Politikk

Knallhard dragkamp om oljebransjens ekstrafradrag - nå skal saken løses av de parlamentariske lederne

Finanskomiteen klarte onsdag ikke å bli enige om oljeskatten og nå skal de parlamentariske lederne forsøke å løse floken. Nivået på den såkalte friinntekten til oljeselskapene skal være den viktigste hindringen for en bred enighet.

Mudassar Kapur (H) og Ola Elvestuen (V, bak) forhandler nå med opposisjonen på Stortinget om regjeringens forslag til et midlertidig skatteregime for oljenæringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

  • NTB-Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

Partiene gikk fra hverandre i 20-tida onsdag kveld uten å ha noen løsning på plass i saken.

Planen er nå at de parlamentariske lederne skal møtes torsdag for å diskutere videre.

– Høyre og regjeringspartiene har strukket seg langt i forhandlingene for å få til en enighet som trygger oljejobbene. Vi har ønsket å få til et skatteopplegg som sikrer fortsatt aktivitet i Norges viktigste næring. Samtidig må Høyre ta ansvar for at opplegget Stortinget blir enig om, er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer oljeselskapene gjør. Mens regjeringen foreslår å sette friinntekten til 10 prosent, har opposisjonen krevd at den økes kraftig.

I klartekst betyr det gunstigere investeringsvilkår for bransjen.

Regjeringen skal ha imøtekommet opposisjonen på en rekke krav, både når det gjelder skatt, klima og arbeid. Men jokeren for å komme til enighet om hele pakken er nivået på friinntekten, får NTB opplyst.

Arbeiderpartiet gikk tirsdag, etter det NTB forstår, inn for å sette friinntekten på 20,8 prosent. Aps signaler, som er i tråd med krav fra Frp og Sp, betyr at det trolig er flertall for å heve prosentsatsen kraftig.

Mål om bred enighet

Les også

Professorer advarer mot å møte lavere oljepris med lavere skatt

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Ap, Sp og Frp møtes til nye forhandlinger klokken 18 onsdag.

Finanskomiteen brukte store deler av onsdagen på å vente på nye beregninger og kvalitetssikrede tall fra Finansdepartementet.

– Dette er en stor sak for en viktig næring. Vi har jobbet kontinuerlig med denne saken de siste dagene og fortsetter i kveld. Vi er opptatt av å finne løsninger som sørger for aktivitet på norsk sokkel, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) til NTB.

– Også etter denne krisen skal offshoreindustrien være vår viktigste næring. Det gjenstår fortsatt noen viktige punkter som må landes. Målet er fortsatt en bredest mulig enighet, mener han.

Planen er å ha en avtale klar til torsdag klokken 10.30.

Jekke opp pakken

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet. I tillegg sendte en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia oljeprisen nedover i vår.

Partiene i de norske forhandlingene er uenige om hvor gunstig pakken skal være for oljenæringen. Men alt tyder nå på at Stortinget trekker regjeringens forslag i en retning sektoren vil være mer fornøyd med.

Ifølge regjeringen vil de foreslåtte endringene i oljeskatten føre til at det blir utløst opp mot 100 milliarder kroner som kan brukes til investeringer nå.

Strid om varighet

Et annet spørsmål er hvor lenge skatteordningen det nå forhandles om, skal vare.

Regjeringen vil at endringen i friinntekten skal gjelde for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og i 2021. I tillegg skal ordningen gjelde for nye investeringer der prosjektbeskrivelsen er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022.

For nye prosjekter skal endringene i skatteregimet ikke gjelde for kostnader selskapene pådrar seg etter 2024.

Opposisjonen vil forlenge ordningen. En mulig konsekvens av det er at det nye Wisting-feltet i Barentshavet kan bli bygget ut.

Arbeidsplasser og utbytte

Samtidig har det også kommet helt nye krav fra opposisjonen. Ett av dem er å sørge for at krisepakken bidrar til norske industriarbeidsplasser.

Ett sentralt poeng for opposisjonen er en realisering av ilandføringsterminal på Veidnes helt nord i Finnmark. Veidnes er ikke bare en mulig ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan også bli det for flere andre felt i fremtiden.

Samtidig mener opposisjonen at forlengede frister vil kunne frigjøre midler for oljeselskapene til å ta beslutninger om å investere i elektrifisering av Troll og Melkøya.

Også skjerpede krav til klimakutt på sokkelen og begrensninger på utbytte har vært fremmet som krav i forhandlingene.

Les mer om

  1. Johan Castberg-feltet
  2. Mudassar Kapur
  3. Finansdepartementet
  4. Saudi-Arabia