Høyre vil fjerne eiendomsskatt på bolig i Oslo i neste fireårsperiode

Oslo Høyre går til valg på å fjerne eiendomsskatten på bolig på 450 millioner kroner i neste fireårsperiode. – Hovedstaden har nok inntekter.

Byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) i Oslo gjeninnførte eiendomsskatten i 2016. Nå vil Oslo Høyre fjerne skatten på bolig «så raskt som mulig», forklarer James Stove Lorentzen (t.h.).

– Eiendomsskatten er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne, sier finanspolitisk talsmann James Stove Lorentzen.

Svaret fra Ap er tydelig:

– Det betyr over 500 millioner kroner hvert eneste år i mindre penger til velferdsoppgaver som eldre, barnehager og skole. De pengene må tas fra et sted. Jeg ser frem til å se hvor Høyre vil kutte dette hvert år fremover, sier Oslo Aps finanspolitiske talsmann Frode Jacobsen.

Legger frem alternativt budsjett for Oslo

Mandag presenterer Stove Lorentzen, leder i Oslo Høyres programkomité, forslaget til valgprogram for perioden 2020–2024.

Her vil skole, miljø og byutvikling og omsorg være hovedsaker. Men eiendomsskatten vil også bli ett hett tema.

Det konkrete programforslaget lyder slik:

«Avvikle eiendomsskatten så raskt som mulig. For boliger skal dette skje i løpet av neste bystyreperiode».

– Vårt mål er også å fjerne næringskatten. Men vi vil først prioritere boligskatten, og den skal senest være borte i løpet av perioden, sier Stove Lorentzen.

– Vi er nødt til å være ansvarlige

I Oslo Høyre har debatten gått mellom en fløy som ønsker å fjerne skatten med én gang, og flertallet som åpner for å gjøre det i løpet av perioden.

I det alternative budsjettet for 2019 fjerner de hele eiendomsskatten på bolig, og Stove Lorentzen sier det med dagens situasjon går greit å kutte alt på ett år.

Hvis ting endres, kan det ta lengre tid.

– Vi er nødt til å være ansvarlige. Vi forutsetter at de gode økonomiske forholdene fortsetter. Men hvis for eksempel skatteinngangen svikter og arbeidsledigheten øker, må vi trappe ned over noen år.

Ifølge Stove Lorentzen skal Høyre kutte en halv milliard «uten å kutte i tjenestene».

– Dagens byråd har lagt opp til en kraftig utgiftsvekst. Vi vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene.

– Er det mulig å kutte så mye uten at tjenestetilbudet svekkes?

– Vi kutter blant annet mye i bevilgningen på 118 millioner kroner til å feire Oslo som miljøhovedstad i 2019. I tillegg foreslår vi en rekke mindre kutt, sier han.

De sier bedre «prioriteringer og effektiviseringer» skal få tallet opp til mer enn en halv milliard.

Høyre: Kutter i feiring av Oslo som miljøhovedstad

Eiendomsskatten var en het sak i Oslo ved valget i 2015. Oslo Ap gikk til valg på å innføre «moderat eiendomsskatt» for å finansiere full barnehagedekning og et eldreløft.

Frode Jacobsen synes det er interessant «at Høyre ser ut til å ville beholde eiendomsskatten på næring».

– Dette viser at Høyre nå erkjenner at det var nødvendig å gjeninnføre eiendomsskatt i Oslo for å sikre finansiering av nødvendige velferdsløft. Mer enn to av tre kroner fra eiendomsskatt kommer fra skatt på næringseiendom. Jeg tolker Høyres program som en innrømmelse av at eiendomsskatt på næringseiendom ikke har ført til massiv utflytting av næringsdrivende i Oslo, sier han.

– Blir det økt eiendomsskatt med Oslo Ap i neste periode?

– Det er opp til årsmøtet i Oslo Ap å vedta programmet. Ut fra den diskusjon jeg har registrert, vil jeg tro at den modellen og det nivået vi har på eiendomsskatten i dag vil være ganskel likt det vi vil gå til valg på, sier Jacobsen.

I 2018 tar Oslo kommune inn 510 millioner kroner i eiendomsskatt på bolig, og 1, 1 milliarder kroner i eiendomsskatt på næringseiendom.