AUF til kamp mot moderpartiet om omstridt oljefelt

Det brygger opp til oljeslag mellom Arbeiderpartiet og ungdomsorganisasjonen AUF.

Mange av AUF-erne hadde spørsmål om det omstridte Wisting-feltet da Jonas Gahr Støre besøkte AUFs landsmøte forrige uke.

300 kilometer nord for finnmarkskysten ønsker Equinor å bygge ut verdens nordligste oljefelt.

Wisting-feltet ligger rett utenfor iskantsonen i det sårbare Arktis. Oljeboring her vil utgjøre en enorm trussel for naturen rundt, som allerede er hardt rammet av klimaendringer, ifølge AUF-leder Astrid Hoem.

– Utbyggingen av feltet vil være ulønnsom på sikt. For mens Europa omfavner det grønne skiftet, går oljenæringen en usikker fremtid i møte, sier Hoem til Aftenposten.

Forrige fredag talte Jonas Gahr Støre på AUFs landsmøte. Wisting-feltet var ett av temaene som gikk igjen blant AUF-erne i den påfølgende debatten.

Budskapet var ikke til å ta feil av: Partiets ungdomsorganisasjon forlanger at det ikke blir oljeboring. Støre kunne ikke gi dem løftet de ba om, men i sitt svar sa statsministeren:

– Vi kommer ikke til å gi grønt lys til et prosjekt som er en trussel mot natur og miljø. Vi har ikke behandlet en søknad ennå. Vi må se hva selskapene legger på bordet vårt.

AUF-leder Astrid Hoem tar imot Støre på AUFs landsmøte.

– Allerede strenge krav

Marianne Næss er stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti og leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

På spørsmål om hvordan en utbygging av Wisting-feltet er forenlig med Arbeiderpartiets ønske om å gjennomføre det grønne skiftet, svarer hun at partiet vil utvikle olje- og gassindustrien videre, ikke avvikle den.

– Så skal vi i alle beslutninger stille strenge miljø- og klimakrav. Det er allerede strenge krav til konsekvensutredninger for miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn, sier Næss til Aftenposten.

– Fordrer ikke strenge miljø- og klimakrav at man setter ned foten for utbygging av Wisting-feltet?

– Nei. Det er forskjell på å stille krav og på å sette ned foten, svarer Ap-politikeren.

Marianne Næss fotografert på Goliat-plattformen under en komitéreise i september.

– En klimabombe

Under koronapandemien sank oljeprisene kraftig, og det var usikkerhet knyttet til fremdriften i Wisting-prosjektet.

Men senere det året kom også den gunstige skattepakken for oljeindustrien. Alle selskaper som søker om å få bygge ut prosjekter innen årsskiftet og godkjent i løpet av 2023, blir innlemmet i denne pakken. Det har ført til at søknadene har strømmet inn.

SV mener det letteste grepet for regjeringen nå, er å endre eller skrote oljeskattepakken.

– Særlig nå når oljeselskapene tjener penger som gress, det er helt vanvittig at de skal ha skattelette, sa Birgit Oline Kjerstad, som sitter i energi- og miljøkomiteen for SV til Aftenposten tidligere denne måneden.

SU-leder Synnøve Kronen Snyen forteller at både de og moderpartiet forventer en oljeseier under statsbudsjettforhandlingene i november.

– Vi mener at feltet er en klimabombe. Ikke bare vil et potensielt oljesøl i Arktis være katastrofalt, men utbygging av feltet vil være med på å forlenge oljealderen, sier Snyen.

Også lederen for Natur og ungdom, Gina Gylver slår alarm om utbyggingen av Wisting.

– Feltet blir en enorm bremsekloss på veien mot å nå klimamålet, sier Gylver til Aftenposten.

Et Europa i energikrise

Det siste året har vist oss hvor hardt energimangel kan ramme folk.

Aldri før har olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vært viktigere for energisikkerheten over hele verden, mener Aps Marianne Næss.

– Vi kan heller ikke tillate at vi i fremtiden havner i en tilsvarende energikrise som dagens, med de alvorlige følgene det kan få for folk over hele verden, sier hun og legger til:

– Energiomstillingen vi skal gjennom, må skje på en rettferdig og trygg måte for folk, næringsliv og industri.

Snøhvit og Goliat er de eneste feltene som er i drift i Barentshavet i dag. Wisting blir det tredje. Goliat-feltet (bildet) startet produksjon i 2016.

Ingen nye arbeidsplasser

Da Equinor så på utbygging og drift av Wisting-feltet tidligere i år, utarbeidet de en ringvirkningsanalyse som beregnet at feltet vil skape 28.000 årsverk nasjonalt og omtrent 1000 lokalt.

AUF-lederen mener det er å satse på feil næring.

Utbyggingen kan føre til opprettelse av flere nye arbeidsplasser. Hvordan veier dere dette opp mot klimaspørsmålet?

– I løpet av de neste årene skal Norge gjennomgå det grønne skiftet. Derfor er vi nødt til å skape arbeidsplasser i grønn industri, og gradvis gjøre oss uavhengige fra olje- og gassinntekter, sier Hoem.

Hun peker også på en analyse utarbeidet av Vista Analyse i april i år, som viser til andre funn enn Equinors. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Greenpaece, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Ifølge analysebyrået vil utbyggingen av feltet ta syv år.

I løpet av disse syv årene vil det opprettes 1000 lokale arbeidsplasser, tilsvarende ca. 140 arbeidsplasser i året. Slike tall betyr ikke at det blir flere arbeidsplasser i landet, eller lokalt, skriver de.


Aftenposten retter:

Etter at saken ble publisert er det 24/10 gjort følgende endringer:

  • I opprinnelig versjon av saken står det: «Equinor la planene om utbygging av Wisting-feltet i skuffen i 2020 fordi det ikke var lønnsomt nok». Dette er endret til: «Under koronapandemien sank oljeprisene kraftig, og det var usikkerhet knyttet til fremdriften i prosjektet».
  • Tallet fra ringvirkningsanalysen er endret fra 28.000 arbeidsplasser til årsverk.
  • Det er presisert at rapporten fra Vista analyse er utarbeidet på oppdrag av Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.