Legger planer for å ta imot 100.000 flyktninger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Ukraina-krisen kan sette oss på en historisk prøve. Legger frem ekstrabevilgning til forsvar og beredskap. Lager støtteordning for bedrifter rammet av sanksjoner.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør for Stortinget fredag.

– Vi jobber også med beredskapstiltak for å kunne håndtere en ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget fredag.

– Vi vet at denne krisen kan sette oss på en historisk prøve, sa han videre.

Utlendingsdirektoratets planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

Regjeringen har allerede sagt at de vil hente 2.500 flyktninger fra Moldova til Norge og 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling og deres pårørende.

UDIs planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

– Dette vil være en ekstraordinær situasjon, det er ikke sannsynlig, men vi må ha beredskap for at det kan skje, sa Støre.

Han sier at Norge ved en flyktningstrøm opp mot 100.000 mennesker må ta i bruk lagerbygger, haller og teltleirer for innkvartering.

– Det vil oppleves som uoversiktlig og dramatisk, noe som vi aldri har sett i Norge, sier Støre.

3,5 milliarder ekstra til Forsvaret

Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år.

– Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, sa Støre da han redegjorde for Stortinget fredag formiddag.

Statsministeren trakk frem at Russland bruker omfattende militær makt mot sivile og sivil infrastruktur, og at det russiske regimet viser få tegn til å følge diplomatiske spor.

Videre la han til at Putin bruker truende retorikk overfor Nato og vestlige land og har hevet beredskapen for sine kjernevåpenstyrker.

Venter flere digitale angrep

Støre sier videre at regjeringen vil ha en ekstrabevilgning i 2022 på 500 millioner kroner for å styrke Norges beredskap og samfunnssikkerhet.

Han sier at vi særlig må anta at antallet digitale angrep både mot offentlige og private aktører vil øke i tiden fremover.

– Vi styrker derfor vår evne til å forebygge, avverge og håndtere digitale angrep, sa han.

Støre la også til at kompetansen til å oppdage og håndtere uønskede hendelser i både privat og offentlig sektor må bli bedre.

Han varslet videre at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en melding om digital sikkerhet i løpet av høsten.

– Liten risiko for atomuhell

Støre kommenterte også risikoen for atomuhell.

Han sier krigføring i nærheten av atomkraftverk øker risikoen for uhell og ulykker, men sier risikoen er liten for Norge.

– Hendelsen viser at det er nødvendig å kunne varsle hele befolkningen raskt i en ekstraordinær situasjon. Vi har derfor bevilget midler til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ser på en løsning for effektiv mobilvarsling, sa Støre.

Han sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overvåker situasjonen fortløpende og de har løpende tilgang til målinger fra målestasjoner i Ukraina.

Etablerer støtteordning for bedrifter

I sin redegjørelse varsler statsministeren også at regjeringen vil etablere en støtteordning for norske bedrifter som rammes av sanksjonene mot Russland.

En betydelig del av næringslivet i Øst-Finnmark er avhengig av handel med russiske motparter.

– Regjeringen vil derfor fremme forslag om å utvide låneordninger, bevilge 50 millioner kroner fordelt via fylkeskommunen, og vi ønsker å etablere en støtteordning til virksomhetene som nå rammes hardt av Russlands krigføring og sanksjonene, sa han.

Støre varslet også at regjeringen ennå ikke vil blokkere russiske medier som Sputnik og Russia Today som sprer propaganda om krigen.

Flere europeiske land har bestemt at de vil stenge disse mediene ute og i EUs sanksjonspakke for Russland er det tatt en beslutning om å blokkere disse mediene fra å overføre via TV og internett fra EUs medlemsland.

Regjeringen vil ikke sperre disse mediene nå, men vurdere saken grundig før den trekker en konklusjon.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her