Kraftig nedgang i antall asylsøkere etter at koronatiltakene ble innført

Antall asylsøkere til Norge falt kraftig etter at landet stengte ned i mars, ifølge UDI. I april og mai ble det registrert under en firedel av normalt.

UDI-direktør Frode Forfang presenterte torsdag tall over hvordan koronakrisen har påvirket asyl- og flyktningsituasjonen i Norge.

Mange av de asylsøkerne som ble registrert etter at koronatiltakene ble innført, oppholdt seg allerede i Norge fra før av, ifølge UDI, som torsdag redegjorde for hvordan koronakrisen har påvirket asyl- og flyktningsituasjonen i Norge.

– Gitt situasjonen med grensestengninger både i Norge og i hele Europa, så er vi ikke overrasket over disse tallene. Dette er som ventet og en naturlig konsekvens av det som nå skjer i Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang til NTB.

Asylprognosen er på grunn av koronakrisen justert ned fra 3.000 til 1.200 asylsøkere for i år, ifølge Forfang.

– Vil stige igjen

I april og mai ble det registrert i underkant av ti asylsøkere i uken, sammenlignet med over 40 i januar og februar og for øvrig normalt snitt.

I juni har imidlertid tallene gått litt oppover igjen, og UDI venter at de vil fortsette å stige fremover.

– Vi tror at tallene vil endre seg etterhvert som man mykner opp igjen i Europa, men hvor raskt det går før man kommer tilbake til en normalsituasjon eller om man får et oppdemmet behov, det er vanskelig å si. Det blir spekulasjoner, sier Forfang.

Flyktningkvoten blir ikke fylt i år

Ifølge Forfang kommer ikke Norge til å klare å fylle kvoten på 3.000 flyktninger i år. UDI venter at det totalt blir mellom 2.000 og 2.500 nye flyktninger til Norge i 2020.

I tillegg har antallet EØS-borgere som kom til Norge i april og mai, falt kraftig med en nedgang på hele 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I de to månedene kom det i år kun 560 personer til Norge sammenlignet med 3.050 personer i fjor.

Også antallet personer som søker om familie- og studietillatelser, har blitt mer enn halvert som følge av koronakrisen. Også dette vil trolig stige igjen utover høsten, anslår Forfang.