Politikk

Per Sandberg klager på Karantenenemndas vedtak

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg klager på Karantenenemndas vedtak om at han har brutt karantenebestemmelsene. – Kan jeg selge vaniljekrem til Tyrkia, spør Sandberg syrlig.

– Kan jeg starte en frisørsalong i Danmark, eller kan jeg bare være frisør, spør Per Sandberg syrlig Karantenenemnda. Her sammen med kjæresten Bahareh Letnes.
  • Thomas Spence

Torsdag kunngjorde Karantenenemnda at tidligere fiskeriminister Per Sandberg brøt karantenevilkårene da han reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

Nemnda varsler mulkt hvis Sandberg fortsetter aktivitetene mens han er i karantene.

Det aksepterer ikke Sandberg. Nå klager han og krever ny vurdering:

– Jeg har lest Karantenenemndas vedtak med interesse. Så langt er jeg uenig i vedtaket. Nemnda har slått fast at jeg har brutt bestemmelsene, men jeg kan dessverre ikke se eller registrere noen eksakt begrunnelse, skriver Sandberg i et svar til nemnda.

  • Les også: Sandberg sterkt uenig med nemnda

– Kan jeg bli frisør?

Han benekter å ha deltatt i seminar eller forhandlinger i Iran. Sandberg lister opp en rekke teoretiske jobbmuligheter, og spør nemnda om den kan «bidra til noe mer oppklaring:»

  • Kan jeg starte en frisørsalong i Danmark, eller kan jeg bare være frisør?
  • Kan jeg starte en Taxi bedrift i Sverige, eller kan jeg kun være sjåfør?
  • Kan jeg bygge/kjøpe et leilighetskompleks i Tyskland, eller kan jeg kun kjøpe en leilighet?
  • Kan jeg selge/eksportere vaniljekrem til Tyrkia?

Hvis jeg har absolutt næringsforbud, hva er poenget med avkortning av etterlønn? Gjelder dette kun ved ansettelse, spør Sandberg.

Kjæresteparet har selv kalt Iran-reisen for «en studietur». Nemnda er uenig og fastslår at han ikke hadde adgang til å gjennomføre forhandlings- og forretningsmøter så lenge han er underlagt karantene og mottar karantenelønn fra staten.

– Jeg har lest Karantenenemdas vedtak med interesse. Så langt er jeg uenig i vedtaket, sier Per Sandberg.

Får 680.000 kroner i etterlønn

Sandberg gikk av som statsråd 13. august, og har full statsrådslønn frem til 13. februar. Han mottar i alt kroner 681.234 kroner dette halvåret.

Nemnda mener at det kan være aktuelt med bøter om Sandberg deltar i nye møter i karantenetiden, eller om han skulle få inntekter som følge av bruddet på karantenen.

«Etter karantenenemndas syn utgjør din møtedeltagelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden» skriver nemnda og varslet bot hvis han fortsetter med møter med sikte på næringsvirksomhet.

– Jeg gjør igjen nemnda oppmerksom på at jeg IKKE har deltatt på noe seminar. I karantenetiden kan jeg ikke ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter, seminar eller kurs mv. i eget selskap eller for andre selskap.

Solberg: Har vurdert saken nøye

– Kan karantenenemnda være konkret på hvor jeg har deltatt på vegne av mitt selskap eller andre selskap, spør Sandberg.

Han avkrever også Karantenemndas svar på vedtaket om at «mitt norske selskap har foretatt forberedelser mot næringsvirksomhet i Iran, eller
andre land? I tilfellet hvor, hvilke og hva?»

I tidligere brev har Sandberg svart at han «har hatt forhandlingsmøter, forretningsmøter». Nå er han ikke fornøyd med reaksjonen fra nemnda:

– Når det gjelder «forhandlingsmøter og forretningsmøter» i Iran har jeg bedt om å redegjøre for nemnda hva dette angår, men nemnda har avvist dette, hvorfor?, spør han.

Karantenenemndas leder Hill-Marta Solberg sier at nemnda «har vurdert saken nøye og kommet til at det er riktig å gi et varsel om tvangsmulkt».

– Vi er helt krystallklare på at det foreligger brudd. Vi har ikke vært i tvil om det. Det må jeg si. Vi baserer oss på de opplysninger han har gitt om møter og aktiviteter han tok del i Iran, sier Solberg.

Hun sier at Sandberg likevel vil få en ny behandling i nemnda.

– I alle beslutninger vi treffer opplyser vi om at han har anledning til ny vurdering. Han har rett til det og det skal han få.

Siv Jensen: Ingen kommentar

– Behandler nemnda saken på nytt hvis det ikke foreligger nye opplysninger?

– Jeg har ikke lest klagen og vil ikke forhåndsprosere. Vi må behandle saken grundig og skikkelig. Det mener jeg også at vi har gjort i denne saken.

– Hva koster Sandbergs karantene samlet skattebetalerne?

– Det vet jeg ikke, svarer Solberg.

Frp-leder Siv Jensen sier via presserådgiver Atle Simonsen at Sandberg ikke lenger er statsråd, og at hun derfor ikke har noen kommentar til karantene-krangelen.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad mener det er urovekkende at Sandberg og Karantenenemnda har havnet i klinsj.

– Det er urovekkende at det oppstår en slik situasjon som dette. Det er overraskende at Sandberg velger å opptre så opportunistisk mot vedtaket som han gjør nå. Men det er også merkelig at nemnda fraskriver seg sitt ansvar ved å overlate spørsmålet om sanksjonene til regjeringen, sier Arnstad.

Hun mener Karantenenemnda burde fulgt opp sin egen konklusjon om at vilkårene er brutt med en klar anbefaling av sanksjon til regjeringen.

– Når denne saken har fått en ende, tror jeg Statsministeren kontor gjør lurt i å ta en gjennomgang av karantenesystemet, sier Arnstad.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.