldtes, sier Segaard, men legger til:

– At de unge velgerne bidro til å stemme inne de unge, er det nok ikke så stor tvil om. Når man står i stemmelokalet og vil gi en personstemme, så kan alder fungere som en markør som hjelper velgeren til å finne en kandidat som han eller hun kan identifisere seg med.

Mener Danmark henger etter Norge

Valgforskeren sier at man i Norge har en mye sterkere tradisjon for å tenke at visse grupper bør være inkluderte i lokale beslutningsprosesser, enn de har i Danmark.

Hun viser til at man i Norge blant annet har ungdomsråd i kommunene og råd for personer med funksjonsnedsettelser.

– I Norge har vi også hatt stort fokus på kjønn i politikken. Det er 40 år siden det store kvinnekupp fant sted. Man tar for gitt at partiene er oppmerksomme på det, vi tar for gitt at mediene tenker på det og i debattprogrammer forventer vi at det skal være en viss kjønnsfordeling. Også i styrer tenker vi også på kjønnsfordeling, sier Segard.

Hun mener man ikke har den samme holdningen i Danmark.

– Der er det fortsatt debatt. Metoo-kampanjen kom først ordentlig til Danmark i fjor. I Norge kom den jo for flere år siden. Debatten om representasjon og betydning av sosiodemografiske kjennetegn er en helt annen i Danmark enn i Norge, sier hun.

Valgforsker Signe Bock Segaard mener det kan være lurt å ha informasjon om alder på representanter på stemmeseddelen.

Flere unge representanter i Norge

Sammenligner man Danmark med Norge, er det dobbelt så mange kommunestyrerepresentanter under 30 år i Norge.

Segaard er ikke i tvil om at informasjon om alder på representantene er relevant. Hun mener det nå er på tide at Danmark tar grep for å få inn flere unge, og hun spør:

– Skal vi forvente at velgerne selv innhenter informasjonen, eller skal vi gjøre det enkelt og informere om det på stemmeseddelen?

Danskene går til valg tirsdag 16. november. Selv om forslaget fra valgforsker Møller Hansen i Danmark eventuelt blir tatt godt imot, vil det være for sent å endre stemmesedlene nå.