Miljødirektoratet: Klimamålene kan nås. Men det kan bety bruk av omstridt oljetiltak

Miljødirektoratet har kartlagt hvordan industri og oljesektoren kan halvere sine klimautslipp innen 2030.

En av barrierene for å kutte klimautslipp i industrien, er manglende forutsigbarhet fra politikken. Klimaminister Espen Barth Eide lover at de holder stø kurs i karbonprisingingen.

Hvordan skal industrien og oljesektoren i Norge kutte utslipp? En ny rapport peker på en rekke forslag.

Avsenderen har tyngde: Denne gangen er det ikke en interesseorganisasjon eller et lite parti som peker på kuttmuligheter. Det er statens sitt eget direktorat.

Miljødirektoratet mener industriens klimagassutslipp kan halveres innen 2030.

Men rapporten peker også på en rekke skjær i sjøen for å nå målet.

For å kutte utslipp i oljenæringen, peker rapporten på elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Dette betyr at i stedet for å bruke gass for å drive oljerigger og andre anlegg i oljenæringen, kan man bruke fornybar strøm.

Dette har vært mye omdiskutert, spesielt etter at Senterpartiet begynte å så tvil om støtten til å elektrifisere sokkelen.

Rødt og Frp er mot dette tiltaket. Politikere i både Høyre og Arbeiderpartiet har uttrykt skepsis til å bruke strøm fra land til å elektrifisere sokkelen.

Mindre effektivt med elektrifisering med havvind

Ifølge rapporten kan oljeindustrien kutte 600.000 tonn CO₂ med kraft fra land.

Regjeringens budsjettpartner SV har tatt til orde for at oljeriggene selv skal produsere denne kraften med havvind som er koblet til riggene. Miljødirektoratet skriver at dette har et begrenset potensial for få ned utslippene.

– Når man har en havvindmølle som står i tilknytning til en rigg, så produseres den strøm når det blåser. Men det boret må gå også når det ikke blåser. Dermed er de avhengig av å ha en gassturbin der ute allikevel, sier Ellen Hambro.

Hun er direktør i Miljødirektoratet.

Rapporten er ment som et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert industri, energiforsyning og petroleumssektoren i Norge.

Ifølge rapporten kan utslippene fra petroleumssektoren være 50 prosent lavere i 2030 enn i 2005, som også er i tråd med Stortingets forventning til bransjen.

Dette er ikke uten utfordringer. Det vil kreve at prosjektene får tilgang på kraft.

Slik ser kuttpotensialet i petroleumssektoren ut, ifølge miljødirektoratets forslag:

Forslagene kommer i tillegg til tiltak som allerede er planlagt inn i myndighetenes prognose for hvordan utslippene blir frem til 2030.

Politisk usikkerhet er en barriere

Industrien står overfor en massiv omstilling til grønn energi. Tidligere rapporter har hatt et dystert syn på Norges muligheter for å klare klimamålene.

Utslippene i industrien har stått stille i lang tid. Ifølge Miljødirektoratet har lanbasert industri mulighet til å kutte hele 7,8 millioner tonn CO₂, gitt at man får til å gjennomføre alle tiltakene.

Men de ramser opp en rekke barrierer for komme i mål med kuttingen. En av dem er usikkerhet om hvordan klimapolitikken vil bli i fremtiden.

– Det er en usikkerhet fra bedriftenes side om hvordan klimapolitikken slår inn i årene fremover. Både kvotepris, CO₂-avgift og hvordan reglene i EU blir. Om man skal investere stort i å kutte klimagassutslipp trenger man å vite at det lønner seg, sier Hambro.

Videre viser hun til at det må bli mer lønnsomt å satse på teknologi for å fange opp CO₂ fra atmosfæren. I tillegg trengs det nok lagringskapasitet i Nordsjøen, til CO2 som fanges opp, påpeker Hamro.

Klimaministeren: Skal signalisere fremtidig politikk

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier rapporten er viktig for regjeringens klimagrep fremover. Han sier regjeringen skal sørge for at klimapolitikken er forutsigbar i årene som kommer.

– Vi skal fortsette å øke CO₂-prisen slik den forrige regjeringen la opp til. En annen ting som er forutsigbart med vår politikk, er at vi er dypt integrert i det europeiske klimasystemet. Det skal vi fortsette å være, sier Barth Eide til Aftenposten.

Klimaministeren er for tiden på en industri-turné for å besøke bedrifter som jobber med grønn omstilling.

Som et eksempel på hvordan regjeringen gir forutsigbarhet, drar han frem forbudet mot oljefyring. I 2013 presiserte regjeringen at fossil olje skulle fases helt ut i alle bygg i 2020.

– Når folk har mange år på seg før de vet at forbudet kommer, er det enklere å endre adferd. Jeg vil ikke lekke fra statsbudsjettet, men vi kommer også til å signalisere fremtidig politikk på en slik måte at man kan planlegge for omstilling.