Støre: Har ikke oversikt over alle mulige habilitetsbrudd i regjeringen

– Det vil aldri være mulig å ha en uttømmende oversikt over mulige habilitetstilfeller. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til kontrollkomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) omgitt av blant andre de fire statsrådene innblandet i sommerens habilitetsskandaler.

Ved 16.30-tiden fredag svarte Statsministerens kontor (SMK) på 17 spisse spørsmål om sommerens habilitetsskandaler.

Støre viser til at «nye bindinger og interesser kan oppstå og gamle lojaliteter kan svekkes over tid». Habilitet må derfor vurderes løpende.

– Opplæring, veiledning og løpende rådgivning er det viktigste og mest effektive verktøyet vi har for å redusere risikoen for brudd på habilitetsregelverket, skriver Støre i det 12 sider lange svaret.

– Samtidig vil vi aldri kunne forsikre oss fullt og helt mot feil, legger han til.

Ifølge Støre vil reglene i Håndbok for politisk ledelse aldri «kunne gi en uttømmende oversikt over situasjoner der en statsråd kan være inhabil».

Stortingets kontroll- og konstitusjonkomite åpnet sak etter avsløringene av habilitetsbrudd fra statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Brevet ble sendt til SMK 10. august med svarfrist 1. september.

Denne ukens avsløring av at også utenriksminister Anniken Huitfeldt har brutt habilitetsreglene, forsterker alvoret og inntrykket av manglende kontroll i regjeringen.

En enstemmig komité ba i brevet SMK redegjøre for rutiner, praksis og regelverk knyttet til håndtering av habilitetsregelverket. Spørsmålene dreide seg om alt fra hvilken opplæring statsrådene får til om det føres innsidelister i saker om våpenproduksjon i Nammo.

Det vil også komme utfyllende svar fra alle departementer til spørsmål om utnevnelser, rutiner og praksis.

– Svært viktig for å ivareta folkets tillit til statsråder, sier saksordfører Grunde Almeland (V).

– Hindre misbruk av posisjoner

Saksordfører Grunde Almeland (V) sier at det er et omfattende svar.

– Vi har fått svarene samtidig som de ble offentliggjort. Så som saksordfører må jeg bruke noe tid på å gå grundig inn i detaljene, sier han.

Han sier at kontrollkomiteens sak om regjeringens habilitetsbrudd «er svært viktig for ivareta befolkningens tillit til at statsråder i Norge ikke kan misbruke sine posisjoner til egen vinning».

– Jeg vil sørge for at dette blir en grundig og ryddig prosess fremover. Kontrollkomiteen vil samles kort tid etter valget. Da skal vi diskutere svarene vi i dag har fått, og se på om det er nye spørsmål vi trenger å stille til statsministeren eller andre deler av regjeringsapparatet.

– Her er det særlig aktuelt for oss å få belyst Huitfeldts inhabilitet ytterligere, skriver Almeland.

Trinnvis opplæring

I et tidligere svar til komiteen har Støre redegjort detaljert for opplæringen av statsrådene:

  • Nye statsråder har en samtale med stabssjefen ved SMK om blant annet habilitet.
  • Straks etter tiltredelse får statsråden e-post med informasjon om og lenke til «Håndbok for politisk ledelse».

– Med en klar oppfordring om å sette seg godt inn i innholdet, skriver Støre i brevet. I håndboken står det at statsråder skal «på eget initiativ gjøre embetsverket oppmerksomme på forhold som gjør at en er eller kan være inhabil i behandlingen av en sak».

  • Statsrådene fikk en grundig innføring i saksbehandling og habilitet på en samling 21. oktober 2021 like etter tiltredelsen.
  • Statsrådene har en innledende samtale med departementsråden hvor de særskilt bes om «å tenke nøye gjennom forhold som kan lede til habilitetsutfordringer».

– I tillegg får regjeringsmedlemmene av meg jevnlige påminnelser om habilitetsreglene, skrev Støre 20. juli.

I dag skriver Støre at han vil vurdere ytterligere justeringer og rutiner. Og statsministeren lover «jevnlige påminnelser og gjennomgang av aktuelt regelverk».

Komiteen spør om Støre vil endre rutinene som følge av at Borten Moe har brutt habilitetsregelverket og regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

– Jeg fastsatte nye retningslinjer 30. august, svarer Støre. Det skjedde etter avsløringen av Huitfeldts habilitetsbrudd.

Politikerne som har aksjer når de tiltrer, kan nå velge om de vil selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. Reglene skal være strenge, men slik at det fortsatt skal være mulig å ha politisk verv selv om man har eierskap i næringslivet.

Støre skriver for øvrig at Ola Borten Moe var inhabil 4. mars 2022. Da deltok han i statsråd under tildeling av utvinningstillatelser for petroleum. Borten Moe hadde ikke deltatt i forberedende statsråd og ble først kjent med saken da den ble presentert på Slottet.

Han varslet om dette straks etter statsråd. Vurderingen var at Borten Moes inhabilitet ikke hadde påvirket utfallet av saken. Vedtaket var derfor gyldig og det ble bekreftet i neste statsråd.

Startet med Brenna

Slik startet sommerens habilitetsskandaler:

Høring med statsråder

Støre har sagt at han har tillit til Brenna og Huitfeldt som fortsetter på sine statsrådsposter.

Komiteen har varslet høring om saken som etter planen vil finne sted 7. november.

Flere statsråder og tidligere statsminister Erna Solberg vil bli innkalt til høringen.