Høie vil ha jetfly i Tromsø og ambulansehelikopter i Kirkenes

Helseminister Bent Høie har bedt helseregionene om å sette inn et jetfly og et ambulansehelikopter i Nord-Norge etter krisen i luftambulansetjenesten.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt helseforetakene i oppdrag å styrke luftambulansetjenesten.

– Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Uttalelsen kommer etter et foretaksmøte fredag der han ga helseregionene i oppdrag å styrke luftambulansetjenesten.

– Oppdraget som er gitt, vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier Høie.

Helseforetakene tar regningen

Ambulansehelikopteret skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig i Kirkenes. Basert på erfaringene fra dette skal Helse nord vurdere behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes, opplyses det i pressemeldingen.

Samtidig opplyser Helsedepartementet at jetflyet i Tromsø skal avlaste flyene som kan dekke kortbanenettet.

– Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard, og vil da sikre at kortbanenettet får en styrket beredskap. Jetflyet i Tromsø kommer i tillegg til det jetflyet som allerede står på Gardermoen, skriver Helsedepartementet.

Ambulanseflytjenesten har vært i hardt vær i forbindelse med en rekke utfordringer i desember. Babcock måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.

– En komplett skandale.

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel, opplyser Helsedepartementet.

Det reagerer Fagforbundet på.

– Dette er en komplett skandale. Krisen i luftambulansetjenesten går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, i en pressemelding.

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt, sier Nord.