Politikk

Verneplikt for jenter kan bli vedtatt i år

Fem Arbeiderparti-kvinner fra fem forskjellige fylkeslag er klare til kamp. Laila Gustavsen (Buskerud) (t.v) Jette F. Christensen (Hordaland), Anette Trettebergstuen (Hedmark), Eva Kristin Hansen (Sør-Trønderlag) og Else-May Botten (Møre og Romsdal) kjemper for at Arbeiderpartiet skal snu i spørsmål om kjønnsnøytral verneplikt.
 • Marie Melgård
 • Jeg tror vi kan skrive norgeshistorie, sier Aps Laila Gustavsen.

Seks fylkeslag i Arbeiderpartiet går for kjønnsnøytral verneplikt. Får de med seg Aps landsmøte, kan en likestilt verneplikt vedtas på Stortinget alt før sommeren.

— Vedtar vi kjønnsnøytral verneplikt nå, er vi med på å fjerne den siste prinsipielle likestillingsskansen i 100-årsjubileet til stemmerett for kvinner, sier Aps Laila Gustavsen.

- Vi kan skrive norgeshistorie

I kompetansemeldingen fra Forsvarsdepartementet som ble lagt frem i februar, heter det at «Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om kjønnsnøytral verneplikt».

Meldingen kom før regjeringspartiene hadde hatt sine landsmøter og vedtatt sin politikk for neste stortingsperiode. Men innen saken behandles i Stortinget, har partiene kommet med avklaringer.

SVs landsmøte har allerede vedtatt at de er for kjønnsnøytral verneplikt. Går Ap og Sp inn for det samme, håper tilhengerne av kvinnelig verneplikt at regjeringsflertallet får inn et vedtak om dette under behandlingen av meldingen i Stortinget.

- Jeg tror vi kan skrive norgeshistorie i år, sier Gustavsen.

Slaget står på landsmøtet 18.-21. april.

Seks fylker + AUF er for

En splittet programkomité i Arbeiderpartiet går i mot, men en opptelling Aftenposten har foretatt, viser at motstanden øker:

Seks fylkeslag, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, og Vest-Agder, samt AUF, har fattet vedtak om at Ap skal vedta kjønnsnøytral verneplikt.

Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Nord-Trøndelag har ikke gjort vedtak, men lederne for de respektive lagene, Sverre Myrli, Signe Øye, Robert Svarva er tydelige på at de er for en likestilt verneplikt og sier til Aftenposten at de anbefaler sine delegater å gå for.

Laila Gustavsen, Anette Trettebergstuen, Jette F. Christensen, Else-May Botten og Eva Kristin Hansen tilhører ja-fylkene og mobiliserer for å få landmøtet til å vedta at kvinner skal få plikt på lik linje med menn.

— Jeg synes det er parodisk: Vi kvinner krever å komme inn i styrer, men i Forsvaret skal vi ikke. All den tid Norge har verneplikt, må den være kjønnsnøytral, sier Eva Kristin Hansen.

Støtte hos ministere

Flere regjeringsmedlemmer trekker i samme retning: Finansminister Sigbjørn Johnsen har flagget at han er for.

Da Hordaland Ap enstemmig gikk inn for kjønnsnøytral verneplikt twitret nåværende forsvarsminister, Anne Grete Strøm-Erichsen om utfallet, og tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide gratulerte og kalte det en «klok beslutning».

— I denne saken er det mange gode argumenter for, men jeg har til gode å høre ett eneste godt argument i mot. Jeg sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen og har mye godt å si om dem som skrev Grunnloven, men deres syn på kjønn er ikke justert for den tiden vi lever i nå. I dag er definerer vi selvsagt menn, arbeidsfolk og kvinner inn under «borger», sier Jette F. Christensen.

«Trenger ikke flere soldater»

Leder av programkomiteen i Ap, Helga Pedersen, og leder av kvinnepolitisk nettverk, Anniken Huitfeldt, er uttalt i mot kjønnsnøytral verneplikt. De mener Forsvaret ikke har behov for flere vernepliktige, ergo er det ikke behov for å innføre kvinnelig verneplikt.

Else-May Botten fra Møre og Romsdal satt i Aps programkomité. Der stemte hun mot kjønnsnøytral verneplikt.

Nå har hun snudd.

— Jeg var veldig i tvil der og da. Det er jeg ikke lenger. Argumentene for er overbevisende, sier hun.

Gir like muligheter

Hedmark Ap, som Trettebergstuen representerer, er ett av fylkeslagene som lenge har vært for kjønnsnøytral verneplikt.

- Det skulle bare mangle: Hadde vi laget verneplikten i dag ville ikke den vært forbeholdt guttene. Hvorfor skal ikke Forsvaret få velge blant de beste jentene og guttene? At Forsvaret trenger færre folk er ikke noe argument.

Trettebergstuen sier hun som ung hadde lyst til å søke seg inn til førstegangstjeneste. Hun lot være fordi ikke var normalt for jenter.

— Det hindret meg. Hadde dette kommet før hadde jeg garantert søkt med til Forsvaret. Kjønnsnøytral verneplikt handler også om like muligheter, sier Trettebergstuen.

Les også

 1. Arbeiderpartiet går imot verneplikt for jenter

 2. Arbeiderpartiets problemsaker

 3. Her er sakene som splitter Ap

 4. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

 5. Huitfeldt: - Vi trenger ikke flere soldater

 6. - Huitfeldt blander sammen verneplikt og førstegangstjeneste

 7. Norske kvinner vil ikke ha verneplikt

 8. Vil forplikte norske jenter og gutter til ett års samfunnstjeneste i helsesektoren

 9. Unio: Vernepliktige i helsevesenet vil koste 13 milliarder kroner

 10. Bent Høie: - Blir mer byråkrati å kalle inn umotiverte jenter

 11. - Skal menn ta like mye ansvar i hjemmet, må kvinner ta ansvar i Forsvaret

Les mer om

 1. Politikk