Dette hevder han regjeringen gjorde for å sikre at Norge ikke blir rammet

Regjeringen fikk beskjed om eksplosjonene i Østersjøen tirsdag morgen. Nå svarer statsministeren på hva regjeringen har gjort for å trygge norske installasjoner.

Støre mener uttalelsen fra statsråd Terje Aasland om at selskapene har ansvar for sikkerheten, er riktig.

Eksplosjonene på gassledninger i Østersjøen har det siste døgnet skapt frykt for at norske olje- og gassinstallasjoner skal bli angrepet. Gassledningene fra Russland til Tyskland ble mandag rammet av eksplosjoner.

Mange mistenker Russland for å stå bak. Spørsmålet er nå om også Norge er truet.

Olje- og energiminister Terje Aasland gikk tirsdag først ut og sa at det er selskapene som har ansvaret for sikkerheten. Det høstet mye kritikk. Senere kom han med en ny melding om at Norge har økt beredskapen.

Statsminister Jonas Gahr Støre forklarer kommunikasjonen slik:

– Begge deler er riktig. Det er selskapenes ansvar, og det er viktig at de som har ansvaret, tar det. Det gjør de i nært samarbeid med nasjonale myndigheter, og det presiserte også energiministeren. Derfor hadde vi i løpet av gårsdagen, etter at vi fikk nyhetene fra Østersjøen, forsterket kontakt med Politidirektoratet, Forsvaret, etterretningstjenesten og PST, sier Støre til Aftenposten.

– Eksplosjonene skal ha skjedd mandag. Når fikk regjeringen beskjed?

– Tidlig i morgentimene tirsdag.

– Og hva gjorde dere da?

– Vi fikk inn rapporter fra Østersjøen for å få kartlagt hva det var. Vi fikk også rapporter om at det var registrert eksplosjoner på norske sensorer.

Støre sier han deretter hadde et møte med Politidirektoratet, Forsvaret, etterretningstjenesten og PST midt på dagen.

Følger med på sjøen, i luften og på nettet

Støre vil ikke gå i detaljer om hva det vil si at beredskapen er økt. Han peker på at Norge har mange installasjoner på land, plattformer og rørledninger.

– Det kan handle om å følge med på det som skjer på sjøen, i luften og på nettet. Det er selskapene som eier og driver, som har hovedansvar.

Les også

Dette vet vi om gasslekkasjene fra gassledningene i Østersjøen

– Hvilken kontakt har dere med Sverige og Danmark?

– Det er kontakt mellom fagmyndighetene og mellom etterretningstjenestene. Og jeg hadde direkte kontakt med Magdalena Andersson og Mette Fredriksen på telefon, sier han om sine nordiske statsministerkolleger.

Aftenposten snakket tirsdag med orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen. Han mener ansvaret for sikkerheten på den norske sokkelen faller mellom flere stoler.

– Er du trygg på at beredskapen er god nok?

– Beredskap er alltid en avveining opp mot hva som er utfordringene. Det må man gjøre fortløpende. Vi ser at det er høy oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap. Vi har en omfattende industriinfrastruktur på land, på sokkelen og på havbunnen. I løpet av gårsdagen forsterket vi kontakten med politi, forsvar og naboland for å forsikre om at vi har høy sikkerhet.

En grunn til at man frykter at norsk gassledninger skal bli rammet, er at Norge er den største leverandøren av gass til det europeiske kontinentet. Overfor VG vil ikke Jonas Gahr Støre fastslå at det er russerne som står bak.

– Er det nærliggende å tenke at det er russerne som står bak?

– Jeg vil ikke trekke noen slutninger om det. Det som er sikkert, er at situasjonen i Ukraina har satt energisituasjonen i et sterkere lys. Gass er en veldig viktig dimensjon i den konflikten, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.