Politikk

Ti knep Høyre-grasrota kan bruke for å ta innersvingen på Erna

Dyre, dumme og dumdristige vedtak. Det er partiledelsens mareritt på et landsmøte – ikke minst når partiet sitter i regjering. Utsendinger som vil ha gjennomslag, må derfor være taktisk smarte.

Høyre-leder Erna Solberg ble invitert til å støtte «bygda» da hun ankom landsmøtet på Gardermoen. Behandling av resolusjoner kan fort bli en annen dans. Dan P. Neegaard

 • Solveig Ruud
  Journalist

OPT__D3A0870_doc6p7b6d2gibm1fn1mm117_doc6p7d1mrvezp15n2lz117-PKwhdLYfRN.jpg Dan P. Neegaard

OPT_Hyres_landsmote_doc6p6cevqfu6u124qezy_doc6p6w8d2c0x01ed071zy-INaTvmyXuf.jpg Svein Eide

«Mulighetskonferanse» er navnet strateger i Høyre har kalt årets landsmøte. Blant utsendingene er det mange som ser møtet nettopp som en mulighet til å få sin sak vedtatt.Noen har bedre sjanser til å ta innersvingen på ledelsen enn andre.

Aftenposten har analysert de 88 forslagene til uttalelser og tilbyr denne guiden om hvordan man kan være politisk korrekt – og få gjennomslag – i Høyre.

Ønsker du kun å lese seriøse saker om Høyre, kan du klikke deg hit:

Les også

- Tiden for de store, kostbare velferdsreformene er forbi

1. Bruk riktige ord: «Robust» er utdatert

Etter å ha kjempet så mye for «robuste kommuner» og «robuste løsninger» at ordet ble latterliggjort i «Nytt på nytt» og karakterisert som fyord av Språkrådet , er ordet nå ute av nesten alle forslag til uttalelser på Høyres landsmøte. Men nordpå har ikke alle oppdaget at Jan Tore Sanners favorittord ikke var robust nok til å brukes på enda ett landsmøte.

I en forsvarsuttalelse ber Nordland Høyre Regjeringen prioritere «fast og robust tilstedeværelse i nord». Det er eneste gang ordet nevnes i 88 innkomne forslag til resolusjoner.

Vil du bli minnet om hvordan Høyre brukte ordet «robust», finner du en mengde eksempler her.

Les også

Dette er regjeringens nye moteord

2. Bruk resten av vokabularet til Høyre

Det gjelder å bruke andre «gode» Høyre-ord, slik Buskerud Høyre gjør her: «Høyre vil sikre investeringer i infrastruktur og produktivitetsfremmende tiltak for å bedre konkurransekraften.»

Ordbruken er godt innenfor Høyres gjeldende vokabular. Slike setninger går rett hjem hos ledelsen og det er vanskelig å vite prislappen, for ingen forstår hva setningen betyr i praksis.

Ellers: Prøv å få med ord som verdiskapning, forenkling, avbyråkratisering, kompetanse, kulturarv og gjerne eiendomsrett.

3. For all del: ikke bruk venstresidens ord

Uansett hvor iherdig man vil kjempe for færre fag pr. semester i videregående skole, må man ikke argumentere slik Oppland Høyre gjør i uttalelsen «Ja til en bedre videregående skole»: «Karakterpresset i skolen er stort, og mange opplever å møte veggen ...»

Risikoen er stor for at politiske motstandere kan finne frem ord som selvmål og minne om at man ikke har gjort hjemmeleksen og lest side 11 i gjeldende stortingsprogram. Der står det at Høyre vil innføre karakterer fra 5. trinn – tre år tidligere enn i dag.

Det er heller ikke særlig lurt å starte uttalelsen med at norsk skole «er preget av et system som har stått stille uten utvikling i flere generasjoner.» Kristin Clemet kan sitte i salen. Høyre mener hun som skolestatsråd i perioden 2001-2005 foretok en viktig snuoperasjon i skolen.

Det er ikke "flere generasjoner" siden Kristin Clemet og Høyre gjorde store endringer i skolepolitikken. Audestad, Paal

4. Ikke gå i baret og frem Frp-forslag

Selv om Høyre sitter i regjering med Sylvi Listhaug, som mange i Høyre liker, må man for all del ikke gjøre som Grong Høyre og røpe så stor motstand mot innvandring at man i «Ja-til-EU-partiet»Høyre til og med vil bryte EØS-avtalen: «Stemmerett i Norge må knyttes mot statsborgerskap. Norsk statsborgerskap må gis kun unntaksvis. »

Man bør heller ikke gjøre som Akershus Høyre: Putte en av Frps dyre hjertesaker om mer pensjon til pensjonistpar (et forslag sentrale H-politikere irriterer seg kraftig over ...) inn i en uttalelse og foreslå å «avvikle avkortingen.»

Da formulerer man seg slik at forslaget ender opp med høyere prislapp enn den pensjonskamelen Høyre allerede har svelget i forhandlinger med Jensen og co:

Husker du ikke hva denne pensjonsaken dreier seg om, finner du mer informasjon her:

Les også

Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest

5. Bak inn hensynet til egen kommune i en overordnet uttalelse

I Høyre kan man få ledelsen mot seg om man fremmer «Leve Toten, skit i Norge» -forslag – hvis da ikke partiet sliter på meningsmålingene akkurat i det fylket eller den kommunen som utgjør «Østre eller Venstre Toten.»

Vil man kjempe for lokale saker, er det lettere å få gjennomslag om man lurer dem inn i en overordnet resolusjon om forsvaret eller samferdsel fremfor å gjøre som Sogn og Fjordane Høyre: «Ja til utviding av Sogn Fengsel.»

En rekke forsvarspolitikere er smartere: Under tittelen «Forsvaret i Norge må styrkes» putter Nordland, Troms og Finnmark Høyre inn «hensyn til sikkerhet og beredskap i nordområdene ...,» mens Hordaland Høyre legger inn noen ord om Marinejegerkommandoen på Haakonsvern og et sterkt nok sjøheimvern til å beskytte «objekter av nasjonal betydning i Hordaland.»

6. Ikke nevn ulven direkte

Ingen partileder ønsker opphetede diskusjoner, og ulven avslører at det ikke alltid er ett Høyre. Skal ulve-motstanderne ha mulighet til å få gjennom en liten ulveprotest, bør taktikken være den samme som John Cleese brukte da han som hotelldirektør i Fawlty Towers fikk tyske gjester:«Don't mention the wolf». Dette har drevne politikere som Gunnar Gundersen og Bjørn Lødemel m.fl. forstått når de har skrevet uttalelsen «Enklere forvaltning av fjell, kyst og vidder.»

Ordet «ulv» nevnes ikke, men siste kulepunkt går ut på å « avklare Norges internasjonale forpliktelser i rovviltpolitikken ved å gjennomgå Bern-konvensjonen.»

Det store stridsspørsmålet nå er nemlig hvorvidt Norge ifølge denne konvensjonen må ha en egen ulvestamme i Norge.

Snakk om fortolkning av Bern-konvensjonen i stedet for å røpe at du helst ikke vil ha ulv i Norge. Løchen, Per

7. Bruk finkultur og finnekultur i argumentasjonen

Hadde ikke Høyre nå sittet i regjering og styrt Miljøverndepartementet som nylig la frem en rovdyrmelding, ville Regjeringens melding fått hard medfart fra rovdyrfylker som Nord-Trøndelag og Hedmark.

Men også i Hedmark Høyre tenkes det taktisk: I stedet for å klage over at de føler seg overkjørt av miljøvernminister Vidar Helgesen, Oslo-politiker Nikolai Astrup og resten av By-Høyre når de ikke får skyte så mye ulv som de ønsker, bruker de finkulturen mot dem og gjengir en dikter: « Øverland skrev "du skal ikke så inderlig vel, tåle den urett som ikke rammer deg selv».

Deretter fortsetter de med å vise til trusselen ulven utgjør mot finnekultur og presiserer at «skogfinsk bosetting er en viktig del av vår kulturarv.»

8. Bruk rovdyrtilhengernes «pluss-ord»

Rovdyrmotstanderne har ett knep til: Selv om det å ivareta biologisk mangfold er en langt mindre prioritert sak i Høyre enn i Venstre, SV og MDG (for salamandere og sommerfugler skaper ofte trøbbel for utbyggere av både veier og boligfelt), er ikke minst By-Høyre for dette mangfoldet. Det kan man dra nytte av.

Det gror nemlig utrydningstruede arter på beiter. Men dreper ulven sauen, gror beitene igjen. Altså gjør som Nord-Trøndelag Høyre, legg inn en slik setning: « Store rovdyr utgjør en direkte trussel mot utmarksbeiting (...) og dermed også en direkte trussel mot det biologiske mangfoldet.»

Er du mot ulv, ikke snakk om sauebønder, men understrek at det er viktig å bevare verneverdige arter på beitene.

9. Gå ikke vill i fagterminologi

Det er mange skolerte regjeringspolitikere og andre folk i Høyre som bruker kodespråk «folk flest» ikke forstår. Men går man for langt i bruk av korrekte faguttrykk, risikerer man at landsmøtet vedtar noe bare Bent Høie klarer å dekode, som f.eks. forslaget fra Akershus Høyre om at «digitale flater er primærverktøyet for samhandling mellom kommunal helsetjeneste og pasient/brukere.»

10. Ikke sammenlign mennesker med hunder

En av delegatene i Oppland Høyre er opptatt av folk med alvorlige diagnoser skal få akutthjelp i tide. Uten å skjele til at minst halve Høyre egentlig var imot Datalagringsdirektivet, vil hun ha Høyre med på et frivillig prøveprosjekt med «pasientchip». Kanskje ville hun lettere få gjennomslag om hun ikke argumenterte slik:« Hunder er chippet, og alle veterinærene og politistasjoner har skannere.»

Selv om det er viktig for alvorlig syke å få rask og effektivt behandling, liker ikke alle å bli sammenlignet med chippede hunder. Christian Sørgjerd

Sikkert tegn på nederlag: «vurdere å utrede»

Delegater som svært ivrig kjemper for en sak, risikerer å bli invitert til kompromiss. Da bør man være på vakt mot ledelsens løpegutter i ulike redaksjonskomiteer.

Et forslag som dette fra Vestfold Høyre om at «skolehelsetjenesten bør bestå av helsesøster, psykolog, rådgiver og miljøterapeut», kan fort ende opp med at man bare «bør vurdere å utrede» dette.

Da bør man kanskje vurdere å innse at man har tapt.

Aftenposten skrev en litt uhøytidelig sak fra Høyres landsmøte også fjor: Det meste er fortsatt relevant:

 1. Les også

  14 ting som røper at det er Høyres politikere som bor på landsmøtehotellet

 2. Les også

  Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Nå settes pengene under lupen

 3. Les også

  Slik svarer de om borgerlig samarbeid uten KrF i 2017

 4. Les også

  Monica Mæland nekter å svare på hva hun vet om Yara-utbetalingene

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Vil la folk drikke i parken og 14 andre Høyre-vedtak

 2. POLITIKK

  To brukne ribbein og fest med Fanta. Her er 16 ting du bare kan opplevde på et landsmøte i KrF.

 3. POLITIKK

  Frp vil forby omskjæring av guttebarn. Les alle vedtakene her.

 4. POLITIKK

  Vært ute i sola? Her er de 13 viktigste vedtakene fra helgens landsmøte i Venstre

 5. POLITIKK

  Her er 10 stridssaker det kan bli bråk om på Høyres landsmøte

 6. POLITIKK

  Landsstyret råd til Venstreledelsen: Finn løsning med KrF