Politikk

SV slakter regjeringens biodrivstoffavgift – mener regjeringen «risikerer å bade i palmeolje»

Men Regnskogfondet mener regjeringens forslag gir en en «begrenset risiko» for palmeolje i norsk biodrivstoff. Det viktigste nå er at regjeringen ikke gir etter for press fra LO og NHO, mener miljøorganisasjonen.

SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, mener regjeringen risikerer å bade i palmeolje neste år.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Regjeringspartiene på Stortinget strever med biodrivstoff. Både LO og NHO har gått imot regjeringens forslag om å innføre veibruksavgift på all flytende biodrivstoff. Forslaget har også fått hard medfart fra Senterpartiet og Oslos rødgrønne byråd.

Denne måneden skal Stortingets finanskomité skal avgi sin innstilling i saken.

Regjeringen har gått inn for avgiftsomleggingen i sitt statsbudsjettforslag for å få bukt med palmeoljen (se egen faktaramme). Statsminister Erna Solberg (H) sa i Stortingets spørretime onsdag at regjeringen tidligere er blitt kritisert for å «bade i palmeolje». Produksjon av palmeolje fører til avskoging I Asia og dermed til økte klimagassutslipp.

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier til Aftenposten at regjeringens kritiserte forslag på ingen måte er en garanti mot palmeolje i biodrivstoffet som omsettes i Norge.

– Regjeringen risikerer å bade i palmeolje også neste år, sier stortingsrepresentanten.

Les også

LO, NHO og Sp mener regjeringen spenner ben under eget klimamål

Les også

Oslo-byrådet i brev til Stortinget: Regjeringen gir kollektivnæringen ekstraregning på 217 millioner kroner

SV vil stanse palmeolje med eget forslag

I dag er det et såkalt omsetningskrav for biodrivstoff. Kravet innebærer at alle som selger drivstoff, må selge en viss andel biodrivstoff. Kravet er 12 prosent i dag og øker til 20 prosent i 2020.

I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor dette kravet. Selger man mer biodrivstoff enn dette, er denne uten avgift.

Men med regjeringens forslag blir det avgift for hver dråpe biodiesel man selger eller har blandet inn i drivstoffet, uavhengig om andelen er 20 prosent eller mer. Samtidig teller avansert biodrivstoff dobbelt ved oppfylling av omsetningskravet. En drivstoffleverandør kan altså oppfylle det lovpålagte kravet ved å selge 10 prosent avansert biodrivstoff. Dette skal sikre at det lønner seg å velge avansert biodrivstoff fremfor drivstoff med palmeolje.

Haltbrekken begrunner kritikken av regjeringens forslag, og risikoen for at regjeringen vil «bade i palmeolje», med at regjeringen «ikke gjør noen ting for å forhindre biodrivstoff basert på palmeolje innenfor omsetningskravet».

– Når du øker fra 12 til 20 prosent skal det omsettes mer biodrivstoff. Og hvis du ikke sikrer deg mot at det dårligste biodrivstoffet som fører til regnskogsødeleggelse og økte klimagassutslipp blir du brukt, kan det komme innenfor omsetningskravet. Det kan bli en del av den 20-prosenten.

– Men avansert biodrivstoff teller dobbelt. Vil ikke det sikre at det lønner seg å velge det avanserte biodrivstoff, og ikke palmeolje, innenfor omsetningskravet?

– Nei, ikke nødvendigvis. Det er et kostnadsspørsmål, og avansert biodrivstoff er dyrere enn palmeoljebasert biodrivstoff.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen (til venstre) og NHO-sjef Ole Erik Almlid ber regjeringen snu om veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff.

For 2019 ligger det an til at omsetningskravet blir oppfylt med avansert biodrivstoff, ifølge Drivkraft Norge, som er NHOs bransjeforening for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Drivkraft Norge legger også til grunn at det samme vil skje i 2020, og at det ikke vil selges noe biodrivstoff i Norge utover omsetningskravet dersom regjeringens avgiftsomlegging blir stående.

SV vil fremme et forslag på Stortinget om at palmeoljebasert biodrivstoff ikke skal ikke kunne telle med i omsetningskravet i det hele tatt.

SV vil i tillegg innføre en kompensasjonsordning for selskaper som kan dokumentere at de bruker palmeolje utenfor omsetningskravet. Partiet har satt av 300 millioner kroner til dette i sitt alternative statsbudsjett.

Støtte fra Regnskogfondet, som ber regjeringen stå på sitt

Regjeringen får imidlertid støtte fra Regnskogfondet, som håper at presset fra LO og NHO ikke fører frem.

– Regjeringens forslag vil forhindre omsetning av palmeolje utover omsettingskravet, der mesteparten av palmeoljen blir omsatt, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til Aftenposten.

– Men SV har i rett at problemet er ikke løst innenfor omsetningskravet, der vil det forsatt være mulig å bruke palmeolje, sier Ranum.

Regnskogfondet er ikke så bekymret for at det skal bli mer lønnsomt å velge palmeoljebasert fremfor avansert biodrivstoff innenfor omsetningskravet.

– Men om det blir vanskelig for leverandørene å få tak i nok avansert biodrivstoff, må de kjøpe noe annet. Da kan palmeolje bli aktuelt igjen, sier Ranum.

Samtidig sier han at dette «tross alt» er en begrenset risiko, og at det viktigste nå er at regjeringen ikke gir etter for presset fra LO og NHO.

– Det vil være et mageplask for regjeringen og veldig dårlig nytt for klimaet og regnskogen om presset fra NHO og LO resulterer i at det ikke innføres tiltak mot salget av palmeoljediesel.

Les mer om

  1. Biodrivstoff
  2. Drivstoff
  3. avgift