Politikk

LO og NHO: Krever at arbeidsledige skal få studere

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid står sammen i krisen: Nå krever de at reglene for dagpenger endres slik at arbeidsløse får adgang til å heve kompetansen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen krever at dagpengereglene endres slik at arbeidsledige kan få studere.
 • Thomas Spence

Med historisk høye tall - 300.000 personer registrert som arbeidsløse eller permitterte - etterlyser LO og NHO nå et krafttak for kompetanseheving.

– Vi må regne med at mange blir arbeidsløse eller permitterte i lang tid fremover. Da er det viktig å utnytte denne perioden til å oppgradere kompetansen i befolkningen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen har innkalt partene til møte mandag og åpner nå for kompetansetiltak for dagpengemottakere.

I dag er det strenge regler som hindrer arbeidssøkende fra å øke kompetansen, gjennom studier eller praktiske kurs, hvis de vil beholde dagpengene. Da risikerer de å bli klassifisert som studenter, vil miste dagpengene og bare få studielån.

Det vil NHO og LO nå ha slutt på. Koronakrisen krever nye ordninger, mener de.

– Det viktigste tiltaket er at regjeringen må lempe på regelverket for dagpenger. Det må tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsledig eller permittert samtidig som man tar utdanning eller får opplæring, sier Gabrielsen.

Les også

Se tallene: Unge, lavt utdannede og lavtlønnede kvinner rammes hardest

Kan fullføre videregående

Han mener krisen gir god anledning til å lære flere å bruke digitale verktøy, få flere til å fullføre videregående skole, styrke fagopplæring og yrkesfaglig kompetanse.

Nøkkelen til å bygge denne kunnskapsbroen mellom arbeidsløse og ny kompetanse ligger, ifølge LO og NHO, i at «dagpengeregelverket tilpasses behovet for å kunne motta dagpenger som arbeidsløs og permittert samtidig som man tar utdanning/får opplæring.»

På listen over mulige kompetansetiltak som de to mektigste aktørene i norsk arbeidsliv har sendt arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), står blant annet:

 • Styrke og videreutvikle bransjeprogram.
 • Kraftig opptrapping av fagskoletilbud.
 • Bedre opplæring i norsk og grunnleggende ferdigheter
 • Aktiv bruk av det nye fylkesvise tiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) og styrking av voksenopplæring og regionale
  karrieresentre.
 • Unge og personer uten fullført videregående
  opplæring eller svake grunnleggende ferdigheter må gis særlig prioritet.
 • Sikre at rekruttering av lærlinger og gjennomføring av opplæringen ikke stopper opp.

– Nå må tilbyderne på banen, og gi folk mulighet for en kompetanseheving som vil løfte store deler av arbeidsstokken. Regjeringen må sette fylkeskommunen i stand til å utvide voksenopplæringen. Her vil regjeringen møte stor velvilje fra Stortinget, sier Gabrielsen.

Les også

Den nye toppsjefen i Oljefondet vil ha 100 prosent arveavgift

Vil at staten skal betale

NHO-sjef Ole Erik Almlid viser til at 75 prosent av nasjonalformuen er «hodene til folk flest», og ber om en «ubyråkratisk tilnærming» for å øke kompetansen til folk uten jobb.

– Hvem skal betale?

– Det mener jeg at staten bør gjøre gjennom en av krisepakkene, sier Almlid.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har invitert organisasjonene til møte mandag.

– Det er viktig at alle permitterte får et tilbud, uavhengig av utdanningsnivå eller bakgrunn. Det sikrer mer effektiv omstilling, mer konkurransedyktig næringsliv og større individuelle muligheter, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeidsdepartementet.

Regjeringen ønsker ifølge Einan «å få på plass en ubyråkratisk, målrettet og midlertidig ordning som gir opplæring den permitterte selv ønsker å gjennomføre, eller som bedriftene ser behov for.»

Opplæring skal kunne iverksettes uten å gå veien om søknad og saksbehandling i NAV.

– Dette vil vi få på plass så raskt som mulig og i god dialog med partene og Kunskapsdepartementet, er vi sikre på at dette kan være i gang om ikke lenge, sier Einan.

Akademikerne peker på at behovet etter- og videreutdanning også gjelder dem som har lang utdanning fra før.

– Også de med lang utdanning vil ha behov for å fylle på og spisse kompetansen sin. Vi ser at denne gruppa i økende grad blir permitterte, og trenger et godt etter- og videreutdanningstilbud, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne har spilt inn at de permitterte og oppsagte skal få lov til å ta utdanning med studiepoeng mens de går på dagpenger.

– Det må de kunne gjøre på dagtid, og de må heller ikke stilles krav til karensperiode i den situasjonen vi er i nå. Vi har også før krisen sagt at det bør være mulig å kombinere dagpenger og studier opp til 20 studiepoeng. Nå må det åpnes enda mer, sier Sollien.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset