Akershus Ap går ny runde om Viken

Styret i Akershus Arbeiderparti har innkalt lokallagsrepresentantene til et møte tirsdag for å diskutere sitt nei til oppløsning av storfylket Viken på nytt.

Det vakte sterke reaksjoner da ledelsen i Akershus Arbeiderparti ikke ville oppløse Viken. Nå blir det nye runder.

Tidligere har representantskapet i Akershus Ap gått inn for å beholde Viken, men siden har flere lokallag gitt uttrykk for at de ønsker å oppløse det – slik Østfold og Buskerud Ap også har gått inn for. På et styremøte i helgen besluttet Akershus Ap å innkalle representantene fra lokallagene til et nytt møte.

– Vedtaket som er gjort i representantskapet, er veldig tydelig på at man ønsker Viken. Samtidig har mange kommunepartier i Akershus fattet forskjellige vedtak, derfor ønsker vi en ny diskusjon i representantskapet, sier nestleder Øystein Slette i Akershus Ap til NTB.

– Vi vil sette en fot i bakken og være helt trygge på at representantskapet har tatt den beslutningen de ønsker, sier han.

Han sier han ikke vil spå om Akershus Ap dermed vil endre sitt ståsted.

Tirsdagens møte skjer digitalt.

Ubundet mandat

Viken Aps endelige beslutning blir fattet på et møte lørdag, der representanter fra de tre fylkeslagene Akershus, Østfold og Buskerud etter planen skal samles på Sundvolden. Det er enighet om at de 100 representantene som skal delta på lørdagens møte, stiller med ubundet mandat, det vil si at de kan stemme fritt.

Mandag kveld møttes samarbeidsutvalget i Viken Ap, som består av ledelsen i de tre lagene. Dette er bare praktiske forberedelser, ifølge Slette.

– Det skal ikke komme noen forhandlingsløsning i dag, sa Slette til NTB i forkant av møtet.

Etter møtet sier Ap-nestor Martin Kolberg til NRK at de planlegger et nytt møte i samarbeidsutvalget torsdag.

– Vi har en intensjon om at Viken skal oppløses. Dette er ikke en endelig beslutning. Grunnen til det er at vi har respekt for at Akershus Arbeiderparti skal ha et nytt møte i morgen, sier han.

Avgjøres i februar

Hva Viken Ap til slutt bestemmer seg for, blir avgjørende når fylkestinget i Viken behandler saken 23. februar. Det er i tråd med det regjeringen har gått inn for i Hurdalsplattformen

At Viken Ap kan ende opp med å sette foten ned for en oppløsning, har skapt sinne hos Aps regjeringspartner Sp. I ledelsen i Akershus Ap sitter blant annet statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna, som har møtt anklager om at de motarbeider sin egen regjering.

I regjeringserklæringen Hurdalsplattformen står det nemlig at det skal settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget.

Det har også vært strid om stemmefordelingen på lørdagens representantskapsmøtet, og frykt for at Akershus Ap kunne overkjøre de to andre fylkeslagene.