Sp: − Uaktuelt å sentralisere sykehusene

Senterpartiet mener Helsepersonellkommisjonen i sin rapport åpner for en sentralisering av sykehus for å løse fremtidens helsekrise. Uaktuelt, sier partiet.

Torsdag la Helsepersonellkommisjonen frem sin gjennomgang av hva de mener må gjøres for å unngå at det norske helsevesenet kneler.

– Om kommisjonen med helhetlig organisering mener at vi skal sentralisere sykehus og helsetjenester, så er svaret nei. Det er ikke nøkkelen til bedre helsetjenester. Store system gjør mennesker små. Dokumentasjonen på at små kommuner leverer bedre helsetjenester er god, sier Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson for Sp.

Et flertall i Helsepersonellkommisjonen anbefaler å sette ned et utvalg for å utrede en mer helhetlig organisering av helse- og omsorgstjenestene.

Et mindretall støtter ikke en samling av helse- og omsorgstjenesten på ett nivå. De mener det vil føre til en sentralisering av tjenesten og motvirke behovet for robuste kommunale tjenester tilpasset ulike lokale utfordringer.