Klart flertall sier ja til å åpne for eggdonasjon i Norge

Kvinner bør få lov til å få barn fra transplanterte egg, mener to av tre unge. Til våren skal Regjeringen avgjøre saken.

Maria Gulseth Roaas koser seg med lille Birk. Tobarnsmoren er en av flertallet som støtter eggdonasjon.

Maria Gulseth Roaas er enig med flertallet av de spurte i Aftenpostens meningsmåling. Tobarnsmoren er ikke i tvil; Eggdonasjon bør tillates så raskt som mulig. 31-åringen er mamma til Birk på ni måneder og Trym på tre år.

Hun har i utgangspunktet ikke vært veldig engasjert i debatten om bioteknologi, men når hun blir utfordret på spørsmålet er svaret enkelt: Når det er tillatt med sæddonasjon er det ingen grunn til å ikke tillate eggdonasjon.

En meningsmåling Respons Analyse har gjennomført for Aftenposten, viser at et klart flertall av de spurte sier ja til å åpne for eggdonasjon i Norge.

Målingen viser at:

  • Noe flere kvinner enn menn er positive til å tillate eggdonasjon (60 prosent av kvinnene mot 54 prosent av mennene). Færre menn har gjort seg opp en mening.
  • Folk på Østlandet er noe mer positive til eggdonasjon enn innbyggere i de andre landsdelene.
  • De yngste er mer positive til eggdonasjon enn de eldre.

Test deg selv: Hvor bør grensen gå for hvilke behandlinger som bør være tillatt for å få barn i Norge?

Maria Gulseth Roaas forstår ikke argumentet om at mors gener er så viktig. - Hvis genetikken er hovedargumentet burde de jo mene at fars gener er vel så viktige, sier hun.

Et argument mot eggdonasjon er at det tradisjonelt er slik at mor er den som har født barnet.

Maria Gulseth Roaas mener dette argumentet hører fortiden til.

– Jeg forstår faktisk ikke det argumentet. Med et donoregg vil det vil det være kvinnen som bærer frem barnet, føder det, ammer det og som er sosial mor. At genetikken skal være et så stort argument forstår jeg ikke.

31-åringen mener argumentet er bakstreversk også når det gjelder farsrollen.

–Genetisk sett så er det ifølge motstanderne veldig viktig at moren ikke får egg, men ikke at fars sæd ikke er den samme. Hvis genetikken er hovedargumentet burde de jo mene at fars gener er vel så viktige. Dette vitner om en distinksjon mellom mor- og farsrollen som grunnen er ganske provoserende, mener Gulseth Roaas.

Debatt i flere partier

Til våren blir eggdonasjon et hett tema når Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om endringer i Bioteknologiloven.

Partiene som sier ja til eggdonasjon i sine partiprogrammer; Ap, Frp, Venstre og SV, har tilsammen flertall på Stortinget.

Men både på rødgrønn og borgerlig side er det partier som er sterkt imot åpning for eggdonasjon.

Norge er i dag ett av få land i Europa som ikke åpner for eggdonasjon:

Klart ja-flertall blant Høyre-velgerne

Bare i ett parti–KrF–er det et klart flertall av velgerne som sier nei i den nye målingen.

Det er interessant å merke seg at ikke alle partiene er på linje med sine egne velgere.

Både Senterpartiet og Høyre har sagt nei til eggdonasjon, men et flertall av velgerne i begge partier sier i denne undersøkelsen ja til donasjon av egg.

Spesielt i Høyre, der det pågår en intern partidebatt om bioteknologi, vil det nok bli lagt merke til at 67 prosent av de spurte Høyre-velgerne vil si ja til eggdonasjon.

Høyres helsepolitiker Tone W. Trøen sier hun har respekt for at mange mener eggdonasjon nå bør tillates. Hun er selv motstander og mener et ja til eggdonasjon vil åpne nye dører og kunne legge til rette for at surrogati tillates på sikt–noe hun er sterkt kritisk til.

– Målingen viser at hele 67 prosent av Høyre-velgerne er positive til eggdonasjon. Vil dette påvirke den interne debatten i Høyre?

– Det er vanskelig å kommentere denne typen undersøkelser. Jeg synes spørsmålet om eggdonasjon er et etisk krevende spørsmål om livets start og hva vi som samfunn skal legge til rette for når det gjelder å skape barn. For min del har jeg brukt mye tid på å reflektere rundt dette, og sier nei basert på mitt verdisyn.

–Synet på foreldreskap er i endring

For Maria Gulseth Roaas er muligheten med eggdonasjon et eksempel på endring.

– Kulturen endres stadig. Vi har mange ulike familiekonstellasjoner i dag, også foreldreskap. Når man skal ta en viktig etisk beslutning bør også dette være et poeng. Hvis synet på for eksempel foreldreskap ikke utviklet seg ville det fortsatt ikke være lov for homofile par å adoptere eller få barn på andre måter, sier hun.

Selv om Maria Gulseth Roaas støtter forslaget om eggdonasjon, ville hun ikke selv ha gitt bort sine egg.

– Nei, å ha gitt bort mine egg til en bank tror jeg ikke jeg ville vurdert engang.

– Men jeg hadde muligens vurdert det hvis det var noen i nær krets om hadde behov for det. Det ville også vært en stor avgjørelse å ta.

–Hvem ønsker man å mobilisere som donorer?

Kristin Halvorsen er leder i Bioteknologirådet, er rådgivende organ oppnevnt av Regjeringen. Halvorsen mener det er som ventet at et stort flertall sier til at eggdonasjon bør tillates i Norge.

– Dette overrasker meg ikke i det hele tatt. Barn som er unnfanget ved eggdonasjon eller assistert befruktning vet at de er sterkt ønskede barn. Det har en veldig sterkt verdi, påpeker Halvorsen.

Leder i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen hørte til flertallet i rådet som gikk inn for en begrenset åpning for eggdonasjon i Norge.

Flertallet i Bioteknologirådet har gått inn for en begrenset åpning for eggdonasjon i Norge, der bare kvinner som har vært gjennom assistert befruktning og sitter igjen med overskuddsegg etter dette kan donere.

– Er denne undersøkelsen et uttrykk for at befolkningen er mer positive til bruk av Bioteknologi i forbindelse med barnefødsler enn dere i Bioteknologirådet er?

– Jeg tror det mer er et uttrykk for at det er et felt der holdninger er i bevegelse. En viktig del av Bioteknologirådets rolle er å bidra til en offentlig debatt.

Halvorsen mener et sentralt spørsmål undersøkelser som dette ikke svarer på, er hvem man ønsker å mobilisere som donorer.