Arbeiderpartiet vil ta statsstøtten fra små trossamfunn

Stortinget skal før sommeren avgjøre hvor mange tros- og livssynssamfunn som skal få statsstøtte. Arbeiderpartiet vil kutte kraftig.

Baudouin Munyampara, leder i menigheten International Evangelisering Ministry Av Mount Zion (IEMAMZ), sier menigheten må legge ned dersom Ap får gjennomslag for å sette en nedre grense på 500 medlemmer for å gi trossamfunn statsstøtte. IEMAMZ har ikke noe eget forsamlingslokale, men leier lokaler av Blå Kors Drammen.

Ap vil nemlig at tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke må ha minst 500 medlemmer for å få statstilskudd.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen vil at det skal holde å ha 50 medlemmer.

Les hele saken med abonnement