Politikk

Frp-topp ber eksstatsråd trekke seg fra kontrollkomiteens gransking av trygdeskandalen

Aps tidligere statsråd Dag Terje Andersen er så dypt involvert i trygdeskandalen at han ikke bør være med på å behandle saken i kontrollkomiteen. Det mener Erlend Wiborg (Frp), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener tidligere Ap-statsråd Dag Terje Andersen ikke bør være med i behandlingen av trygdeskandalen.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Thomas Spence
  Journalist

– For å sikre en troverdig gransking bør han tre til side, mener Frp-politikeren.

Han viser til opplysningen om at Dag Terje Andersen selv er blitt trukket inn i trygdeskandalen via den interne gjennomgangen av saken fra internrevisjonen i Nav.

Som Aftenposten fortalte tidligere i uken, satt Dag Terje Andersen med ansvaret da Arbeids- og sosialdepartementet unnlot å klargjøre hvordan arbeidsavklaringspengene skulle forholde seg til EØS-avtalen i 2008. Han var også ansvarlig statsråd da Nav etterlyste viktig lovfortolkning i 2009.

Nå leder Andersen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som går gjennom hele skandalen og skal avholde høring om saken i starten av januar.

Bør vurdere egen rolle

– Jeg mener han selv bør se på om det er mulig for ham å fratre behandlingen i komiteen, sier Wiborg og begrunner det med sakens utvikling og informasjonen i rapporten fra internrevisjonen.

– Det har kommet frem at han som statsråd sa nei til Nav da etaten ønsket å få en ekstra vurdering av trygdeforordningen. Det betyr at han er så tungt inne i saken at det er veldig unaturlig at han skal sitte og granske seg selv.

– Gjør han det når komiteen sier den gransker det som har skjedd etter 2012?

– Ja, mener Wiborg og begrunner det med at selv om komiteen i utgangspunktet skal granske det som har skjedd etter at den nye trygdeforordningen trådte i kraft i 2012, er dette et sakskompleks der det ikke er mulig ikke å se helheten.

Vi unngå spekulasjon

Saken går langt tilbake, sier han og mener Andersen bør fratre for «ryddighetens skyld og for å sikre legitimitet til saken i Stortinget».

– Da unngår man spekulasjoner om at han gjør alt for å gi inntrykk av at alt kom etter 2012, sier han.

På spørsmål om Frp vil ta noen initiativ i Stortinget for å fjerne Andersen, sier han at alle stortingsrepresentanter rent formelt er habile.

– Jeg mener han bør se dette selv. Det jeg håper, er at det finnes en mulighet for ham til å tre til side, rett og slett for å sikre ham og granskingen troverdighet.

Andersen åpner for å tre til side

– I den grad det blir et problem, vil jeg selvsagt tre til side, sier Andersen om tidligere rolle som ansvarlig statsråd for Nav i 2008 og 2009.

Han mener imidlertid det vil være naturlig at Wiborg tar opp temaet med eget partis medlem i komiteen. Han gjentar opplysninger han ga i intervju tidligere i uken om at han har orientert kontrollkomiteen om egen rolle i saken. Han sier har fått signaler fra komiteen om hans tidligere statsrådgjerning ikke vil medføre noen problemer siden det er perioden fra 2012 som skal granskes.

Han opplyser at han ikke har fått tilsvarende signaler om å fra Frps medlem i kontrollkomiteen, Hanne Dyveke Søttar, eller Frps tidligere medlem, Ulf Leirstein. Aftenposten har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med Søttar.

 • Les også: Nav-ansatte stilte «riktige» spørsmål i interne nettfora. Fikk ikke alltid svar

Les mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Trygdeskandalen
 3. Nav
 4. Dag Terje Andersen
 5. Arbeids- og sosialdepartementet