Fiskeriministeren om lønnsbråk: Har ikke vurdert å trekke meg

Geir Inge Sivertsen (H) er i hardt vær etter at det er blitt kjent at han har mottatt etterlønn og utbetalinger for flere offentlige verv samtidig som han har vært regjeringspolitiker. Nå er han anmeldt for bedrageri, men har ingen planer om å trekke seg.

Geir Inge Sivertsen (H) kunne innta statsrådskontoret i Nærings- og fiskeridepartementet 24. januar. Samtidig mottok han fremdeles godtgjørelse fra fylkeskommunen i Troms og Finnmark.

Bråket rundt fiskeriministeren startet med at Dagbladet 14. februar kunne dokumentere at Sivertsen hadde mottatt ordfører-etterlønn samtidig som han var statssekretær.

Senere kom det frem at han også hadde mottatt dobbel lønn som ordfører og statssekretær i forkant, og mandag kunne Aftenposten fortelle hvordan Sivertsen også har fortsatt å motta månedlige utbetalinger fra fylkeskommunen mens han har vært statssekretær og senere statsråd.

I praksis betyr dette at Sivertsen i perioder har fått utbetalinger som tilsvarer en årsinntekt på rundt to millioner kroner.

Avsløringene har ført til sterke reaksjoner. Flere har sammenlignet saken med trygdebedrageri, der de som mottar urettmessige ytelser blir politianmeldt og straffet. Mandag ble Sivertsen politianmeldt av Rød Ungdom for bedrageri.

– Ellers i samfunnet aksepterer vi ikke at noen stjeler, og så bare sier unnskyld noen måneder senere, etter at Dagbladet har løftet saken. Lovbrudd må få konsekvenser, sier RU-leder Tobias Drevland Lund til Dagbladet.

Aftenposten tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet med flere spørsmål om Sivertsens fylkeskommunale verv i helgen. Mandag dro fiskeriministeren til Nord-Norge for å ordne opp med kommune og fylkeskommune.

Les også

Fiskeriministeren fikk også lønn av fylkeskommunen – ber om få betale tilbake penger

– Jeg har ikke tenkt på det tidligere

– I dag var jeg hjemme på Senja for å rydde opp. Etterlønnsavtalen er annullert og pengene her er tilbakebetalt. Jeg har i dag også snakket med fylkeskommunen og bedt om at permisjonssøknaden min dateres fra 24. januar, da jeg ble statsråd, og bedt om jeg får betalte tilbake det som er utbetalt i godtgjørelse etter 1.1.2020, sier Sivertsen.

– Hvorfor gjorde du dette akkurat i dag?

– Jeg har ikke tenkt på det tidligere, men etter samtalene med fylkeskommunen i dag, ble vi enige om at datoen for permisjonen skulle settes fra 24. januar. Tidligere har jeg lagt til grunn at dette først kunne behandles av fylkestinget på neste møte, som er 10. mars.

– Fikk du tillatelse fra Erna Solberg om å bli sittende på fylkestinget til 10. mars?

– Avtalen med SMK (Statsministerens kontor, red.anm.) var at jeg skulle ferdigstille arbeidet i de vervene jeg hadde i 2019, og at jeg skulle søke permisjon fra 2020. Jeg har lagt til grunn at permisjonssøknaden ikke kunne behandles før møtet i fylkestinget 10. mars.

Les også

Presset øker mot fiskeriministeren i lønnssaken

«Ingen spesiell grunn» til at han ikke søkte om permisjon før

Som Aftenposten har omtalt, var Sivertsen til stede på et fylkestingsmøte 13. desember. Der fikk flere andre fylkespolitikere, som hadde tatt på seg tyngre verv, permisjon fra fylkestinget. Men Sivertsen søkte ikke.

– Hvorfor søkte du ikke om permisjon på møtet i fylkestinget i desember? Du hadde jo allerede nok å gjøre, som statssekretær og ordfører samtidig?

– Nei, det var ingen spesiell grunn til det. Det har vært andre statssekretærer som har vært i fylkestinget samtidig. Avtalen var at jeg skulle fristilles fra vervene fra nyttår.

– Opplever du at Solberg har tillit til deg som statsråd?

– Det spørsmålet må du nesten stille til statsministeren, men jeg har ikke fått noen andre signaler enn det. Det er blitt mye på en gang og vært krevende, spesielt med etterlønnsavtalen, så nå er jeg veldig glad for at jeg har fått ryddet opp.

Statsminister Erna Solberg har sagt til Aftenposten at hun mener at statsråder ikke bør sitte i fylkestinget samtidig.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei, jeg er motivert for å fortsette som fiskeriminister. Det er en kjempespennende statsrådspost for en viktig næring.

– Flere sammenligner det at du har fått ikke-avkortet ytelse med trygdebedrageri, hva tenker du om det og Rød Ungdoms politianmeldelse?

– Jeg kan forstå at folk i opinionen gjør det, og derfor har det vært viktig for meg å forklare meg. Jeg har forsøkt å forholde meg til det som har vært avtalt underveis, og ryddet opp. Så får det være opp til andre å gå inn disse sammenligningene.

Les også

Hvorfor i all verden søkte fiskeriministeren om etterlønn? | Andreas Slettholm

Har gjort «ingenting» som fylkestingspolitiker siden januar

Sivertsen har i perioden han har vært statssekretær og statsråd fått utbetalt 52.000 kroner fra fylkeskommunen. Hittil i 2020 har han fått utbetalt 27.375 kroner som han nå vil betale tilbake.

– Hva har du gjort som fylkestingsmedlem i perioden du har vært statsråd?

– Ingenting. Det har ikke vært noen møter, med unntak av et komitémøte i februar som jeg meldte forfall til.

– Hvorfor skal du da ha lønn fra fylkeskommunen?

– Fylkestingets godtgjørelse er innrettet slik at det skal gå til å dekke arbeidet som skjer i fylkestingssammenheng, og at denne utbetales hver måned. Første møte der permisjonssøknaden kunne behandles var i mars. Det er ikke naturlig at jeg skal motta godtgjørelse når jeg har permisjon.

– Men har du ikke oppdaget at du har fått over 13.000 kroner på konto hver måned?

– Jo, det har jeg gjort, men intensjonen var å søke fritak fra 1.1.2020. Så la jeg til grunn at søknaden ikke kunne behandles før fylkestingsmøtet 10. mars.

– Du har mottatt godtgjørelse som ordfører, fylkestingsrepresentant og som statssekretær og senere statsråd. Er det flere offentlige godtgjørelser du har mottatt enn dette?

– Nei.

Ap mener saken er moralsk forkastelig

Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland har spurt statsminister Erna Solberg om hun fortsatt har tillit til fiskeriministeren.

Etter VG og Aftenpostens avsløringer om at fiskeriministeren også har mottatt godtgjørelse fra fylkestinget, vurderer Aasland å stille tilleggsspørsmål.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland.

– Dette blir jo bare verre og verre, sier han og mener at den ferske statsråden har forstått lite av alvoret i saken.

Han sier at han forventer en raskt og fyldig redegjørelse fra statsministeren i en sak han karakteriserer som moralsk forkastelig.

– Det normale ville være at en fersk statsråd stiller seg spørsmålet hva han må gjøre med sine ulike verv og frasier seg de som kan gi bindinger, sier Ap-representanten.

– Denne saken begynner å bli spinnvill, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en kommentar til VG.

– Det er ikke til å tro at han etter flere uker som statsråd søker permisjon, og så vil ha godtgjørelse helt frem til mars, vel vitende om at han ikke skulle gjøre noe arbeid knyttet til vervet som fylkestingsmedlem. Dette vitner om en ren spekulasjon i grådighet, sier SV-nestlederen.