KrF vil høyne statusen til de som jobber deltid

KrF er bekymret for synkende fruktbarhet blant sykepleiere og ber om økt anerkjennelse for «frivillig deltid». Men lederen i Sykepleierforbundet mener det er sløsing med ressurser når unge jobber redusert.

Siri Solvik jobber fulltid på Rikshospitalet. Det har hun planer om å fortsette med når barn nummer to - det planlagt siste - kommer til sommeren.
  • Solveig Ruud

— Vi er glade for denne trenden med at sykepleiere jobber mer heltid. Å redusere ufrivillig deltid er en av våre viktigste saker, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde onsdag tall som viser at fruktbarheten er den laveste på tretti år. Et trekk ved utviklingen de siste årene er en markant nedgang i fruktbarhet blant kvinner som har utdannet seg til typiske kvinneyrker i offentlig sektor. Derfor spør SSBs forskere om mer heltidsjobbing blant sykepleiere fører til de får færre barn.

På spørsmål om forbundslederen tror sykepleiere nå får færre barn enn før fordi de i utgangspunktet ønsker det slik, eller om færre barn er en konsekvens av mer heltidsjobbing, svarer hun slik:

– Det blir vanskelig for meg å uttale meg om hvorfor en bestemt gruppe får færre barn nå. Et slikt spørsmål bør i så fall være et tema for forskning. Det viktigste for oss og for et godt helsevesen er at flere sykepleiere velger heltid, sier By.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund gleder seg over at flere sykepleiere vil jobbe heltid, og mener det er sløsing med ressurser når unge jobber deltid.

By: Sløsing med ressurser å jobbe redusert

Hun opplyser at den årlige avgangsundersøkelsen blant sykepleierstudenter viser at et stort flertall ønsker å jobbe heltid etter endt utdanning.

— Med bedre lønns- og arbeidsvilkår fremover vil den andelen forhåpentlig fortsette å øke, sier By.

Forbundslederen mener det er «sløsing med ressurser om den som er ung, har kapasitet, energi og økonomiske behov, skal jobbe redusert og påpeker at det er mangel på sykepleiere i Norge.

Les også: Her er saken der forskerne stiller spørsmål om det er en sammenheng mellom økt bruk av heltid og synkende fødselstall:

Les også

Nå føder lærere, sykepleiere og førskolelærere færre barn

KrF:«Frivillig deltid» må anerkjennes

Norske politikere er opptatt av at kvinner skal føde mange nok barn til at folketallet ikke synker – og de er opptatt av å motvirke ufrivillig deltid. Det er også KrFs Geir Bekkevold, men han mener mange ikke anerkjenner kvinner og menns ønske om frivillig deltid.

— Ufrivillig deltid må bekjempes, Men man må ha rett til å jobbe mindre i en periode i livet med store omsorgsoppgaver, sier stortingsrepresentanten.

— Organisasjonene er opptatt av å bekjempe ufrivillig deltid. Men de ønsker ikke å gjøre det at noen ønsker å velge deltid, til en del av debatten, sier han.

— De har nesten ikke hatt lyst til å ta i det, fortsetter han.

KrFs Geir Bekkevold mener det er viktig å anerkjenne at noen ønsker å jobbe frivillig deltid.

Må få bedre ordninger for studenter

Han viser bl.a. til den siste likestillingsrapporten fra NHO som Bekkevold mener signaliserer at hvis du vil gjøre karrière, må du enten la være å få barn eller akseptere at barn kan begynne i barnehage når de er ni måneder.

— Den signaliserer at andre må bidra med tilsyn av barna dine for du må være tilgjengelig på arbeidsplassen, sier han. Bekkevold sier det bekymrer han at det fødes færre barn og er opptatt av at man legger forholdene til rette for at man kan få barn tidligere. Da må man ifølge ham få bedre ordninger for studenter som blir gravide, bl.a. økt engangsstønad, og gode familiepolitiske virkemidler.

Les også: Det er disse forslagene fra NHO om barnepass og vaskehjelp Bekkevold omtaler.

Les også

Barnepass og vaskehjelp skal gi kvinner karrièreløft

Ap: Ingen direkte sammenheng mellom deltid og småbarnsperiode

Aps Anette Trettebergstuen avviser ikke at deltid for mange er en løsning for dem som har små barn.

— Men vi ser at de fleste som arbeider deltid, gjør dette når barna blir større. Det er ingen direkte sammenheng mellom deltid og småbarnsfasen, sier nestlederen i Stortingets familie- og kulturkomité.

— Vi har selv innført retten til å gå ned i stilling når du har små barn, så selvsagt anerkjenner vi at noen har et ønske om, og behov for dette. Det som derimot er synd, og får konsekvenser for samfunnet i sin helhet er at det nesten alltid er kvinnene som reduserer stillingen sin, og ikke mennene de bor sammen med, sier hun.

Les også:

Les også

Laveste fruktbarhet på 30 år

Trettebergstuen ønsker mer heltid

Ap-politikeren mener det er viktig at flere jobber heltid og sier det derfor er viktig å legge til rette for at det også er mulig når man har små barn. Hun nevner billigere barnehager med lengre åpningstid og mer fleksibel, men likevel regulert arbeidstid som aktuelle virkemidler.

Anette Trettebergstuen sier det ikke er noen direkte sammenheng mellom hvem som jobber deltid og hvem som har småbarn.

Hun frykter imidlertid at Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven gjør det vanskeligere for mange og sikter da til endringer som gir arbeidsgiver mulighet til å pålegge arbeidstakerne lengre vakter, og mer søndagsarbeid.

— Vi er redde for at dette på sikt vil føre til at flere finner det nødvendig å redusere stillingen sin, for å få hjulene til å gå rundt hjemme, sier hun.

Trettebergstuen understreker at måten vi organiserer arbeidslivet på, er avgjørende for folks mulighet til å kombinere arbeid og familieliv. Hun minner om at har gode permisjonsordninger (fordelt på begge foreldre), ammefri, samt billige og tilgjengelige barnehager har bidratt til at vi er i verdensklasse når det gjelder kvinnelig sysselsettingsgrad – og at vi har hatt høye fødselstall.