Politikk

Rakfisklag, fester og dromedar-tur: Flere av dem som håndterte opplysningene om Kristian Tonning Riise, var også hans gode venner

– Vi var unge. Og det var for tette bånd, sier en av varslerne i Unge Høyre som ikke nådde frem.

«En fantastisk gjeng som jeg kan kalle noen av mine beste venner». Slik beskriver tidligere generalsekretær Erlend Svardal Bøe dette bildet og personene han satt sammen med i Unge Høyres sentralstyre i perioden 2014–2016. Fra venstre: Kristoffer Gustavsen, Heidi Fuglesang, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot, Kristian Tonning Riise, Petter Haraldsen Haugland, Mari Holm Lønseth og Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Privat

 • Robert Gjerde
 • Thea Storøy Elnan
  Journalist

Sent på kvelden søndag 30. mars 2014 får sekretæren i Unge Høyres valgkomité, Emil Engeset, en e-post med et alvorlig innhold. Avsenderen fra Nord-Trøndelag Unge Høyre har filt på innholdet hele helgen.

Det er et varsel om at Kristian Kristian Tonning Riise blant annet skal ha sjekket opp en ung, beruset jente på et Høyre-arrangement i 2013.

Engeset lager to dager senere en anbefaling, basert på varslet, som han sender lederen i valgkomiteen.

For Engeset er begeret fullt. Han har selv observert Riise flere ganger med en oppførsel han har reagert på.

Nå skriver han det rett ut: Riise er ikke kvalifisert til å bli leder.

«Han har hverken legitimitet eller anseelse til å ta over som leder», avslutter og konkluderer Engeset i innstillingen.

2. april ligger de dramatiske opplysningene på bordet til Unge Høyres valgkomité, som da har sitt første møte.

– Topper laget med det aller beste teamet

Lørdag 21. juni samme år går Fredrik Punsvik på talerstolen på Sundvolden Hotell i Hole i Buskerud.

Det er dag to av Unge Høyres landsmøte, og Punsvik leder valgkomiteen. Innstillingen til nytt sentralstyre er klar: Kristian Tonning Riise er innstilt som leder.

– Jeg er stolt av det resultatet vi har kommet frem til, sier Punsvik.

– Vi har vurdert mange dyktige kandidater og topper nå laget med det aller beste teamet som skal ta Unge Høyre videre, sier han.

Kristian Tonning Riise, taler til landsmøtet i Unge Høyre i 2014. Foto: Unge Høyre

Nære relasjoner

Fra før han ble valgt og gjennom Kristian Tonning Riises periode som Unge Høyre-leder var det flere episoder som ga grunnlag for bekymring. Men lederen ble sittende, og han ble gjenvalgt.

Både Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset og statsminister Erna Solberg har pekt på utfordringene med nære relasjoner mellom sentrale personer ledelsen i ungdomsorganisasjonen.

En kvinne som ikke våget å varsle om en fire år gammel hendelse med Riise før i 2018, sa til VG at vennskapet i Unge Høyre-ledelsen gjorde det vanskelig å si fra.

Også brevskriveren i 2014, varsleren fra Nord-Trøndelag, trekker frem vennekulturen.

Men hvor tette var båndene, og farget de håndteringen?

Varsler: – Gir kameraderi

I dag, snart fire år senere, er varsleren politiker i moderpartiet Høyre. Personen vil ikke stå frem med navn fordi han synes belastningen blir for stor. Han gjør seg følgende tanker om hvorfor varselet ikke satte en stopper for Riise.

– Vi var unge, og da er ikke vurderingsevnen alltid den beste. Og så var det for tette bånd. Det var noe som vi i distriktet merket godt. Personene i sekretariatet, sentralstyret og østlandsfylkene dannet sitt eget sosiale miljø. Det er for så vidt ikke noe suspekt eller unaturlig ved det, men det gir over tid uheldige utslag, fordi de ikke har vært dette bevisst. Slikt gir kameraderi.

En annen person som satt i en av de to valgkomiteene som innstilte Riise til ledervervet og gjenvalg to år senere, sier det slik:

– Herregud. Hva tror du? Mange av de sentrale personene i Unge Høyre i disse årene vokste opp sammen i ungdomspartiet, flere fra de var 13–14 år gamle. Det er klart at da blir det vanskelig å håndtere slike ting.

Forsker: – Ofte vennekultur

Organisasjonspsykolog Henning Bang sier det er vanskelig å unngå at det oppstår vennskapsforhold i frivillige- og partiorganisasjoner fordi mye av det sosiale livet til medlemmene leves i organisasjonen.

– Partiene skal være ganske bevisst på hva vennskapsrelasjoner kan hindre dem i å gjøre og si når det varsles om venner. Man har vært sammen på fest og sitter på mye mer kunnskap om hverandre enn i bedrifter. Dette er noe man bør snakke mer om, sier Bang.

Psykologen tror to tilfeller kan oppstå i organisasjoner med vennekultur i ledelsen:

 • Man blir mer villig til å korrigere dårlig oppførsel fordi man er trygg på at relasjonen ikke går i stykker selv om man gir kritisk tilbakemelding.
 • Man har lettere for å tilgi eller se gjennom fingrene når noen varsler om upassende hendelser man ellers ville tatt opp med vedkommende.

– Jeg er bekymret for at det siste oftere er tilfellet, sier Bang.

Han understreker at situasjonen i Unge Høyre langt fra er unik.

– Det er et allment fenomen at man har vanskeligheter med å utsette folk man har et vennskapelig forhold til, for ubehag. Særlig hvis det er snakk om å stoppe karrièren deres.

Bilder og meldinger publisert på Facebook viser at ledelsen og sentrale personer i Unge Høyre i Riises ledertid (2014–2018) er sammen også i sosiale sammenhenger. De deltar blant annet på fester, rakfisklag, årlige middager før jul og feiringer på 1. mai og 17. mai.

Riise provoserte

8. og 9. februar 2014 er det årsmøte i Nord-Trøndelag Høyre. Kristian Tonning Riise er hovedgjest og foredragsholder. I løpet av helgen reagerer flere på Riises oppførsel.

Seks uker senere, fredag 21. mars, gir daværende Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy overraskende beskjed om at han vil gå av som leder i juni samme år, etter bare to år i vervet.

Nyheten utløser flere hendelser.

Ganske kjapt går det opp for de innvidde at Sandøys avgang vil bane vei for Riise som ny leder. Valgkomiteen diskuterer antatte utfordrere som Sandra Bruflot og Kristoffer Gustavsen, men de har ikke fartstid i sentralstyret. Det har Riise. Og Riise vil bli leder.

I Nord-Trøndelag bestemmer varsleren seg for å advare valgkomiteen. Én ting var at Riise var medlem i sentralstyret. Noe annet ville det være at han blir leder.

I en e-post skriver varsleren at å velge Riise som UH-leder vil være et dårlig signal å sende til andre tillitsvalgte i Unge Høyre med klanderverdig adferd.

Avsenderen skriver at Riise har opptrådt upassende overfor jenter mange ganger, også på tilstelninger i moderpartiet, og at dette er godt kjent blant mange tillitsvalgte.

Varselet tar også for seg en påstått hendelse knyttet til Riise som skal ha skjedd på et Høyre-arrangement året før, i 2013.

Det mest alvorlige varselet

Noen dager tidligere, i mars 2014, hadde Unge Høyres daværende generalsekretær Christopher Wand mottatt et annet og svært alvorlig varsel mot Riise, slik Aftenposten tidligere har avdekket. Igjen var Riise hovedgjest og utsendt foredragsholder fra sentralstyret på et fylkesårsmøte. Ifølge varslet hadde Riise seksuell omgang med en svært beruset 16 år gammel jente.

Men dette alvorlige varslet fikk valgkomiteen aldri vite noe om.

Som generalsekretær skulle Wand egentlig vært valgkomiteens sekretær, men han sa fra seg vervet fordi han var samboer med Sandra Bruflot. Hun var kandidat til sentralstyret og potensielt også en mulig utfordrer til Riise om ledervervet. Dermed trådte Emil Engeset inn som sekretær.

Wand kunne likevel ha delt varslet om Riise med valgkomiteen, men sier han følte det ble vanskelig, fordi det kunne oppfattes som at han ville forsøke å bane veien for kjæresten som ny leder.

Han har flere ganger sagt at han kun tok opp varslet med Høyres daværende generalsekretær Lars Arne Ryssdal.

Ryssdal sier at han ikke kan huske at det ble gjort.

Var et forbilde

Wand og Riise har vært omgangsvenner lenge, viser bilder på sosiale medier. Senest i november, seks uker før han gikk av som leder, var Riise hjemme hos Wand og samboeren Bruflot på et årlig rakfisklag. Tidligere har de blant annet vært i Gdansk i privat regi, festet sammen 1. mai og feiret 17. mai sammen.

Wand sier det har vært tette bånd mellom ham og Riise, men ifølge Wand var Riise «ikke blant mine aller nærmeste venner».

– Han var et forbilde for meg lenge. Jeg så opp til Kristian, sier Wand og viser til at Riise var ansatt som rådgiver i Unge Høyre da Wand var fylkesleder i Buskerud og senere var Wands sjef da Riise ble leder og Wand var generalsekretær.

– Likevel konfronterte jeg ham flere ganger om hans oppførsel, og han lovet bot og bedring. Det virket også som at han utviste bedre oppførsel etter at jeg hadde tatt det opp med ham.

På spørsmål om egen habilitet til å håndtere varsler om Riise svarer Wand slik:

– Det som er helt sikkert er at Unge Høyre og Høyre ikke har hatt gode nok varslingsrutiner. Derfor er det bra at Høyre har satt ned et utvalg som skal se på rutinene. Det er også bra at Unge Høyre har innført nye retningslinjer, for eksempel uavhengige varslingskontakter.

Kristian Tonning Riise og Christopher Wand på Unge Høyres sommerleir i 2013. Foto: Unge Høyre

«Et helt ukjent rykte»

Lederen i valgkomiteen i 2014, Fredrik Punsvik, beklager at komiteen ikke satte seg grundigere inn i anklagene mot Riise.

– Ja, vi var unge. Og vi var gode venner også. Men da det kom en slik melding, så tok vi det på alvor. Vi hadde en tøff konfrontasjon. Kunne vi gjort mer? Definitivt. Men vi mente da at vi håndterte dette på en god måte. Men det var altså ikke godt nok. Det beklager jeg, sier Punsvik.

– Jeg kan ikke utelukke at vi kunne ha håndtert det annerledes hvis Kristian hadde vært en vilt fremmed person for oss.

Punsvik og Riise satt i sentralstyret sammen fra 2012. Punsvik er imidlertid ikke like ofte å finne i de sosiale settingene som mange av de andre sentrale personene. På Facebook er bildene av ham sammen med andre i Unge Høyre stort sett knyttet til formelle arrangementer og reiser.

Kristian Tonning Riise gikk opp på stolen for å motta landsmøtets hyllest og trampeklapp da han ble gjenvalgt på landsmøtet i 2016. Foto: Unge Høyre

Punsvik sier at hele valgkomiteen, på sitt første møte 2. april, fikk innblikk i varslet fra Nord-Trøndelag og en e-post fra Riise som han hadde bedt ham skrive. I denne e-posten stilte Riise seg helt uforstående til varslet:

«Jeg er gjort kjent med innholdet i brevet fra NN. Det er for meg et helt ukjent rykte han gjengir i brevet. Jeg har aldri hørt om det før nå. Jeg er også glad for at NN understreker at det er snakk om et rykte. Når det er sagt: Jeg er klar over at jeg har hatt en flørtende adferd. Det må jeg endre. Hvis komiteen har ytterligere spørsmål, så ta kontakt med meg.”

Kristian Tonning Riise er gjort kjent med innholdet i denne artikkelen. Riises advokat, Finn Krokeide, sier at hans klient fortsatt er sykmeldt, og at han ikke kan kommentere saken.

Fredrik Punsvik avgir stemme på Høyres landsmøte i 2013. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

– Opplevde at Kristian ga en troverdig forklaring

Punsvik sier komiteen deretter brukte lang tid på å intervjue Riise.

– Hovedfokuset var varselet, men også hans generelle oppførsel, som alle i komiteen kjente godt til på egen hånd, sier Punsvik.

– Der og da opplevde vi at Kristian ga en troverdig forklaring. Han var reflektert, og vi trodde på ham. Han sa at han tok sin upassende oppførsel på det største alvor og at han ville endre sin fremferd i fremtiden.

I dag angrer Punsvik på at de ikke kontrollerte saken bedre og ettergikk Riises adferd.

– Vi burde ha jobbet mer for å finne ut om den konkrete episoden som nevnes i brevet fra Nord-Trøndelag. Men Kristian ga en troverdig forklaring. Vi stolte på ham.

Punsvik sier valgkomiteen ga Riise en tydelig tilbakemelding på at han måtte «skjerpe seg» og oppføre seg ordentlig fremover.

Året etter at Riise ble valgt, sommeren 2015, dro han på reunion-tur i privat regi med det da avgåtte sentralstyret. Tidligere generalsekretær Christopher Wand tar en selfie av gruppen. På bakerste rad smiler Punsvik og Riise. «Bra gjeng i Gdansk», skriver Wand.

Ridetur på dromedar

20. januar 2016 legger daværende generalsekretær i Unge Høyre, Erlend Svardal Bøe, ut et bilde på sin Facebook-vegg av Kristian Tonning Riise og seg selv, som sammen smilende rir på en dromedar i Agadir i Marokko.

Over bildet skriver Bøe blant annet «Her er knoll og tott på tur».

Bøe har tidligere uttalt til NRK at han har vært venner med Riise og at han skjønner «at andre har opplevd det som vanskelig å ta opp ting med meg fordi en oppfatter at relasjonen har vært vennskap.»

Andre beskriver Bøe og Riise som svært nære, som «erteris».

Bøe ønsker ikke å kommentere denne artikkelen utover det han tidligere har sagt.

– Det sterkeste laget

Snaut tre måneder etter rideturen i Egypt, lørdag 9. april 2016, velges Riise til leder for Unge Høyre for andre gang. Igjen skjer det på tross av tegn til bekymring.

Dirigentbordet på Unge Høyres landsmøte 2016: Tina Bru (f.v.), Christopher Wand, Mari Holm Lønseth og Erlend Svardal Bøe klapper for at landsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre for 2016–2018. Foto: Unge Høyre

Bøe var på dette tidspunktet kjent med opplysninger om Riises pågående sjekking, alkoholomgang og upassende oppførsel.

Erlend Svardal Bøe er sekretær i valgkomiteen som foreslår gjenvalg.

– Kristian har vært en utrolig god leder de to siste årene, sier valgkomiteens leder, Mari Holm Lønseth, da hun presenterer den enstemmige innstillingen på Clarions enorme konferansehotell på Gardermoen.

Erlend Svardal Bøe, Mari Holm Lønseth og Kristian Tonning Riise på Unge Høyres sommerleir 2017. Foto: Markus Mjaaland / Unge Høyre

– Jeg burde ha gravd mer

Lønseth sier som Punsvik at Riise ble konfrontert med rykter om alkohol og pågående sjekking, men at han ga en troverdig forklaring.

– Vi kalte ham også inn til kandidatintervju en ekstra gang der vi konfronterte ham.

– Du satt i sentralstyret da og visste at Riise var utestengt fra Møre og Romsdal. Burde ikke det ha fått deg til å ta anklagene på større alvor?

– Når jeg nå ser hele bildet, så ser jeg at jeg burde ha gravd mer. Det tar jeg selvkritikk på, sier Lønseth.

Erlend Svardal Bøe – Lønseths sekretær i 2016 – vedgår at han kjente til den alvorlige hendelsen fra mars 2014.

– Jeg informerte ikke valgkomiteen om hendelsen. I ettertid ser jeg at det burde jeg helt klart ha gjort, og det gjør meg vondt å tenke på. Jeg kjente ikke til detaljene, men uavhengig av det burde jeg ha delt det jeg satt med, sier Bøe til NRK.

Valgkomiteens leder, Mari Holm Lønseth, legger frem den enstemmige innstillingen om gjenvalg av Kristian Tonning Riise som Unge Høyre-leder på landsmøtet i 2016. Foto: Unge Høyre

– Ja, jeg skulle ønsket Bøe hadde informert oss om det han visste, sier Lønseth.

Hun ønsker ikke svare på spørsmål om vennskapsforholdet til Riise, men skriver følgende i en SMS til Aftenposten:

– Kristian og jeg har ikke hatt et nært personlig forhold. Utover det har jeg ikke mer å legge til.

Må selv vurdere habilitet

Arbeids- og organisasjonspsykolog Bjørn Lau sier at dersom man som leder i en hvilken som helst organisasjon mottar varsler, og det gjelder en person man selv har en vennskapelig relasjon til, så er man ikke lenger habil til å vurdere saken.

Lau mener saken da må videresendes med én gang. Dersom ingen i ledergruppen er objektive, så må man få en ekstern person til å gjøre det. Det er hvert enkelt individs ansvar å vurdere sin habilitet, mener Lau.

Bruflot: – Ikke noe utenom det vanlige

– Det er naturlig at man blir venner når man jobber så tett sammen, sier Sandra Bruflot som tok over som Unge Høyre-leder da Riise trakk seg 10. januar i år.

Høyres pressekonferanse 16. januar sa Bruflot at hun håpet «dem som ikke tidligere har turt å varsle fordi jeg har vært venn med Kristian, gjør det nå.»

– Ja, vi har vært venner, men det har vært ganske naturlig. Vi har jobbet sammen lenge og har gått igjennom store tap og seire sammen. Men det har ikke vært noe utenom det vanlige, akkurat som man blir venn med håndballaget eller folk man jobber med, sier Bruflot.

Hun forstår at det kan være vanskelig både å varsle om venner og kolleger og å håndtere varsler om en venn. Bruflot gjentar også det hun har sagt tidligere, at hun ikke kan huske å ha mottatt varsler om Riise.

Unge Høyres sentralstyre i perioden 2014–2016. Fra venstre: Kristoffer Gustavsen, Heidi Fuglesang, Erlend Svardal Bøe, Sandra Bruflot, Kristian Tonning Riise, Petter Haraldsen Haugland, Mari Holm Lønseth og Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Privat

I juni, samme år som Riise blir gjenvalgt, skal sentralstyret ha en siste middag før flere skal takke for seg.

Mange, inkludert Erlend Svardal Bøe, Mari Holm Lønseth og Sandra Bruflot, legger ut bilder av gjengen denne kvelden.

I midten står en jublende Kristian Tonning Riise. «De beste», skriver Lønseth. «En fantastisk gjeng som jeg kan kalle noen av mine beste venner», skriver Bøe.

Sandra Bruflot: «Klar for siste middag som sentralstyregjeng. Dere er verdens beste».

Les mer om

 1. Seksuell trakassering
 2. Unge Høyre
 3. Kristian Tonning Riise

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Rakfisklag, fester og dromedar-tur: Flere av dem som håndterte opplysningene om Kristian Tonning Riise, var også hans gode venner.

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Unge Høyre-topp visste om seksuell omgang mellom Riise og beruset 16-åring.

 3. NORGE
  Publisert:

  Sandra Bruflot: – Både i Høyre og Unge Høyre har noen menn hatt et usunt forhold til unge jenter

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Tidligere generalsekretær i Unge Høyre: – Jeg er forferdet over omfanget av denne saken

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Partiet ble varslet om at han hadde seksuell omgang med beruset 16-åring. Tre måneder senere ble han valgt til leder i Unge Høyre.

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise trekker seg