SV og Frp: Ap fører folk i Finnmark bak lyset i oljepolitikken

Ap mener at Equinor bør føre oljen fra Johan Castberg til land i Finnmark, men stemte imot dette i Stortinget i sommer. Nå kritiseres de av både SV og Frp.

Frps Terje Halleland og SVs Lars Haltbrekken er kritiske til det de oppfatter som Aps snuoperasjon om olje til Finnmark.
  • Alf Ole Ask

Den eneste løsningen som er akseptabel er at Equinor bestemmer seg for å bygge en terminal for ilandføring på Veidnes i Finnmark, sa Aps Hege Haukeland Liadal, som var saksordfører da Castberg-byggingen ble godkjent av Stortinget, nylig til Aftenposten.

– SV og Miljøpartiet foreslo i sommer at oljen fra Johan Castberg-feltet bør ilandføres i Finnmark, men dette stemte Ap imot. I sitt utspill fører de dermed folk bak lyset, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til Aftenposten.

SV og MDG var imot Castberg-utbyggingen, men mente at dersom feltet ble bygget ut, skulle operatøren Equinor (tidligere Statoil) føre oljen i land.

Frp også kritisk

Terje Halleland fra Frp mener også at dersom Ap virkelig mener at oljen skal i land, så burde det stemt for SV og MDGs forslag i sommer.

– Det de nå gjør er å føre folk bak lyset. Dersom Ap ville pålegge næringen å føre oljen i land, så burde de stemt for SV og MDGs forslag. I stedet var de med på et bredt flertall som sier at næringen skal vurdere dette og legge samfunnsøkonomiske hensyn til grunn for sin analyse, sier Halleland.

Alternativet til å lage en oljeterminal på land i Finnmark, er å laste den på tankskip på feltet og sende den direkte til markedet.

Tidligere løfter

I 2013 spratt champagnekorkene i Finnmark, fordi oljeselskapene planla en ilandføring.

– Den gangen var det en oljepris langt over 100 dollar fatet, og den gangen var Castberg-utbyggingen anslått til 100 milliarder. Nå er oljeprisbildet et annet, og kostnadene kuttet til det halve. Dette har selvsagt fått konsekvenser for utbyggingsløsning. Vi kan ikke pålegge en næring økte kostnader selv om vi alle ønsker oljen til land. Det kan svekke interessen for å investere i Barentshavet, sier Halleland, som understreker at det selv uten ilandføring blir det omfattende ringvirkninger på land gjennom driftsorganisasjon og baser.

Ilandføring av olje og gass fra norsk sokkel og dermed ringvirkninger på land er et tema som har fulgt oljesektoren siden Ekofisk ble funnet for snart 50 år siden.

Sett dette før

SV-representanten Kari Elisabeth Kaski, som selv er fra Finnmark, mener at Ap nå kommer med tomme utsagn for å sikre støtte til videre oljeutbygging.

– Men vi ser at folk langs kysten gjennomskuer dette og har forstått at Equinor ikke vil føre oljen i land og skape de lokale ringvirkningene som de lover, sier Kaski.

Equinor er nå inne i sluttvurderingen av ilandføring av oljen. Selskapet vil ikke si noe om innholdet i den vurderingen før den overleveres Olje- og energidepartementet.

Informasjonsavdelingen i OED skriver i en e-post til Aftenposten at «departementet vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon om det pågående utredningsarbeidet innen utgangen av 2018.»