Politikk

Flere feilaktige Nav-dommer enn først varslet

De første tallene fra Nav varslet om 48 feilaktige dommer for trygdesvindel. – Tallet er større enn først oppgitt, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen til Aftenposten.

Tallet på feilaktige Nav-dommer som bør tas opp nytt er høyere enn daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch la frem under offentliggjøringen av Nav-skandalen.
  • Thomas Spence

Som ledd i opprydningen av Nav-skandalen har Domstoladministrasjonen bedt alle tingrettene gå gjennom dommene om trygdesvindel for å avdekke hvor mange som bygger på Navs feilaktige rettsanvendelse.

– Vi har bedt alle tingrettene gjennomgå dommene. Enkelte har ingen nye dommer, mens andre har flere. Men noe bygger på misforståelser, så vi går gjennom og kvalitetssikrer listen nå, sier Brox.

– Er det få eller mange nye feilaktige dommer?

– Det er det umulig å si nå, før vi er ferdig med å gå gjennom sakene fra domstolene, svarer Brox.

Den endelige listen om avsagte dommer som må vurderes gjenopptatt, blir etter planen oversendt Riksadvokaten i løpet av torsdag eller fredag.

Riksadvokaten inhabil

  • Les også: Dette vet vi, og dette vet vi ikke om Nav-skandalen

Da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Nav-direktør Sigrun Vågeng og daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch offentliggjorde Nav-skandalen, trodde de det dreide seg om 48 rettskraftige dommer.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra NAV om at det er 46 anmeldelser som p.t. er under etterforskning/ påtalebehandling og at det p.t. foreligger 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse.

Som en av sine siste embetsgjerninger, ba Busch politidistriktene «gjennomgå de oversendte listene fra NAV og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra NAV.»

I og med at den nye riksadvokaten Jørn Maurud er inhabil i saken, vil riksadvokatembetet i øyeblikket ikke uttale seg om saken:

– Som kjent er riksadvokaten, og dermed også hele Riksadvokatembetet, inhabile i NAV-saken, og vi kan derfor ikke uttale oss om den. Departementet skal oppnevne setteriksadvokat, sier Mie Skarpaas, kommunikasjonsrådgiver ved riksadvokatembetet.

Mer enn 48 personer er altså uriktig domfelt og tusenvis har måttet betale tilbake støtte. Dette har skjedd fordi EU-forordning som ble del av norsk trygderett i 2012 slår fast at de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land.

Bergen tingrett kan ha funnet nye dommer

Bergen tingrett har funnet åtte nye dommer mot Nav-klienter som kan være avsagt uten å være i samsvar med norsk lov, melder retten.

Torsdag er disse dommene oversendt Domstoladministrasjonen for videre oppfølging og avklaring, skriver NTB.

Funnet av de åtte dommene kommer etter at retten har gjennomført søk tilbake til 2012. Flere av dommene som nå er oppdaget, er avsagt i sommer og i høst – den siste 25. september 2019.

Tidligere var det registrert seks dommer som er avsagt på feilaktig grunnlag i Bergen tingrett.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Nav
  2. Anniken Hauglie
  3. Tor-Aksel Busch
  4. Sigrun Vågeng