NHO-sjefen: Redd for krisen fører til flere ansatte i offentlig sektor

FREDRIKSTAD (Aftenposten): Fersk undersøkelse viser ny optimisme i næringslivet. Nå vil NHO-sjef Ole Erik Almlid øke andelen fagorganiserte arbeidere og sier at det er «verdt å diskutere om fagforeningsfradraget skal økes».

– Jobbveksten må komme i privat sektor, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) sammen med daglig leder Fredrik Andresen i BatteriRetur.

NHOs medlemsundersøkelse viser at snaut halvparten av bedriftslederne (43 prosent) tror de er tilbake i normal situasjon allerede innen ett år.

April-mørket, preget av usikkerhet og 400.000 nordmenn uten fast arbeid, er langt på vei erstattet av fremtidsoptimisme.

– Nå ser vi igjen optimisme blant bedriftene. Jeg ble skikkelig glad da jeg så tallene. Norske bedrifter er opptatt av å bruke mulighetene. Vi må ikke la den optimismen gå til spille, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han viser til at syv av ti bedrifter tror de vil ha økt omsetning og ansatte om fem år.

– Seks av ti bedriftsledere sier at det er avgjørende hvilken politikk vi fører. Hadde jeg vært politiker nå, hadde jeg vært ganske «happy». Akkurat nå virker politikk, men politikk kan virke godt og dårlig. Nå må vi ha politikk som skaper jobber, sier han.

«Høyere organisasjonsgrad» blant bedrifter og ansatte er ett mål. I dag er rundt 50 prosent av arbeidstagerne organisert. NHOs nye ambisjon er at arbeidstakeres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet økes til 63 pst.

– Organisasjonsgraden bør opp både blant ansatte og bedrifter. Jeg er uenig med regjeringen i at organiserte og uorganiserte er likestilt. Men det er organisasjonsfrihet i Norge, sier Almlid.

Hos miljøbedriften Batteriretur i Fredrikstad presenterer han ti ambisjoner Norge må innfri innen 2030 for å sikre høy sysselsetting, reduserte klimagassutslipp og en sterk velferdsstat.

Fagforeningene mener økt skattefradrag for fagforeningskontingenten er riktige veien å gå. Men regjeringen har i praksis redusert fradraget ved at det ikke er prisjustert siden 2013.

Regjeringen provoserer LO

Regjeringen provoserer også LO med en setning i Granavold-plattformen som de mener sidestiller organiserte og uorganiserte:

Samtidig anerkjenner regjeringen at mange arbeidstagere velger å være uorganisert.

– Det er absolutt verdt å diskutere om fagforeningsfradraget skal øke. Vi har forståelse for det. Det er et av mange tiltak, men det aller viktigste er at organisasjonene selv er relevante og et "godt hjem" for medlemmene sier Almlid.

Han ønsker fortsatt tett samarbeid mellom partene.

– Det vi har sett av politikk til nå er nødhjelp. Nå skal vi konkurrere i VM i omstilling. All politikk fra nå av må være langsiktig og handle om å skape lønnsomme jobber i privat sektor, omstilling og klimaskifte, sier Almlid.

Frykter flere ansatte i det offentlige

De øvrigre ambisjonene Norge må sette seg ifølge NHO, er:

Høyere verdiskapning. Større privat sektor. Høyere yrkesdeltaking. Utenriksøkonomi i balanse. Reduserte klimagassutslipp. Redusert skatte- og avgiftsnivå. Sikre bedriften kompetansen de trenger. Sikre tilliten i samfunnet. Økt omstillingsevne.

Samtidig advarer NHO-sjefen mot at offentlig sektor skal ese ut som følge av krisen.

– Jeg er veldig redd for at vi ender opp med at denne krisen blir løst ved at det blir enda flere ansatte i offentlig sektor. Det bør være omvendt. Vi må ha vekst i privat sektor. Det er nødvendig for å finansiere et bærekraftig velferdssamfunn.

– Konkurransekraften som ligger i privat sektor, evnen til å finne gode løsninger, er offentlig sektor også avhengig av, sier Almlid.

– Offentlig sektor må effektivisere enda mer. Er det noe vi har lært av krisen, er det hvordan man kan digitalisere, sier han.

– Hvilken regjering er best egnet til å realisere NHOs ambisjoner?

– Vi er overbevist om at alle regjeringer uansett partifarge er opptatt av å skape vekst i privat sektor. Vi samarbeider godt med alle sammen.

– Etter syv år med Høyre-ledet regjering har vi større offentlig sektor enn noensinne?

– Det må vi snu. En større del av offentlige budsjetter må bidra til privat verdiskapning.

Verdensledende teknologi

Tirsdag besøkte han Batteriretur som samler inn og bidrar til gjenvinning alle typer batterier fra hele Norge. En miljøbedrift med teknologi i verdensklasse.

– 75 prosent av alle batterier i Norge kommer inn her. Norge er ekstremt langt fremme på dette området, forteller daglig leder Fredrik Andresen.

Verdiskapningen i batterisyklusen internasjonalt forventes å bli enorm i takt med elektrifisering av bil- og båttransport.

– Norge kan ta en stor del av dette markedet. Bare i Norge kan vi få en omsetning innenfor batteriproduksjon å ligge på rundt 200–400 milliarder, sier Ole Erik Almlid.

Bedriften med 13 ansatte har planer om å bygge ny fabrikk og tidoble virksomheten. Men i øyeblikket har planene stoppet opp hos fylkesmannen i Viken på grunn av truede planter i nærmiljøet.

– Med Viken har det blitt betydelig større avstand mellom bedriftene og fylket, sukker Andresen.

– Offentlig ansatte må begynne tenke: Hva har jeg gjort i dag for å skaffe en privat arbeidsplass, istemmer Almlid.