Politikk

SV-landsmøte avviste å stanse alle nye vindkraftutbygginger på land, bare ta en pause

GARDERMOEN (Aftenposten): Et overveldende flertall på SVs landsmøte vil stanse nye konsesjoner inntil en nasjonal plan for vindkraft er på plass.

Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Eirik Faret Sakariassen på landsmøtet til SV.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

Et betydelig mindretall på SVs landsmøte, anført av den ene nestlederkandidaten Torgeir Knag Fylkesnes, mener at vindmølleparkene gjør for store inngrep i norsk natur. Derfor vil de ha stopp i konsesjoner for vindkraft på land. Så langt ville ikke landsmøtet i SV gå.

Mandag presenterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en nasjonal ramme for utbygging av vindkraft i Norge. Mandatet er å «identifisere de mest egnede områdene for vindkraft på land i Norge.»

Dette kommer til å bli et omstridt dokument, fordi den lokale motstanden mot vindkraft øker.

 • Les også: Statkraft dropper utbygging av vindkraft i Norge

Planen skal på høring, og Olje- og energidepartementet vil trolig ikke ha vedtatt planen før om ett år. I den perioden mener SV at det ikke skal deles ut nye konsesjoner. Et standpunkt som partiets miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken lanserte og som den andre nestlederkandidaten Kari Elisabeth Kaski støttet. Slik vant Kaski den første politiske striden mellom de to.

Vindmøller på land er en kamp mellom klima og tradisjonelt naturvern.

Natur mot klima

Flere av dem som hadde ordet i debatten om vindkraft erkjente at dette var en sak som ikke er enkel. Verden trenger fornybar energi, men vindkraftutbygging griper inn i naturen. Her står klassisk naturvern mot klima.

Stortingsrepresentant Arne Nævra, som er en av Norges fremste naturfotografer, erkjente at det var to miljøhensyn som sto mot hverandre og som også splitter SV.

– Erfaringene så langt viser at det er en av de største inngrepene i norsk natur som neste bølge av vindkraftutbygginger på land vil gi. Prisen for en utbygging kan bli altfor stor, minnet han om.

Men flertallet på landsmøtet ville ikke gi fra seg muligheten til å bygge ut mer vindkraft, og flere talere pekte på Norges naturgitte forutsetninger for å bygge ut vindkraft: Det blåser mye i Norge.

Vindkraftnæringen advarer

– Vi vet at NVE og OED ikke slipper igjennom dårlige prosjekter. Det å utsette overgangen til et utslippsfritt samfunn, kan ikke SV være bekjent av. Statnetts rapport om elektrifiseringen av Norge, peker på at vi behøver 40TWh ny fornybar strømproduksjon for å dekke det økte forbruket. Det vil kreve en satsing på mer vindkraft i Norge; først på land og senere også til havs, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea, som er en interesse- og bransjeorganisasjon for norsk fornybar energiproduksjon.

OED: Få saker

Olje- og energidepartementet er ikke innstilt på å innføre stans i konsesjonene. Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Bjørn Siem Knudsen (Frp), skrev i en e-post til Aftenposten sist uke at det er « få saker der det kan være aktuelt å gi konsesjon mens nasjonal ramme er til behandling.»

Han ga ikke noen konkret tidspunkt for når planen er klar og trer i kraft.

SV slår også fast at konsesjonsbehandling av vindkraftutbygginger i samiske områder utsettes til rettssituasjonen er avklart. Det vil skje ved behandlingen av Samrettsutvalgets innstilling.

Styrke statens stilling som eier

I sitt landsmøtevedtak krever SV at «vindkraft må i likhet med stor vannkraft eies av det offentlige.»

I dag er det ingen begrensning på hvor stor andel av et vindkraftverk som kan eies av private eller være på utenlandske hender.

«SV mener det må innføres krav om at minst 2/3 av det enkelte vindkraftverk eies av det offentlige. Når konsesjonene går ut, skal en eventuell videreføring hjemfalle staten.»

Les mer om

 1. Klima
 2. Utbygging
 3. Vannkraft
 4. Energi